TURİZM x 100 = 1 x METAL

İlimizin turizm alt yapısını hiçe saymak veya göz ardı etmek kesinlikle kabul edilemez bir gerçektir. Bu süreçte atılan adımlar ise ilerleyen süreçte olumlu meyvesini kesinlikle verecektir. Bu yatırımların veya yatırım planlarının şehre sağlayacağı katkı ise asla yadsınamaz.

Lakin şehirdeki yeraltı kaynakları varlığı ise her türlü yatırımın önünde bir potansiyel varlığıdır. Sürdürülebilir kalkınmada METAL varlığı, şehrin olmazsa olmaz mihenk taşlarından biridir. Toplum- sanayi – çevre ve insan iş birliği sağlandığı anda bu metal potansiyeli ise daha fazla görünür ve işletilebilir bir hale gelecektir.

Geçmiş dönemlerden bugüne gelinen süreçte, dönemsel bazda işletilen ve katma değere dönüştürülen bu potansiyel daha fazla katkı ve çeşitli destekler ile hak ettiği yerini tekrardan almalıdır.

Eğer; uluslararası standartlar,  sürdürülebilir bir kalkınma ve sürdürülebilir bir ekonomik ferahlık isteniyorsa, karar oluşturma süresi bütünleşmesi ile pozitif yönlü bir eksene geçiş sağlatabilecek duruştur METAL.

Ekosisteme duyarlı yeni teknikler ve yeni teknolojiler,  kullanım alanları içerisine kuralına uygun, doğa ve insan sağlığına mim risk teşkil edecek şekilde sistem içine enjekte edilmesi gerekmektedir. Böylece daha az sorun ile şehrin metal varlığı çok büyük fırsatlara çevrilebilecektir. Bu sürecin, sürdürülebilir kalkınma ve sürdürülebilir ekonomik refah boyutunda olumlu etkileri yakın gelecekte sonuçları ile görülebilecektir. 

Turizm ve benzeri sektörler olumlu veya olumsuz yönde, dönemsel kırılmalara çok yatkındır. Ülke ekonomisi, bütçe, vatandaş ekonomisi, siyasi dış ve iç ilişkiler, savaş, terör vb olayları gibi birçok etmenden çabucak etkilenip ivmesi hemen kaybettirebilecek durumlara gebedirler. Bu nedenledir ki; şehrin ekonomisini sürekli ve stabil şekilde ayakta tutabilecek ve katma değeri oluşturabilecek en temel duruşlardan biridir METAL. Toprağa ekilen ürün gibidir METAL. Hammaddesi sizde olan ve üretilince değerli etkendir METAL. İş gücünüz ve kendi teknolojiniz ile birlikte üretebileceğiniz bir değerdir METAL. Savaşta da barışta da müşterisi olan binlerce yıldır değerini kaybetmemiş, merkez bankanıza, kasanıza girdiğinde karşılık değeri olan güçtür METAL.

Ekoloji – sosyo kültür – insan sağılığı ve doğal doku arasında bir güçlü bağ kurularak şehri sosyo ekonomik açıdan diri tutacak etkidir METAL.

Bu sebeple işletilmeli ve desteklenmelidir METAL.

Unutulması gereken en büyük ayrıntı ise,  her aşamasında doğa ve çevreye dost teknik – teknolojiler ile uygulanabilmesi ve bu uygulamanın ahlaklı bir şekilde denetlenmesi ile güç ve katma değer olacaktır METAL.
YORUM EKLE