Son mesaj - Gönderen: Recep Ergin - Salı, 01 Kasım 2011 23:40
Sitemizin yeni hali www.gumushane.gen.tr/v2 adresinde test edilmektedir. Lütfen belirli aralıklarla ziyaret ederek, yaşadığınız aksaklıkları ve önerilerinizi admin@gumushane.gen.tr adresinden veya buradaki formdan bize bildirin.
Köşe Yazıları Bölgesi

Köşe Yazıları->Volkan ŞENEL->Erzurum Kongresi'ne Katılan Gümüşhane Mebusu ZEKİ BEY'İN ANILARI (3) [ Arama ]

Erzurum Kongresi'ne Katılan Gümüşhane Mebusu ZEKİ BEY'İN ANILARI (3)
Başlık Erzurum Kongresi'ne Katılan Gümüşhane Mebusu ZEKİ BEY'İN ANILARI (3)
Açıklama 9 Aralık 2005 tarihli Kuşakkaya Gazetesindeki yazısı
e-mail senelvolkan@hotmail.com
Siteye Ekleyen AdamGibi

     Gece arkadaşlarla otururken hizmetimize bakan Mehmet Ağa bana bir işaret verdi. Yanına yaklaştığım vakit de Kazım Karabekir Paşa'nın bizim odada beklediğini söyledi. Ben de gizlice İzzet ve Servet beylere haber vererek aşağı indim. Onlar da geldiler. Karabekir Paşa, Hoca Raif Efendi'nin kendisini ziyaretle Mustafa Kemal Paşa'nın Erzurum murahhaslığına itiraz ettiğimizi söylediğini bildirdi. İzahatının sonunda da "ricamı şu suretle de teyid etmek isterim ki Trabzon grubundan herhangi bir arkadaş bu hususta hiçbir itirazda bulunmamasının temini her üçümüzden ayrıca istirham edeceğim. Hususi ziyaretim bu maksada matuf idi" dedi. Bunu kabul etmekte muztar kalarak ilk evvel Servet Bey "Paşam mademki böyle arzu ediyorsunuz, her birimiz ötekimiz adına söz verebiliriz, ben İzzet ve Zeki beyler adına söz veriyorum, buna bütün mevcudiyetimizle çalışacağız" dedi. Paşa teşekkür ederek gitti.

  Kongreye Katılan Murahhas Azaların Listesi
1- Trabzon         Abanos-zâde Hüseyin Efendi                                        
2- Trabzon             Servet Bey - Sabık Mebus
3- Maçka              Eyüp-zâde İzzet Bey - Sabık Mebus
4- Polathane           Serdar-zâde Hasan Efendi - Tüccar, Meclisi Umumi Azası
5- Vakfıkebir         Abdullah Efendi - Giresun İdadisi Müdürü
6- Tirebolu         Yusuf Ziya Efendi - Nahiye Müdürlüğünden mütekait
7- Giresun          Doktor Naci - Gazeteci
8- Giresun           İbrahim Bey - Elektrik Mühendisi
9- Ordu        Hasan Efendi - Dava Vekili
10- Sürmene     Ömer Fevzi Efendi - Dava Vekili, Gazeteci
11- Sürmene      Ahmet Efendi - Tüccar
12- Of                 Yunus Efendi - Merkez Müderrisi
13- Rize             Necati Efendi - Batum'da Sadayı Millet Gazetesi Müdürü
14- Rize             Hakkı Efendi - Dava Vekili
15- Gümüşhane     Kadirbey-zâde Zeki Bey - Eşraf' tan Tüccar
16- Şiran              Hasan Efendi  - Müftü
17- Kelkit           Osman   Efendi - Müftü
18- Erzincan           Ahmet Fevzi - Tekke Şeyhi
19- Kuruçay          Şevki  Efendi - Müftü
20- Refahiye        Kemal Efendi
21- Plümer            Abbas Efendi - Mütekait Komiser
22- Sivas                Ziya Efendi -Nafia Başkatibi
23- Sivas                Fazlullah Efendi - Karahisar Şarkı İdadi Müdürü
24-  Tokat             Rıfat Bey
25- Suşehri         Hakkı Bey - Ziraatle meşgul
26- Mesudiye        Mustafa Efendi - Sabık Mebus
27- Zara                 Recep Bey -  Müteakit Yüzbaşı
28- Karahisarışarkı  Cemil Efendi - Doktor
29- Alucra            Hüsnü Efendi - Nahiye Müdürü
30- Reşadiye       Sabri Efendi - Askeri Katip
31- Amasya      Süreyya Bey - Sabık İzmit Mutasarrıfı
32- Erzurum      Raif Efendi - Sabık Mebus
33- Erzurum        Mustafa Kemal Paşa - Ordu Müfettişliğinden Müstafi
34- Erzurum      Rauf Bey - Sabık Bahriye Nazırı
35- Tercan         Ahmet  Bey - Tüccar
36- Van             Cazım Bey - İdareci Vilayet Azası
37- Tortum        Kazım   Bey - Jandarma Alay Kumandanlığından Emekli Bnb.
38- Hasankale      Cevat Bey - Alman Ulumi İçtimaiye Mektebinden Mezun
39- Kırkkilise     Necati  Bey - Albayrak Sermuharriri
40- Divadin      İsmail    Bey -  Albayrak Matbaa Müdürü
41- Bayezid      Hüseyin Efendi - Maliye Hukuk Müşaviri
42- Hasankale    Battal Bey - Tüccar
43- Van            Malyemez Tevfik Bey - Tüccar
44- Bitlis        Süleyman   Bey - Binbaşılıktan Mütekait
45- Siirt           Hacı Hafız Mehmet Cemil Efendi - Müftü
46- Alasgert     Maksud Efendi - Sabık Evrak Müdürü
47- Kiği          Said Bey - Ziraatle meşgul
48- Kiği        Kahraman Bey - Ziraatle meşgul
49- Hınıs     Celal Bey - Eşraftan
50- İspir          Cemal Efendi - Dava vekili
51- Kiskim    Ahmet Efendi - Eşraftan
52- Narman      Said Bey  - Eşraftan
53- Bayburt      Tevfik Efendi - Hazine Vekili
54- Siirt       Hacı Cemil Efendi - Ulemadan    Devamı var…

Oyu Puanı: 37 - Ortalama:

Yorum Gönder Değerlendir Yazdır
Yorumlar

Bilgiler
Burda 2491 Köşe Yazısı Kayıtlı
Enfazla Bakılan: TARİMİZDEKİ KAHRAMAN KADINLAR...
Enfazla Değerlendirilen: TEKNOLOJİ VE İNSAN

Köşe Yazıları Bölgesini Gezen: 5 (0 Kayıtlı Üye 5 Ziyaretçi ve 0 Bilinmeyen Üye)
Görünen üyeler: 0


 


MKPortal M1.1.1 ©2003-2006 mkportal.it
Bu safya 1.51489 saniyede 15 sorguyla oluşturuldu