DARBELENDİK

İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahilî ve haricî bedhahların olacaktır. Bir gün, İstiklâl ve Cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şerâitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerâit, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve Cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Maelen: (  Gelecekte bile seni bu hazineden yoksun bırakmak isteyecek iç ve dış düşmanların olacaktır. Bir gün, bağımsızlık ve cumhuriyeti savunmak zorunda kalırsan, göreve atılmak için içinde bulunacağın durumun imkan ve şartlarını düşünmeyeceksin! Bu imkan ve şartlar hiç uygun olmayan bir durumda kendini gösterebilir. Bağımsızlık ve cumhuriyetini yıkmak isteyecek düşmanlar, dünya tarihinde benzeri görülmemiş bir galibiyetin, bir gücün temsilcisi olabilirler.)

Dünyada bir kirli gücün temsilcileri Atatürk’ün gençliğe hitabesinde bahsettiği gibi 15 Temmuzda istiklalimize ve cumhuriyetimize kastettiler.

İstediler ki; Türkiye, Suriye olsun, iç savaş olsun, milyonlarca insan ölsün ve terör örgütleri ülkemizi işgal etsin.

İstedilerki; halkımız köle olsun, birinden izin almadan sokağa bile çıkamasın, fırından ekmeğini alamasın.

İstediler ki; dünyayı sömürmeye doymayan sömürgeci vampir ülkelere yeni bir savaş pazarı açılsın.

İstediler ki; sofrasında bolluk ve bereket olan, mutlu ve özgür yaşayan necip milletim bir lokma ekmeğe muhtaç olsun.

İstediler ki; kendilerine tanrı diye tapınmayanları zindanlarda çürüte, darağaçlarında sallandıra, mallarına el koyalar.

İstediler ki; Dünya Müslümanlarının umudu olan Türkiye umut olmaktan çıka ve umuda muhtaç ola..

İstediler ki; kırlarında minik  yavrular oynamaya, bağlarında gelinler türkü söylemeye.

İstediler ki; bir uçtan bir uca binlerce rengin ahenginden olan gökkuşağı kadar parlak, ilkbahar gibi rengarenk  çiçeklerimizin hepsi kara renginde aça ve kirli bir renge bürüne.

İstediler ki; ay yıldızlı bayrağımın yanında yakınında başka paçavralarda dalgalansın; ülkem birkaç parçaya bölünsün..

İstediler ki; İsrail’in kirli nefesini ensemizde hissedelim.

İstediler ki;  bu millet sonsuza kadar bir daha tarih sahnesine çıkacak takat bulamasın.

Fakaaat: öyle bir milletle karşılaştılar ki peh peh peh!

Tankın önüne yatacak kadar cesur; ölen arkadaşlarına rağmen gözünü kırpmadan cuntacıların üzerine yürüyen aslan yürekli binlerce kahraman. Kimse sokağa çıkamaz diyen cuntacı profesöre inat milyonlarca insan ve milyonlarca bayrak tek yürek; sokaklarda tek bir kalp atıyor

VATAN    VATAN     VATAN    VATAN    VATAN    VATAN
YORUM EKLE

banner406