İsmail Akçay: Gümüşhaneyi Hiç Terketmedim

İsmail Akçay Kimdir? Kendinizden bahsedebilir misiniz?

“Gümüşhane iş dünyası da Gümüşhane Kamuoyu da beni tanır geçmişim referansımdır.”

“Gümüşhane İnönü mah. Doğmuş İlkokulu Gümüşhane Gazi Paşa ilkokulunda Orta Okulu ve lise’yi Gümüşhane Lisesinde okuduktan sonra İstanbul Marmara üniversitesi İktisadi ve İdari bilimlerden mezun oldum. Üniversite öğrenciliği yıllarımda İnşaat müteahhitliği yapmaya başladım Küçük ve orta ölçekli inşaat işleri ile alakalı 1980 yılında vergi mükellefi oldum 1980 yılından itibaren Gümüşhane vergi dairesinde Gümüşhane’nin vergi mükellefi olarak çalışma hayatına devam ediyorum. Öğrencilik yıllarında da Ülkenin ve İlin her meselesine duyarlı oldum. Birçok vakıfta dernekte ve kuruluşta çalıştım. Birçok derneğin kuruculuğunu yaptım birçok vakfın kuruculuğunu yaptım. En son 1996 yılında Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı olarak seçildim. 19 yıl Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı yaptım. Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığının yanında Gümüşhane’de ki vakıflarda derneklerde aktif rol ve görev aldım. Kamu Kurumunda ve Özel sektörde birçok kurulda komisyonda görev yaptım. Bunların sayısı zaman zaman değişmekle beraber 38 ayrı kurum kuruluş ve komisyon olarak görevlerim devam etti. Ankara’da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinde uzun süreler görevler yaptım.

Bu görevleri yaparken Gümüşhane İş dünyasına neler yapabileceğimin her gün mütalasını yaptım. Bugün Gümüşhane Organize sanayi bölgesinin kurulmasında yüzde yüz emeği olan birisiyim 1997 yılında kuruluş protokolünü ben imzaladım. Organize Sanayi bölgesinin kurulmasıyla birlikte İlimizde iş imkânı sağladık. Bunun yanında Gümüşhane’nin gelişmesi ile alakalı teşvik kanunlarının çıkarılması ile alakalı teşviklerle yatırımların yapılması esnasında çıkan zorlukların aşamaları ile alakalı biten teşvik sürelerinin yeniden uzatılması ile alakalı iş dünyamıza düşük faizli kredilerin temin edilmesi ile alakalı birçok çalışmaya imza attık. KOSGEB il Müdürlüğü’nün kurulması aşamasında önce Ticaret ve Sanayi Odasında birinci basamağı olan sinerji odağını kurduk. Sinerji odağının takibiyle arkasında KOSGEB il müdürlüğünün kurulması zamanın bakanından sözünü alarak KOSGEB il müdürlüğünü kurduk küçük esnaf tüccarımızın buradan işlemlerini komşu illere gitmeden kendi ilimizde işleri ve hizmetleri alması bakımından kolaylık sağladık. Ulaştırma Bakanlığının vermiş olduğu sürücüleri çok yakından ilgilendiren K belgelerin bölge müdürlüklerinde verildiği dönemde çalışanlarımızın ve mükelleflerimizin çok büyük sıkıntılar yaşadığını gördük. K belgelerinin de Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odasından verilmesi ile alakalı Türkiye Odalar ve Borsalar birliği vezninde sürdürdüğüm çalışmalarla birlikte hem bakanlıklarla takip ederek sürücülerin bölge müdürlüklerinden almaları gereken K belgelerini Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odasından 15 dakika içerisinde almalarına imkân tanıdık. Tabi çok detaylara girmek istemiyorum ama Gümüşhane iş dünyası da Gümüşhane Kamuoyu da beni tanır geçmişim referansımdır.”

İdeal Siyasetçini Nasıl Olmalıdır?  İdeal Siyasetçilerin Özelikleri Nelerdir?

