banner459

ABDULHAMİT VE TARİHTEN YAPRAKLAR

Dönemin ünlü Alman devlet adamı Prens Bismarck ’ Yüz gram aklın doksan  gramı Abdulhamid Han’da, beş gramı bende, beş gramı da diğer siyasilerdedir!’ demiştir. Osmanlı Devleti’nin en kritik döneminde çöküşü otuz üç sene geciktiren ve eğitim, kültür, sanat, mimarî, askerî teşkilat, bilim ve teknoloji sahalarında yaptığı yenilik ve hizmetlerle, devlet ve millete şeref ve itibar kazandıran Osmanlı padişahı. 21 Eylül 1842 de Sultan Abdülmecid'in, Tirimüjgan Sultan'dan doğma oğlu. Osmanlı İmparatorluğu'nun 34. padişahı ve İslâm'ın 113. Halifesi Abdulhamit Han.


Özellikle Ermeni isyanlarını bastırırken kullandığı tedbirler nedeniyle batılı tarihçiler ve muhalifleri tarafından "kızıl sultan" diye anılan, namı diğer "ulu hakan" Abdulhamit Han. Baskıcı rejimi, azınlıklara karşı uyguladığı sert siyaset ve muhafazakârlığı nedeniyle, günümüzde bile sağ ve sol siyasi çevreler tarafından hala tartışmaların odağında olan Osmanlı padişahı.


Sanayi ve Fransız ihtilallerinin sarstığı ve ülkenin en derin bunalımlar yaşadığı bir ortamda, üstelik haksız ve yıpratıcı eleştirilere rağmen  33 yıllık saltanatlığı dönemine sığdırdığı  sayısız başarılar…Gelin birlikte 1900’lü yılların başına gidelim  ve O nu diğer farklı yönleriyle tanımaya devam edelim…

Öncelikle ,beş vakit namazını aksatmadan kılan, hiçbir evrakı abdestsiz imzalamayan,

Kendisine “Allah’ın belası” diyen Namık Kemal’i Rodos ve Sakız adası valiliklerine atayan, 

Ve yine kendisine yapılan bombalı suikast de 26 kişinin ölmesine, 58 kişinin yaralanmasına rağmen Ermeni katili affedip Avrupa da hafiyelik yapmaya gönderen İsimdir  O. 

Dahası,  ilk defa elektriği, gazı getiren, ilk modern eczanemizi açtıran, 

lk otomobili getiren, 5 bin km kara yolunu yaptırtan,

Dünyanın ilk metrolarından birini Karaköy-Taksim arasına yaptıran,

Atlı ve elektrikli tramvaylar kuran da  yine O dur.

Kudüs-Yafa, Ankara-İstanbul ve Hicaz demir yollarını yaptıran, 

İstanbul’un binlerce fotoğrafını çektiren, Arkeoloji müzeciliğini başlatan,

Chicago’daki turizm fuarına ülkemizi ilk kez sokan,

Kuduz aşısının bulunmasından sonra Ülkemizin ilk Kuduz Hastanesini açtıran da O.

Polisiye romanların ülkemize girişini sağlayan,

Okullara (Hristiyan okulları dahil) gönderdiği emirde, Türkçe’nin iyi öğretilmesini isteyen,

Azerbaycan okullarında Türkçe yasağını kaldıran, Paris’te İslam Külliyesi kuran !

Israrla yerli kumaş giyen, Hereke bez fabrikası ve Feshaneyi kuran, 

Ziraat Bankasını kuran, Ticaret, Sanayi ve Ziraat Odalarını açtıran, 

Yıldız Çini fabrikasını, Beykoz ve Kağıthane kağıt fabrikalarını,

Toplu sünnet merasimleri yaptırıp her bir çocuğa çeyrek altın gönderen,  

Mezuniyet törenlerinde öğrencilere hediye kitap gönderen,

Yoksul halkına kendi cebinden ödeyerek kömür dağıtan,

Ermeni Onnik’in mektubu üzerine kendi parasından takma bacak yaptırtan, 

Modern matbaa makinelerini Türkiye’ye getirten,  6 bin kitabın çevrilmesini sağlayan,

