İş Güvenliği Hizmetleri

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu İş yerlerine ne gibi yükümlülükler getirdi? İşverenler ne yapmalıdır?

Dilerseniz bir hemşeriniz ve İş Güvenliği Uzmanı olarak sizlere bu soruların cevabını bulmakta yardımcı olayım.

Sizlerin de bildiği gibi 30 Haziran 2012 yılında çıkarılan bu yasa 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş oldu. Çıkarılan bu yasa ile İş yerlerinde oluşabilecek İş kazaları ve Meslek Hastalıklarının önüne geçilmesi hedeflendi. Bu doğrultuda iş yerlerinde, risk değerlendirmesi yapılması ve mevcut tehlikelerin riske dönüşmesine imkan vermeden hazırlanan rapor eşliğinde iş yerlerinde bulunan risklerin yok edilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla iş yerlerinde proaktif dediğimiz önceden önlem alarak iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önüne geçilmektedir. Peki bunu hangi iş yerleri yaptırmalıdır?
Bunu ise şöyle açıklayalım; Mevzuata göre tehlike sınıfı ne olursa olsun sigortalı işçi çalıştıran tüm iş yerleri Risk Değerlendirmesi, Acil Durum Eylem Planı ve “Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi” ni almak zorundadır. İş yerleri SGK sicil numaralarına göre farklı tehlike sınıflarına ayrılmışlardır. 3 farklı tehlike sınıfı mevcuttur. Bunlar; Az Tehlikeli, Tehlikeli ve Çok Tehlikelidir. Az öncede belirttiğim gibi saymış olduğum hususları sigortalı işçi çalıştıran tüm iş yerleri yerine getirmekle mükelleftir. Ancak az tehlikeli iş yerleri Risk Değerlendirmesini mevzuatta belirtilen hususlar haricinde 1 defa yaptıracak ve bu rapor 6 yıl boyunca geçerli olacaktır. Tehlikeli ve Çok Tehlikeli sınıfta yer alan iş yerleri ise bu raporların geçerliliği sırası ile 4 ve 2 yıldır. Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İş yerleri bu raporların yanı sıra aylık olarak İş Güvenliği Uzmanı ve İş Yeri Hekiminden hizmet almak zorundadır. Dolayısı ile bu sınıfta yer alan iş yerleri aylık olarak ücret ödeyip bu desteği almak zorundadırlar. Az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerleri için bu durum Haziran 2016 tarihi itibariyle geçerli olacaktır.

“İster işveren olalım İster çalışan kendiniz, aileniz ve ülkemiz için İş Sağlığı ve Güvenliğini lütfen ciddiye alınız”
YORUM EKLE

banner406