banner459

Gümüşhane Şehir Arşivi Kurulmalıdır

Batı Avrupa’da yüz yıllar önce kurulan arşiv ve müzeler, uzun yıllardır daha “özel” ve “yerel” hale getirildi. Böylece bugünkü “şehir arşivleri” ve “şehir müzeleri” kurulmuş oldu. Bizde bu gibi kurumsal çalışmalar çok azdır, yeni yeni bunlara eğilim başlamış ve güzel örnekler ortaya çıkmıştır.

Bu bakımdan son örnek “Erzurum Şehir Arşivi (ERŞA)” adıyla kurulan arşivdir. Erzurum Teknik Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığına bağlı olarak kurulan arşiv son derece önemlidir. Bunu örmek alarak Bayburt Üniversitesinde de “Bayburt Şehir Arşivi” kurulmuştur. İki üniversitemizin de rektörlerini, senato üyelerini ve çok emek veren çalışanlarını kutluyorum, teşekkür ediyorum. Ayrıca, Erzurum Şehir Arşivine, belediye tarafından eski bir “Erzurum Konağı” bina olarak tahsis edilmiştir.

Sözünü ettiğim arşivin nasıl kurulacağı ve ne şekilde idare edileceği, malzemenin nerelerden ve ne yolla toplanacağına ilişkin esaslar ilgili üniversitelerden alınabilir.

Bu kurumda esas amaç; ilkin Gümüşhanelilerin elinde bulunan belgelerin arşive kazandırılması ve koruma altına alınmasıdır. Yüzyıllardan beri yok olan bu belgelerden geriye kalanlar, hiç olmazsa bugünden itibaren toplanıp saklanmalıdır. Arşiv için yapılacak saha araştırmaları da son derece önemlidir. Yörenin kültür malzemeleri, masalları, hikâyeleri, türküleri, yer ve yerleşme adları vs. her şey derlenip arşivlenmiş olacaktır. Ekipler halinde yapılacak bu çalışmalar sürekli gerçekleştirilecek, böylece yaşayan kültür de arşive alınacaktır.

Diğer yandan Gümüşhane ve yöresi ile ilgili şimdiye kadar yapılmış her türlü çalışma bu arşivde toplanacaktır. Üniversitenin ilgili enstitülerinde yörenin her yönlü araştırmasının yapılacağı lisans, yüksek lisans ve doktora tezleri teşvik edilecektir.

Yine bölgesel araştırma purojeleri de üniversite tarafından desteklenecek, böylece milli kalkınmamıza büyük katkı sağlanmış olacaktır.

Gümüşhaneli akademisyen hemşehrilerimizin önemli bir kısmı ile görüştüm, hepsi ellerinden ne gelirse büyük bir şevkle ve memnuniyetle yapacaklarını ifade ettiler.

Bu kurumun kurulmasına Gümüşhane Üniversitesi yönetici ve yetkililerinin de ilgisiz kalmayacağı kanaatindeyim. İnsanın dünyada ancak eseri kalıyor, bu da bizlere rahmet vesilesi oluyor. Bu eseri vücuda getirmek de yeni bir rahmet kapısı olacaktır.

YORUM EKLE

banner408

banner406

Gümüşhane Pestil Köme