İdeal bir siyasetçi devletin menfaatlerini şahıs menfaatlerinden önde tutan siyasetçidir. Yine Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi Siyasetin Tek Limanı Ahlaktır bu liman herkesi kabul etmez. İlk fırsatta sığınma imkânı bulsanız bile eğer bu meziyet ve özellikten yoksunsanız o liman sizi dışarı atar tekrar geri dönüşünüze müsaade etmez İdeal siyasetçi bütün insanları kucaklayarak herkesi ama herkesi mutlu edecek hizmetlere imza atmayı hedefleyen siyasetçidir. İdeal bir siyasetçi her insanı sonuna kadar dinleyen siyasetçidir. İdeal siyasetçi memleketi dert edinen siyasetçidir. Eğer memleket derdiniz yoksa siyaset yapma hakkınızın bana göre olmaması lazım. Memleket derdi akşamdan sabaha oluşan bir özellik değildir.

Ak partiyi Tercih Etme Sebebi

Ak Parti’nin Vizyonu ve Misyonu bu milletin özlemi ve beklentisidir.

Ak Parti bir davanın adıdır. Bu dava Büyük Türkiye Davasıdır. Ak Parti vesayetleri yıkan bir partidir. Ak parti insan odaklı bir partidir. Ak Parti düşünce özgürlünü, inanç özgürlünü, teşebbüs özgürlünü ön plana çıkaran bir partidir ve bunları temel prensipler olarak kabul eden bir partidir. Ak Parti hedefleri olan bir partidir. Bütün bunlardan dolayı bende diyorum ki Ak Parti. Nedir bu ortaya koyduğumuz hedefler, Ak partinin ortaya koyduğu 2023 hedefleri var, 2053 hedefleri var, 2071 hedefleri var bu hedefleri her hatırladığımda inanın çok heyecanlanıyorum ve yine inanıyorum ki bu hedefleri duyan ve gören herkes heyecanlanıyor çünkü Ak Partinin Vizyonu’nda ve Misyonunda bu hedefler var. Ak Partinin Vizyonu ve Misyonu bu milletin özlemi ve beklentisidir. Nedir 2023 hedefleri 2023 hedefleri 2023 hedeflerinde diyoruz ki fert başına 20 bin Dolar Milli Gelir istiyoruz. Ak Parti iktidarı fert başına milli geliri üç bin dolar seviyesinden aldı, bu gün on bin dolar yetmez. 2023’te 20 bin dolar istiyoruz. İhracatımız 30 milyar dolarlardan bu gün 170 milyar dolar seviyelerine geldi. Diyoruz ki yetmez 2023’te 500 milyar dolar ihracat hedefliyoruz. Bu gün gayri milli safi hâsılamız 800 milyar dolar civarında Diyoruz ki yetmez 2023 yılında 2 trilyon dolar gayri milli safi hâsıla istiyoruz. Bütün bunları topladığımız zaman sonuç ne çıkıyor daha zengin bir Türkiye. Daha zengin bir Türkiye’de daha mutlu insanlar. Bizim hedefimizde daha mutlu insanlar olmak değil mi? Bu dünyada hepimizin en çok hak ettiği bir yaşam standardıdır. 2023 hedeflerinde ne istiyoruz bu gün 16. Büyük ekonomiyiz yeter mi yetmez 2023’te diyoruz ki biz dünyanın en büyük on ekonomisi arasına gireceğiz. En büyük on devletten birisi olacağız. Bu bizim en doğal hakkımız. 2023’te dünyanın en büyük on ekonomisi arasına girmek yeter mi o da yetmez. Biz 2053 yılında dünyanın birinci büyük devleti olmayı hedefliyoruz. İşte bunun için Ak Parti. İşte Ak Partinin Vizyonu Bu.

Aday Adaylığı sürecinde yapmış olduğunuz çalışmalarda halkın ilgi alakasını nasıl gördünüz?

365 gün 24 saat Gümüşhane’yi yaşayan birisi olarak Gümüşhane’yi de biliyorum meseleleri de biliyorum.