Beyazıt kütüphanesini kurup 30 bin kitap bağışlayan (10 bini el yazmasıdır),

Yabancı bilim adamı ve yazarlara Nişanlar veren,

Türkiye’nin birçok yerinde saat kuleleri yaptıran (İzmir,Dolmabahçe..),

Hindistan, Cava, Afganistan, Çin, Malezya, Endonezya, Açe, Zengibar, Orta Asya ve Japonya ya elçiler ve din adamları gönderen, 

Latin Amerika ülkeleri ile diplomasiyi başlatan, 

Yalova Termal kaplıcalarını kurduran,  Terkos’un sularını İstanbul’a taşıtan,  

Bursa’nın bir köyünde bile çeşme yaptırabilen O dur, (Sadece İstanbul’a 40 çeşme yaptırmıştır),

Kendi elleri ile yaptığı marangozluk eşyalarını hediye etmeyi seven,

Doğu Türkistan’a gönderdiği askeri yardım ile Çinlilere karşı onları örgütleyen, 

Çin’in göbeği Pekin’de Hamidiye Üniversitesini kurdurtan ,

Yeni gemiler alan, toplar  tüfekler getirten(o toplar Çanakkale Savaşı’ndakullanılmıştır ) 

Telefonu Avrupa’dan 5 yıl sonra ülkemize getiren de O dur!

Kiliselere, sinagoglara yardım eden, 

Peygamberimize, dinimize veya Osmanlıya hakaret içeren oyunları kaldırtan,  

ABD’nin Erzurum’da konsolosluk açmasını reddeden,

İzmir limanına izinsiz girmeye kalkan ABD savaş gemisini top ateşine tutturan, 

İstanbul boğazı için iki köprü projesi çizdiren,

Darülaceze yaptırıp içine sinagog, kilise ve cami koyduran,

Posta ve Telgraf teşkilatını kurduran,

İlkokulu zorunlu tutan (kız ve erkeklere), ilk kız okullarını açtıran, 

15 tane okulda karma eğitime ilk defa geçen, 

Öğretmen yetiştirmek için okullar yaptıran,  

Cami yaptırdığı her köyde birde ilkokul yaptıran (Mesela sadece Sivas’taki ilkokul sayısı 1637), 

okuma yazma oranının 5 kat arttıran, (1900 yılında ilkokul sayısı 29.130’u bulmuştu, sadece Anadolu’da 14 bin ilkokul vardı), 

Orta okul (Rüşdiye)sayısı 619’a çıktı,

Lise eğitimi için İdadiler açan (109 tane),

İstanbul’da Darülfünün (Üniversite) açan,

Dünyanın ilk Dişçilik okulunu kuran, 

Ayrıca Deniz Mühendis Okulu,  Askeri Tıp Okulu (GATA’nın atası), 

Kuleli Askeri okulu, Mekteb-i Harbiyeler (Harp Okulları yani) , 

Sanayi-i Nefise Mektebi (Güzel sanatlar fak.),  

Aşiret Mektebi (Osmanlılık fikrini yaymak için),  

Bursa’da İpekböcekçiliği okulu,

Dilsiz ve Âmâ Okulu, Bağcılık ve Aşıcılık Okulu,

Orman ve Madencilik Okulu, Polis Okulu  ve daha bir çok güzel  eser  onun döneminde yapılmıştır.


Sonundada ,Filistin topraklarını İsrail devletini kurmak isteyen Rothschild ‘e satmadığı için, Teodore Herlz’ e hayır dediği için, masonlarla işbirliği yapmadığı için, hakikaten  tüm bunlar için çok sert  eleştirilen ve sonunda da  Jön Türk İttihatçı darbesiyle 1908 de tahttan  indirilen 34. Osmanlı padişahı. Mekanı cennet olsun..Manevi huzurunda saygıyla eğiliyorum.

YORUM EKLE

banner408

banner406

Gümüşhane Pestil Köme