ESKİMEZ DEĞERLER 9: YARDIMSEVERLİK

Milli Eğitim Bakanlığı, okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise müfredatının düzeltilmesi işlemleri kapsamında, öğretim programlarının ana felsefesini içeren metni 2018 yılında güncelledi. Eğitim sisteminin, sadece akademik açıdan başarılı, belirlenmiş bazı bilgi, beceri ve davranışları kazandıran bir yapı olmadığı belirtilen metinde, "kök değerlere" vurgu yapılmaktadır. "Kök değerler" ise müfredatta "adalet, dostluk, dürüstlük, öz denetim, sabır, saygı, sevgi, sorumluluk, vatanseverlik, yardımseverlik" olarak belirlendi.

Yardımseverlik ne demektir?

-İnsanın zor zamanlarında bile kendisinden başkasını düşünmektir.

-Kendisi muhtaç olduğu halde başkasına el uzatabilmektir.

-İnsanlara destek olurken sevinebilmektir.

-Komşusu aç iken tok yatmamaktır.

-Diğergamlıktır. Yani bencil olmamaktır. Yani başkalarının yararını da kendi yararı gibi gözetmektir.

-Paylaşmaktır.

-Elinde olanı başkasına ikram etmektir.

-Ana gibi, yemeyip yedirmek, giymeyip giydirmektir.

-Darda olana, yolda kalana el uzatmaktır.

-“İyilik etmek, fenalıktan sakınmak hususunda birbirinizle yardımlaşın”(Maide 2. Ayet) ayetine ayine olmaktır.

-Mevlana gibi “Bir mum diğer mumu tutuşturmakla ışığından bir şey kaybetmez” diyebilmektir.

-Hasta, borçlu, sıkıntıda olan dostuna dua etmektir.

-Çalınmayan kapıları çalmak ve gönül almaktır.

Bir Reçete: Peygamber Efendimiz (A.S.M) -Nakl-i Sahih-i Kat'î ile- İstanbul'un İslâm eliyle fetholacağını ve Hazret-i Sultan Mehmed Fatih'in yüksek bir mertebe sahibi olduğunu haber vermiş. Haber verdiği gibi zuhur etmiş (Mektubat, 105)

YORUM EKLE