Ben doğduğumda beri bu şehirde yaşıyorum. Üniversite öğrenimim dışında bütün hayatım bu şehirde geçti ancak dünya’yı da gezdim. Türkiye’yi de gezdim Gümüşhane’yi zaten yaşıyorum. 365 gün 24 saat Gümüşhane’yi yaşayan birisi olarak Gümüşhane’yi de biliyorum meseleleri de biliyorum. Benim Kürtünde ki üçtaş köyünde de ahbaplarım var orada yaşayan insanları da biliyorum. Torul’un Kirazcık köyünü de biliyorum. Goryanasını da, Öz Kürtünün de hayatını yaşamımı biliyorum. Merkezin Yağlı Deresinden Yağmur Deresine kadar, Kale Deresinden Kara Mustafa Deresine kadar merkezi de biliyorum. Köseyi de Kelkit’i de Şiran’ı da biliyorum. Ben memlekette yaşıyorum.  19 yılda yaptığım görev dolayısıyla hem kamu hem özel sektör tarafında oturdum. Hem işveren tarafında oturdum, hem çalışan tarafında oturdum. Bütün bu birikimlerimi kazanımlarımı ilimle ve ülkemle paylaşmak istiyorum eğer insanımız takdir ederse eğer halkımız uygun görürse ve kefil olursa bizde vekil olmaya yola çıktık.

Gümüşhane’nin sorunların size göre nelerdir? Hayallerinizde ki Gümüşhane’ni anlatabilir misiniz?

Bu güne kadar Gümüşhane de çok güzel işler yapıldı. Baktığımız zaman en uzak köylerimizde dahi insanlarımız çamura batmadan köy meydanlarında çok rahatlıkla dolaşabiliyor. Köylere standartı yükseltilmiş yollarla ulaşma imkânını yakalamış durumdayız. Köy meydanlarımızın parkelerle asfaltlarla ve beton yollarla insanımızın yaşam standartını yükseltici hale getirilmesi hakikaten sevindiricidir. Köylerimizle birlikte ilçelerimizde de il merkezinde de ve ilimiz tamamını ilgilendiren birçok güzel proje hayata geçirildi. Bir kısmı da şu anda proje çalışmaları devam ediyor, yapım inşatları devam ediyor. Bütün bu yapılan güzellikler yeter mi yetmez; Öncelikle şunun altını çizerek söylemek istiyorum ki hem Gümüşhaneliler olarak hem tüm Türkiye olarak biz kazandıklarımıza şükür edeceğiz ama asla razı olmayacağız. Dolayısı ile Gümüşhane’nin kazanımları için teşekkür ediyoruz, şükrediyoruz, ama asla razı olmuyoruz. Niye razı olmuyoruz çünkü Gümüşhane daha fazla güzel şeyleri hak ediyor. Hayat standardı daha yüksek bir yaşam hak ediyor. Bunun imkânı vardır. Bunun için Türkiye’de de Gümüşhane’de de her türlü kaynak ve proje hazırdır. Gümüşhane’nin kalkınması ile alakalı baktığımız zaman ben beş sektörü önemli görüyorum. Bunlar turizm sektörü, tarım hayvancılık sektörü, madencilik sektörü, eğitim sektörü, yöresel ürünler sektörüdür. Ben Gümüşhane İlinin beş sektör üzerinde çalışılarak hızla gelişen ve hızla zenginleşen bir Gümüşhane olacağına inanıyorum. Bu sektörlerle ilgili farklı projeler var. Sektörlerin kendi içerisinde projelendirilerek hem Gümüşhane’de artan bir nüfus yoğunluğu hem şehrin büyümesi hem ilçelerin büyümesi hem de köylerde ki yaşam standardının yükselmesi çok mümkündür. Kent yaşamını ön plana çıkaracak projelerimizde var. O projelerde eğitim sektörü ile alakalı olan projelerdir. Milletvekilimizin çok güzel ifade ettiği gibi Askeri Birlikleri artık büyük şehirlerden kaldırması lazım, büyük şehirlerde ki hem trafik yoğunlunu engellemesi bakımından hem çalışma ortamların artık namüsait olması bakımından Askeri Birliklerin Anadolu da yerleşim olarak daha müsait olacağını ve çalışma ortamların daha iyi olacağını düşünüyorum. Bizim için Turizm olmazsa olmazımızdır, Tarım hayvancılık olmazsa olmazımızdır. İnsana ve çevreye duyarlı, insanı ve çevreyi merkeze koyan madencilik olmazsa olmazımızdır. Eğitim sektörü olmazsa olmazımızdır. Çünkü Gümüşhane Türkiye’de Eğitim iklimi olarak en müsait ildir. İlimizi kampüs kent haline getirmemiz lazım. Yöresel ürünlerimiz hakikaten bizim yüz akımızdır, yeni bir sektördür, genç bir sektördür koşan bir sektördür. Şu anda desteklenen projeler çok güzel ama o sektörü daha da büyütecek yeni destek projeleri ile o sektöründe koşmasına destek vermemiz gerekiyor.

