Yrd.Doç.Dr. Fetullah Yılmaz
Yrd.Doç.Dr. Fetullah Yılmaz
DÜŞÜŞ
Düşmek her türlü türeviyle insan hayatının bir resmi olarak düşüyor önümüze ve ardımıza… Önce 'Kün (Ol!)” emriyle düşüyoruz varlık alemine… oradan devam ediyor emir ve yeryüzüne düşüyoruz… Yine kün emriyle gerçekleşiyor...
KONUŞMA
Başlık hem 'konuşmak” anlamında 'masdar” olarak kullanılabiliyor hem de 'konuşmak” fiilini yasaklamayı ifade edebiliyor. Peki, bu başlıkla neyi kastediyoruz? İki anlamı da kastettiğimizi söyleyebiliriz. İnsanoğlu tarih...
GÖSTERİ(Ş) TOPLUMU VS.
Kutlu (mukaddes) değerlerin söndürülmeye veya kutlu olmaktan çıkarılıp dünyevîleştirilmeye çalışıldığı bir zamanda, dünyevî ve ne kadar –seviyesine göre- boş ve faydasız şey varsa, onlar kutlanmaya başlandı. Kutlama günleri öyle...
EMANET DİNDARLIK
İnanan insanlar olarak ilginç bir din anlayışımız ve bunun hayata yansıyan daha ilginç tezahürleri var. Sanki atalarımızdan aldığımız dinî mirası bir türlü benimseyememiş, sahiplenememişiz. Başkasından ödünç aldığı bir elbiseyi...
İlim ve Şükür
Yaşadığımız şu çağda bilgi adına pek çok şey gözümüzün, zihnimizin önünden kayıp gidiyor. Bunların arasında en çok ilgimizi çeken, bir ihtiyacımıza derman olduğunu düşündüğümüz şeyler aklımızda biraz yer ediyor. Daha sonra...
HÂLİMİZ BİLGİSİ
İlmihal, temelde iki kelimeden oluşan bir isimdir: İlim ve hal= ilm-i hal. Bu da 'halin, durumun ilmi” demek olup akıllı ve ergen olan her müslümanın bilmesi gereken bilgileri ifade etmek üzere kullanılır. Yani bir müslüman Allah'a...
FELAKETLERİ SIRADANLAŞTIRMAK
Bugün karşı karşıya olduğumuz meselelerin başında sıradanlaştırma hastalığı var desek, her halde yanlış söylemiş olmayız. İnsana varlık amacını unutturan, etrafında ibret almasını bekleyen yüzlerce harika varlık ve olayları 'adi”...
SELAMET VE İSLAM
İslam'da barış konusunu iki kavram ekseninde ele almak mümkündür. Birisi, 'İslam” kelimesinin de kökü olan 'selm/selam/selamet”, diğer ise, 'sulh”tür. Biz burada birinci kavram üzerinden konuya yaklaşacağız. Selamet,...

banner408

banner406

Gümüşhane Pestil Köme

banner407