banner459

Muhtar Seçimleri Nasıl Yapılacak

Gümüşhane Muhtarlar Derneği Başkanı Ekrem Sebat Turan, Muhtar ve azaların listelere nasıl yazılacağı ve oy pusulalarının nasıl düzenleneceği konusunda bir açıklama yaptı.

Muhtar Seçimleri Nasıl Yapılacak
Gümüşhane Muhtarlar Derneği Başkanı Ekrem Sebat Turan, Muhtar ve azaların listelere nasıl yazılacağı ve oy pusulalarının nasıl düzenleneceği konusunda bir açıklama yaptı.

Turan, 2972 sayılı Mahalli İdareler İle Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun’un muhtar adaylık ve seçilme yeterliliğiyle ilgili 31 maddesinde, “Köy Muhtarlığı ve Köy İhtiyar Meclisi Üyeliği, Mahalle Muhtarlığı ve Mahalle İhtiyar Heyeti üyeliği seçimlerinde adaylık usulü yoktur. En az altı aydan beri o Mahalle veya Köyde oturmak şartıyla 25 yaşını dolduran her Türk vatandaşı, bu Kanunda ve bu Kanunun atıf yaptığı diğer kanunlarda öngörülen hükümlerce seçilmeye mani hali olmamak kaydıyla, Muhtar, İhtiyar Meclisi ve İhtiyar Heyeti üyesi seçilebilir. Bunlar için ilkokul mezuniyeti şartı aranmaz; okur-yazar olmak yeterlidir.” ifadelerinin yer aldığını söyledi.

BEYAZ KAĞIT ŞARTI

Muhtar ve İhtiyar Meclisi/Heyeti oy pusulalarında beyaz kâğıt kullanılacağını ve oy pusulalarının adaylar tarafından bastırılarak, bilgisayar, daktilo, fotokopi ve teksir gibi her türlü araçla çoğaltılabileceğini veya kapalı oy verme yerinde seçmenler tarafından beyaz kağıda da yazılabileceğini kaydeden Turan, renkli kâğıtlara basılmış veya yazılmış oyların geçersiz sayılacağını söyledi.

Seçime girecek adayların bastırdıkları oy pusulalarını sandık kurulunun gözetiminde kapalı oy verme yerine koyabilecekleri gibi seçim gününden önce de dağıtabileceklerini kaydeden Turan, seçmenlerin oy pusulalarını, sandık kurulu tarafından verilecek mor renkli zarfa koyarak ilgili oy sandığına atacaklarını söyledi.

MUHTAR VE HEYETİ OY PUSULASINA BİRLİKTE YAZILACAK

Turan, Muhtar ile İhtiyar Meclisi/Heyeti üyelerinin seçiminde, Muhtar ile o seçim çevresinden seçilmesi gereken ihtiyar meclisi/heyeti üye sayısı kadar ismin birlikte yazıldığı olduğu oy pusulası kullanılacağını, oy pusulası üzerine “Muhtar” veya “Muhtar Adayı” ile “Üye Adayı”, “İhtiyar Meclisi Üyesi” veya “İhtiyar Heyeti Üyesi” sözcüklerinin yazılabileceğini, ayrıca, aza ve üye kelimeleri eş anlamlı kelimeler olduğundan, oy pusulalarında her iki kelimenin de kullanılabileceğini dile getirdi.

Muhtar ile İhtiyar Meclisi/Heyeti üyelerinin seçiminde kullanılacak oy pusulalarına, Mahalle ihtiyar heyeti üyeliği için 8 köylerde ise Nüfusu 1000’e kadar olan köylerde 8, 1001’den 2000’e kadar olan köylerde 10, 2000’den fazla olan köylerde 12, kişi yazabileceğini ifade eden Turan, “Ad ve soyadları aynı olan Muhtar ve İhtiyar Meclisi/Heyeti üye adlarının yanına parantez içinde baba-anne adlarının, bu da aynı olduğu takdirde, baba-anne adının yanına doğum tarihi yazılı oy pusulalarının kullanılabileceğinin, bu hususun o yer seçim çevresinde duyurulması gerekmektedir. Köy ve Mahalle seçimlerinde kullanılacak basılı veya yazılı oy pusulalarındaki isimlerden bir veya birkaçının çizilerek oy kullanılabileceği gibi, çizilenlerin yerine o seçim çevresinde seçilecek kişi sayısını geçmemek üzere başka isimlerin de yazılabilecek ve o seçim çevresinde seçilen ihtiyar meclisi/heyeti üyesinden en çok oy alandan başlamak üzere yarısının asıl, diğer yarısının da yedek üye olacaktır.” dedi.

EVET MÜHRÜNE GEREK YOK

Turan, Muhtar ve İhtiyar Meclisi/Heyeti üyeliği seçimi oy pusulalarına “EVET" veya “TERCİH” yazılı mührün basılmasına gerek bulunmadığına, “EVET" veya "TERCİH” yazılı mührü basılmış olanların da geçersiz sayılmayacağını belirterek, seçime girecek adayların kendilerini tanıtmakla ilgili sınırlı olarak etkinlik gösterebilmeleri ve oy verme gününden önce, resimli veya kendisini yazı ile tanıtıcı nitelik taşıyan el ilanı mahiyetindeki matbuaları dağıtabileceklerini de sözlerine ekledi.

MAHALELER İÇİN OY PUSULASI
                   MUHTAR
 
       ……………………………………….
 
İHTİYAR HEYETİ ÜYESİ
 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   VEYA

          MUHTAR ADAYI
 
……………………………………….
 
            ÜYE(AZA) ADAYI
 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
 
Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2014, 08:50
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner408

banner406

Gümüşhane Pestil Köme