Hem Yöreden, Hem Töreden, Bu Topraktan, AK Aday, Sloganınızdan Bahseder misiniz?

Hem Yöreden, Hem Töreden, Bu Topraktan, AK Aday dillere hoş gelen bir slogan.

Benim Yörem Gümüşhane’nin tamamıdır. Benim yörem Şiran da Başlar Kürtünde biter. Yöremiz bu. Töremiz, Biz Müslüman Türk milletinin töresinden geldik töremizde bu. Bu topraktan derken daha öncede söylediğim gibi 365 gün 24 saatim bu toprakta. Ak aday söylemi de geçmişimde Ak Parti Gibi aktır.  Herhangi bir yere mesaj göndermek amacıyla seçilmiş bir slogan değildir. Seçmenimize mesaj göndermek isteriz, mutlaka bizi tanıyan çok insanımız var çünkü ziyaretlerimizde büyük bir sıcakkanlılıkla karşılaşıyoruz. Her gittiğimiz yerde ismimizle hitap edilmesi bizi onure etmiştir. Her yerde bize ismimizle hitap edilmesi hem güvenimizi çok arttırmıştır.

AK Partinin yapmış olduğu çalışmalarını stratejilerini nasıl değerlendiriyorsunuz?

AK Partinin Aday Adaylarından beklentilerini ben hayatımda yaşadığıma inanıyorum. Yapılan hazırlıklar çok doğrudur. Ak Parti bir davanın adıdır. Bu dava büyük Türkiye davasıdır. Bu yolda ilerlerken parti genel merkezinin hazırlamış olduğu o stratejiye uymamız gerekiyor. Ak Partinin başarısı bir ekip başarısıdır. . Ak Partinin başarısı birbirine güvenen yol arkadaşlığı başarısıdır. . Ak Partinin başarısı vefadır. Bütün bunlar kendine inanan, bu ülkeyi seven milli ve manevi değerlerinden taviz vermeyen herkesin sahip olması gerekir. Ben ekip ruhuna inana bir insanım 35 yıllık iş hayatım boyunca başarının ekip ruhuyla çalışmaktan geçtiğini gördüm. Cephe adamı olmak ekip ruhu taşımak çok kolay değildir. Atalarımızın bir sözü vardır, Bu yol meşakkatli bir yoldur. Bu yol çileli bir yoldur. Bu yol hizmet yoludur. Bu yola yufka yüreklilerle çıkılmaz. Ben bu kültürden bu mantıktan gelen bir insan olarak buna inanıyorum ki yol arkadaşlığı dava arkadaşlığı bir yere geldiği zaman bedel ödemektir. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bir dava adamıdır. Bir mücadele adamıdır. Dünyanın en büyük savaşçısıdır. Dünya Lideridir. Bu unvanları kazanmak için ödenmesi gereken bedellerin hepsini ödemiştir. Ben davaya, Liderimize inanmışım onunla yol arkadaşı olmanın heyecanımı her zaman yaşamışım. Cenabı Allah onu bize nasip ederse büyük bir gurura ve büyük bir mücadele ve azimle o yolda yol arkadaşı olmak için heyecanımı en dorukta yaşıyorum.

İsmail Akçay Prensipleri

1 Adaletten Ayrılmadım
2 Milli ve Manevi Değerlerde Taviz Vermem
3 İnsanları ve Doğa’yı Karşılıksız Severim
4  Çok Çalışırım