BEKA SORUNU

Türkiye’nin beka sorunu var mıdır?

Cevap: Tabiiki vardır

Beka sorununun seçimlerle bir ilgisi var mıdır?

Cevap: Şahsi kanaatim yoktur.

Türkiye’nin beka sorunu yok demek ebetteki akla ziyan bir cevaptır.2000 yıllık tarihimizde hep var olmuştur. Eski çağlarda Çin’lilerle başlayan çetin mücadelemiz, var olma yok olma savaşımız, Orta Asyadan Anadolu ve Avrupa içlerine yaptığımız göçle birlikte Avrupa devletleri ile ola gelmiştir. Bulunduğumuz coğrafyayı ne kadar çetin mücadelelerle vatan toprağı yaptığımız, ne kadar şehit verdiğimiz, kaç haçlı seferine maruz kaldığımız konusunu ayrıntılarıyla anlatmaya gerek yok. Genelde milletimiz bu konuya vakıftır. En taze tarihi olaylara baksak dahi yaşı 60’ın üzerinde olanlar kurtuluş savaşının, yaşı 20 ‘nin üzerinde olanlarda 15 Temmuzda olanları yakinen bilmektedirler. Anlatmaya gerek yok. Yani bu kadar güzel bir vatan coğrafyasının düşmanı olması doğal olduğu gibi, haçlı devletlerinin bizi bu coğrafyadan atma mücadelesi hep canlı diridir.

Ülkemiz çocuklarının bu gerçeklerle yetiştirilmesi, onlarda vatan sevgisi bilinci, bayrak sevgisi ve iyi bir yurttaş olma ülküsünü anlatmak, kavratmak zihinlerine işlemek biz büyüklerin asli vazifesidir. Bunu demezsek beka sorununun ne zaman nerde nasıl anlatılması gerektiği sorusu cevapsız kalır. Peki beka sorununun yerel seçimlerle ne ilgisi var derseniz bence yakın bir alaka kuramıyorum. Hatta bu konunun seçimlerde dile getirilmemesi kanaatindeyim. Çünkü beka sorunu ile terör sorunu arasında bir ilişki kurmak normal zaman dilimlerinde doğrudur. Son 50 yıldır düşman devletler terör örgütleri üzerinden vekalet savaşları ile Müslüman coğrafya ve ülkemizde örtülü bir savaş yürütmektedir. Devletimizde terörle mücadelede son derece kararlı mücadele vermekte, terörle ilişkisi olanların yargılanması ve cezalandırılması konusunda başarılı sonuçlar almaktadır. Bu konuda devletimizin gösterdiği kararlılığa vatandaş olarak minnettarız. Terör konusu ile beka sorunu seçimlerde dile getirilince şöyle bir sosyolojik vaka ile karşılaşıyoruz. Bendeniz güneydoğuda üç yıl bulunmuş birisi olarak gözlemlerim şöyledir. Vatandaşların çoğu huzur ve güven ortamından yanadır; teröre destek verenler ya korkudan, ya mahalle baskısından yada devletin yanlış uygulamalarından kaynaklı tepkiler ile örgütten yana tavır koymaktadırlar. Çok şükür ki devletimiz o bölgede terörün halk üzerindeki korku kalkanını yok etmiş, devletimiz de yanlış uygulamaları en asgariye indirmiştir. Devletten şikâyeti olanlar oldukça azalmıştır. Vatandaş özgür iradesi ile seçimlerde oyunu kullanabilmektedir. Konuyu çok uzattım farkındayım şuraya gelmek istiyorum; Ankara’da Bursa’da, Adana’da, Mersin’de yaşayan mutedil devlet yanlısı seçmenlere seslenirken “Türkiye’nin beka sorunu var o nedenle oyunuzu şu tarafa verirseniz şöyle olur” denmesi o kesimin bunu doğru anlamasını zorlaştırmaktadır. Mesajı yanlış anladığı için Terör destekçileri ile kendi arasında bir illiyet bağı kurmaktadır. Sonuçta denilenin tersi istikametine yönelmelerine sebep olmaktadır. Beka sorunumuzu eğitimde, iç ve dış güvenlikte, ekonomide vel -hâsıl her alanda göz önünde tutmak zorundayız. Her nefesimizde bu coğrafyada yaşamanın bir bedeli olduğunu bilmek zorundayız. Gelecek kuşaklara torunlarımıza iyi bir miras bırakmanın zor olduğunu unutmamalıyız. Amma ve lakin vatandaş beka sorununun farkındadır. Hem de çok iyi farkındadır;

Öyle ise;

Devletimin hazinesini büyütüp, devleti güçlü kılar, israftan kaçınırsak,

Adil, hukuka uygun, tarafsız ve çıkarsız bir yönetim sergilersek,

Vatandaşın hak ve hukukunu korumada ve güvence altına almada kendimizle empati yaparsak,

Eğitim, ilim ve fende zamanın ruhunu okuyarak günümüzün ihtiyaçlarına göre hamle yaparsak,

Her bir yurttaşın devletin imkânlarından yararlanma noktasında onları kanun önünde eşit kılar, hukukun üstünlüğüne göre yönetim sergilersek,

Bütün vatandaşlarımızı nimeti paylaşırken bir arada olmasının yanında külfeti paylaşırken de birlikte olmaya ikna edersek,(birilerinin kaçak elektrik parasını biz ödemezsek)

Belediyelerin sağladığı kamu hizmetlerinde vatandaşın ekonomisini gözeterek rayiç fiyatlar belirlersek,

Kısaca mutlu, huzurlu,  bağımsız bir ülkede de yaşamanın tadını alırsak,

Ülkemizin beka sorununun üstesinden kolaylıkla geliriz.

Bunlar şahsi düşüncelerimdir. Aynı fikirde olanlara minnet, farklı düşünenlere saygı duyarız.

YORUM EKLE

banner406