Yazdırdığınız Makale: ŞİMDİ BİRLEŞME ZAMANI.


ŞİMDİ BİRLEŞME ZAMANI

 
        Son  haftalarda basın ve yayın organlarında Cumhurbaşkanlığı seçimi ile birlikte DYP ve ANAP birleşmesinden, bütünleşmesinden bahsedilmekte. Birleşme konusu siyasetin gündemine oturmuş gibi. Esasen çok geç kalınmış olmasına rağmen bu birleşmenin ülkemize milletimize hayırlı olacağını düşünüyorum.

        Bilindiği üzere son elli yıl içinde ülkemizde altı kez askeri müdahale yaşanmıştır. 27 Mayıs 1960 ihtilali ve hemen ardından yapılan 22 Mayıs ve Şubat müdahaleleri. On yıl geçmeden 12 Mart 1971'de Demirel Hükümetine verilen askeri muhtıra ve ardından yapılan 1980 ihtilali ve 1997 müdahalesi.

        Bu müdahaleler ülkemizde bazı kazanımlara neden olmuşsa da bir çok siyasi belirsizlikleri de  beraberinde getirdiğini biliyoruz. 27 Mayıs ve 12 Eylül ihtilallerinden sonra siyasi partiler kapatıldı.  Halkın hür iradesine ipotek konuldu Kısacası merkez sağ ve sol  darmadağın oldu. Yeni partiler kurulduysa da seçimlerde yapay sonuçlar oluştu.

        12 Eylül ihtilali sonrasında kurulan partiler arasında Anavatan Partisi bütün baskılara rağmen 1983 yılında iktidar oldu. Yüzde kırk dört oyla iktidara gelen Anavatan Partisi 5.yılını doldurmadan erken seçime gitti.  1987 yılı seçimlerinde tekrar iktidar oldu. Anavatan Partisinin 1989 yılı mahalli seçimlerinde aldığı yüzde yirmi iki oy artık merkez sağda birleşme ve toparlanmanın bir işaretiydi. Aslında merkez sağ tabanından bu tür sesler yükselmeye başlamıştı bile. Ancak bu birleşme gerçekleştirilemedi. Yine  1991 yılında yapılan çok iddialı genel seçimlerde Doğru Yol Partisi %27 oy alırken Anavatan Partisi ise %24 oy almıştı.Yani seçmen bir kez daha birleşin sinyali vermişti.

        1993 yılında Özal'ın vefatı ile birlikte aklı başında bir siyasetçi ortaya çıkıp da bu toparlanmayı sağlayamadı. Sağlaması beklenen sayın Demirel arkasına bakmadan köşkün yolunu tuttu. Bir kısım siyasetçiler şahsi düşünce ve emellerinin esiri oldu. 1995 seçimlerinde merkez sağın oyları %51'den %37'ye düşerken 1999 seçimlerinde ise yüzde yirmi beşlere düşmüştür. Bu düşüş devam ederken her iki partide 2002 yılı seçimlerinde barajın sularında boğulmuşlardır.

        "Birlikten kuvvet doğar" " bir elin nesi var iki elin sesi var" Özdeyişleri kültürümüze yerleşmiş değerli ve  anlamlı sözlerden bir kaçıdır. Siyaset fedakârlık, feragat ve uzun soluklu bir iştir.

        Diyoruz ki artık birleşme zamanıdır. Merkez sağ tabanı bu bütünleşmeye hazırdır ve hararetle istemektedir. Bu birleşmeyi istemeyen ve çomak sokanlar olacaktır. Görev sadece DYP Genel Başkanı Mehmet Ağar ve yönetimiyle Anavatan Partisi Genel Başkanı Erkan Mumcu ve yönetimine kalıyor. Ülkemizin içinde bulunduğu şartlar düşünülürse bu iki lidere de tarihi görev düşmektedir.Bu birleşmeye şiddetle ihtiyaç vardır. Aynı birleşmenin CHP, DSP ve SHP saflarında da olması beklenmektedir.

        Haydi hayırlısı olsun diyelim.