KORONAVİRÜSLE MÜCADELEDE HALK SAĞLIĞI İÇİN SOSYAL ÖNLEMLER NASIL UYGULANMALIDIR ?

Tüm vakaları tespit edip, test edip, izole edip, tedavi ederek bulaş zincirlerini tanımlamak ve kırmak için yeterli halk sağlığı iş gücü ve sağlık sistemi kapasitelerinin mevcut olduğundan emin olunmalıdır. Tıbbi tesislerde, vakaları bulmak, test etmek ve tedavi vermek için yeterli ve eğitimli bir iş gücünün bulunması gerekir. Dünya Sağlık Örgütü vakaların ya sağlık tesislerindeki ayrı özel servislerde, COVID-19 özel tesislerinde ya da yeterli destek ile evde izole edilmesini önerir.

Her bir vaka için, temaslılarının belirlenip izlenmesi için yeterli iş gücünün bulunması ve temaslıların karantinası için yeterli tesis olduğundan emin olunması gerekir. Temaslıların izlenmesi, toplum gönüllülerinin günlük reel ve/veya sanal ziyaretleri, telefon görüşmeleri veya mesaj yoluyla yapılabilir. Sağlık iş gücü ve hastane kapasitesinin değerlendirilmesi ve muhtemelen artırılması ve vakalarda yeniden ortaya çıkmaya özen gösterilmesi gerekecektir. Sağlık iş gücü yetiştirilmeli ve uygun kişisel koruyucu ekipman sağlanmalıdır.

Riski değerlendirmek, yanıt performansını ölçmek ve ilerlemeyi değerlendirmek için sağlam bilgi sistemlerine ihtiyaç vardır. Yüksek güvenlik açığı ayarlarındaki salgın riskleri en aza indirilir; bu da fiziksel mesafeyi en üst düzeye çıkarmak ve yeni salgın riskini en aza indirmek için uygun önlemlerle COVID-19 bulaşının tanımlanmasını gerektirir. Hastane iletimi (sağlık kuruluşlarında uygun enfeksiyon önleme ve kontrolü, şiddetli hastaların taranması, özel bakım tesislerinde uygun enfeksiyon önleme ve kontrol önlemleri gibi). azaltılmalıdır. Yeterli fiziksel mesafeyi engelleyen ve sınırlı havalandırmaya sahip olabilecek kapalı alanlarda (sinema, tiyatro, gece kulübü, bar, restoran ve spor salonları gibi) bulaşı önlenmelidir.

Kapalı kamusal alanlarda (toplu taşıma, süpermarketler, marketler, üniversiteler ve okullar, ibadet yerleri, spor etkinlikleri, toplu toplantılar gibi) fiziksel mesafe artırılmalıdır. İş yerlerinde, fiziksel mesafe, el yıkama, solunum görgü kuralları ve potansiyel olarak termal sıcaklık izleme açısından, standart COVID-19 önleme tedbirlerini teşvik etmek ve mümkün kılmak için uygun direktifler ve kapasiteler dahil olmak üzere önleyici tedbirler alınmalıdır. Uzaktan çalışma, kademeli vardiyalar ve diğer uygulamalar da kalabalıklaşmayı azaltma teşvik edilmelidir. Yüksek bulaşma riski olan topluluklardan vaka alma ve vaka verme riski yönetilmelidir. Bu, olası kaynak ve bulaş yollarının analizi, kaynak ve varış bölgelerinin epidemiyolojik durumu ve hem kaynak hem varış noktasında yolcular arasında şüphelenilen vakaları hızlı bir şekilde tespit etmek ve yönetmek için uygulanan önlemler ile yapılabilir. Bütün bunlar çıkış ve giriş taraması ve hasta yolcuların izolasyonu için kapasitelerin yanı sıra, toplum bulaşının olduğu bölgelerden gelen bireyleri karantinaya alma kapasitesini de içerir. 

Çok sektörlü katılımlarla, yolcu ve tesis yönetimi, hava trafiği operasyonları ve güvenliği gibi yolcuların riskini azaltmak için havaalanlarında veya giriş noktalarında alınabilecek önlemleri dikkate almak da çok önemlidir. Büyük çaplı hareket kısıtlamaları ile halk sağlığı ve sosyal önlemlerden geçişin, ciddi vakaları tespit ve tedavisinden tüm vakaların tespit ve izolasyonuna geçişin, önleme tedbirlerinin sürdürüleceği ‘yeni bir normal’ olduğunu halk anlamalıdır. Çünkü her bir birey, vaka sayılarında yeniden bir ortaya çıkmanın önlenmesinde kilit rol oynamaktadır.

Halk sağlığı ve sosyal önlemlerin ne zaman ve nasıl uygulanacağı veya kaldırılacağı konusunda kamuoyuna düzenli olarak bilgilendirme yapılmalı ve danışılmalıdır. Halkın etkinleştirilmesi gereklidir ve bazı durumlarda halk sağlığı ve sosyal önlemlerin uygulanması için kritik öneme sahip olunmalıdır. Bunun yanı sıra belirli önlemlerin sosyal ve ekonomik etkisinin (topluluk gıda tedarik zincirleri gibi) azaltılmasına katkıda bulunmalıdır. Her salgınla ilişkili problemler, yanıtın tüm aşamalarında yönetilmelidir. Güvenilir kanallar aracılığıyla doğru kişilere (topluluk liderleri, aile hekimleri, sosyal etkili kişiler gibi) doğru zamanda doğru bilgileri vermek önemlidir. Bilgiler, mevcut önlemlerin süresinin bir göstergesiyle beraber, durum, müdahale ve müdahale planları açıklanmalıdır. Bu iletişim sadece halk sağlığı önlemlerine uyum için değil, aynı zamanda uyarlanabilir sosyal önlemlerin geliştirilmesi için de gereklidir. 

Sağlıklı yarınlara erişmemiz dileklerimle… 


 

YORUM EKLE