Son mesaj - Gönderen: Recep Ergin - Salı, 01 Kasım 2011 23:40
Sitemizin yeni hali www.gumushane.gen.tr/v2 adresinde test edilmektedir. Lütfen belirli aralıklarla ziyaret ederek, yaşadığınız aksaklıkları ve önerilerinizi admin@gumushane.gen.tr adresinden veya buradaki formdan bize bildirin.
GÜMÜŞHANE’NİN KALKINMA PLANLARI (I) - 8

Tablo .  3  : Kapsamlı Toprak ve Su Kaynakları Yönetim Programı

PROJE/PROGRAM

AÇIKLAMA

Çok Amaçlı Barajların Geliştirilmesi ve Örgütlerin Oluşturulması

 

Çok amaçlı baraj projelerine paralel olarak, halkın katılımıyla çeşitli toplumsal tesislerin kurulması

Sulamada İyileştirme

Arazi toplulaştırma ve drenajın iyileştirilmesinin yanısıra dönüşümlü ekim, çiftlik yönetimi ve girdilerin kullanımı konularında teknolojik ve eğitim desteğini de içeren, planlanmış/devam eden sulama projelerinin hızlı bir şekilde tamamlanması

Toprak Koruma

Mevcut çalışmaları genişleterek, toplumsal katılıma dayanan havza yönetiminin hayata geçirilmesi.

 

Kadastro Çalışmalarının Hızlandırılması

 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün kapasitesini artırma yoluyla bazı orman alanları da dahil olmak üzere bölgede daha akılcı toprak kullanımı İçin ön şart olan kadastro etüd çalışmalarının tamamlanması.

 

 

Karadeniz Çevre Envanteri

 

Karadeniz'de balıkçılık ve deniz kaynakları yönetiminin geliştirilebilmesi için çevre envanteri çalışmalarının başlatılması.

Koruma Alanları Yönetim Sisteminin İyileştirilmesi

DOKAP'taki ulusal parkların yönetiminde öncülük yapacak ulusal park sisteminin geliştirilmiş bir yönetim anlayışı ile oluşturulması

DOKAP  çevre   Geliştirme  fonu

Çevre yönetimi açısından özel önem taşıyan kırsal alanlarda, sorun yaratan mesken ve Özel mülklerin istimlak edilmesinde kullanmak üzere bir fon oluşturulması; bu fonun altyapı çalışmalarının maliyetli olacağı küçük yerleşmclcrdeki bina ve arsaların satın alınmasında da kullanılması


GÜMÜŞHANE’NİN KALKINMA PLANLARI (I)

1. GİRİŞ
2. BÖLGESEL KALKINMA
3. BÖLGESEL PLANLAMA

4. DOĞU  KARADENİZ BÖLGESİ   BÖLGESEL  KALKINMA  PLANI  (  DOKAP )
5. DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ  BÖLGESEL  KALKINMA  PLANI   HAZIRLAMA   ORGANİZASYON   YAPISI  ve ÇALIŞMANIN   TEMELİ
5.1. Planın Hazırlanmasında Organizasyon Yapısı
5.2. Çalışmanın Temeli
6. DOKAP BÖLGESİNİN ÖNEMLİ ÖZELLİKLERİ
6.1. Sosyal ve Ekonomik Gelişme
6.2. Doğu Karadeniz Bölgesinin Mekansal Yapısı
6.3. Bölge Kaynakları

7. DOKAP ANA PLANI'NIN AMAÇLARI ve STRATEJİSİ
7.1. Amaçlar
7.2. Kalkınma Stratejisi
8. KALKINMA ÇERÇEVELERİ ve SENARYOLAR
8.1. Sosyal ve Ekonomik Göstergeler
8.2. Mekansal Yapı ve Arazi Kullanımı
8.3. Gelişme Senaryosu


9. SEKTÖREL  GELİŞME  STRATEJİLERİ
9.1. Ekonomik Gelişme Stratejisi
9.1.1. Tarım
9.1.2. Sanayi
DOKAP Gelişme Senaryoları
9.1.3. Hizmetler
9.2. Sosyal Gelişme Stratejisi
9.3. Çevre
9.4. Mekansal Düzenleme ve Altyapı Geliştirme Stratejisi

10. DOKAP KALKINMA PROGRAM ve PROJELERİ
10.1. DOKAP ANA PLANI
10.2.DOKAP PROGRAM VE PROJELERİ
10.2.1. Mekansal yapıyı düzenleyen projeler
10.2.2. Ekonomik yapıyı güçlendirme programlan
10.2.3. İdari ve sosyal yapının güçlendirilmesi programı
10.2.4. Özel programlar
10.3. ÖNERİLEN PROJELERİN KAMU YATIRIM GEREKLERİ

Tablo 1 : Mekansal  Yapının  Güçlendirilmesi   Programı

Tablo 2 : Yerel  Yönetimlerin   İşbirliği  Proğramı

Tablo 3 : Kapsamlı Toprak ve Su Kaynakları Yönetim Programı

Tablo 4 : Sanayi ve Ticaretin Desteklenmesi Programı
Tablo 5 : Kırsal Ekonominin Çeşitlendirilmesi ve Yoğunlaştırılması Programı
Tablo 6 : Uygulamalı Araştırma Programı
Tablo 7 : Yerel Yönetimlerin Güçlendirilmesi Programı
Tablo 8 : Sürdürülebilir İnsan Kaynakları Geliştirme Programı

Tablo 9 : Yaşanan  Çevrenin  İyileştirilmesi   Programı
Tablo 10 : DOKAP Kimliğini Oluşturmak için Özel Program

Tablo 11 : Önerilen 10 Program için Yatırım Gereksinimleri ve Tahsisler

Veysel  BAŞER
İl Planlama  ve Koordinasyon Müdürü  - TRABZON

Kaynak
-Doğu  Karadeniz  Bölgesel   gelişme  Planı  Taslak  ve  Nihai   Raporu

©Bu yazının  tüm  telif  hakları  5846 sayılı  FSEK tarafından  sağlanan  tüm  haklar  saklıdır. İzin  almak  koşuluyla  normal  ölçüde  alıntı  yapılabilir.
İzin almadan  yazının   tamamı veya  bir  bölümü  fotokopi,faksimile, veya   başka  bir  araçla  çogaltılamaz,dağıtılamaz, elektironik  ortamda  ticari veya  başka  bir  amaçla    kullanılamaz.

 


MKPortal M1.1.1 ©2003-2006 mkportal.it
Bu safya 1.57073 saniyede 7 sorguyla oluşturuldu