Son mesaj - Gönderen: Recep Ergin - Salı, 01 Kasım 2011 23:40
Sitemizin yeni hali www.gumushane.gen.tr/v2 adresinde test edilmektedir. Lütfen belirli aralıklarla ziyaret ederek, yaşadığınız aksaklıkları ve önerilerinizi admin@gumushane.gen.tr adresinden veya buradaki formdan bize bildirin.
"GÜMÜŞHANE DEĞERLERİNİ TANIYOR" PROJESİ
T.C

GÜMÜŞHANE  VALİLİĞİ

İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ


“GÜMÜŞHANE DEĞERLERİNİ TANIYOR”

PROJESİ
01-PROJENİN ADI:

     Gümüşhane Değerlerini Tanıyor.

 

02-PROJENİN SAHİBİ:

     Gümüşhane Valiliği (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü)

 

03-PROJE PAYDAŞLARI:

     Gümüşhane Valiliği (İl Milli Eğt.Müdürlüğü)–( İl Özel İd.Genel Sekreterliği)

 

04-PROJENİN SURESİ:

      2007 Aralık–2008 Aralık ( 12 ) ay

 

05-PROJENİN UYGULANMA YERİ:

     Gümüşhane İli

 

06-PROJENİN GEREÇEKLERİ:

 

      Dünya 21. yüzyıla, yani bilgi çağına girerken Türk toplumu olarak kendimize güzel bir yer edinmek istiyorsak okumak, düşünmek, tartışmak, sorgulamak, eleştirmek, bilim ve kültür üretmek zorundayız. Bunların hepsini yapabilmek ancak kitap okumakla, kültürel ve sanatsal faaliyetlere katılmakla mümkündür. Okumak insanın kendine olan güvenini artırırken düşünce ufkunu geliştirir, daha fazla kavramla dünyayı ve insanları anlayabilmeyi sağlar. Toplumun kültür düzeyini artırır.

 

       Gerek müspet bilimde, gerekse dinlerde okumanın ve eğitimin önemi her zaman vurgulanmıştır.

 

       Öte yandan okuyan, araştıran, düşünen ve araştırıp düşündüğü konularıda tartışmaya aşmayı tutkuya dönüştüren Atatürk “Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir” diyerek okumanın önemine işaret etmektedir.

 

         Tüm bunlara rağmen, Türk Milleti olarak yeterince okumuyor, izlemiyor ve de katılmıyoruz. Geri kalmış toplumların karşılaştığı sorunların kaynağında eğitimsizlik yer almaktadır. Gelişmiş Ülkelerde kişi başına düşen yıllık kitap alımı, ortalama 100 ABD doları iken, Türkiye’de bu rakam 45 sent’tir. Bir Japon yılda 25 kitap, bir İsveçli yılda 10 kitap, Bir Fransız yılda 7 kitap okurken Türkiye’de ise 6 Türk, yılda 1 kitap okumaktadır.

 

        Gümüşhane’nin Türkiye içerisindeki kitap okuma oranına bakınca da son sıralarda olduğunu görüyoruz. Halbuki Gümüşhane geçmişte ve günümüzde ulusal ve uluslararası alanda başarıyla temsil edilen çeşitli kuruluşlardan ödül alan, Türk kültür hayatına önemli katkılar sağlayan sanatçılar, şairler yetiştirmiştir.

 

        Bu kültür-sanat adamlarımızın ulusal ve uluslar arası alanda tanınıp eserleri okunurken Gümüşhane insanının pek çoğu bu değerlerimizi yeterince tanımamaktadır. Halbuki İlimizde okur-yazar oranı Türkiye ortalamasının da üzerindedir.

 

 

         Öte yandan öğrencilerimize, halkımıza ve kamu görevlilerimize kitap okumayı sevdirmek, kültürel etkinliklere ortak etmek, eğitim ve kültür seviyesini yükseltmek çağdaş bir ihtiyaçtır. Bu yolla insanlarımızı bilgilendirmek, edindikleri bilgiler sonucunda toplum içerisinde etkin bir kişiliğe sahip olmalarını sağlamak, ufuklarını genişletip, zenginleştirmek gerekmektedir.

    

          Bütün bunların ilk adımlarını atmak, bir kıvılcım oluşturmak amacıyla Gümüşhane’nin yetiştirdiği kültür-sanat insanlarıyla halkımızı buluşturmak, tanıştırmak ve birlikteliklerini sağlamak için “Gümüşhane Değerlerini Tanıyor” projesinin hazırlanıp uygulanmasına karar verilmiştir.

 

07- PROJENİN HUKİKİ DAYANAĞI :

   

      a)  29  Nisan 2003  tarih  ve  25093 sayılı  Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4848 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında  Kanun.

 

       b)   İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerinin Görev, Yetki ve Sorumluluklarına dair esaslar. (2004/5 sayılı genelge.

         

       c) Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan “Kültür-Sanat ve Eğitim İşbirliği Protokolü”

 

 

08-PROJENİN AMACI:

 

     a)  Kısa Vadede;

 

·        Öğrencilerimizin, halkımızın ve kamu görevlilerinin kültür-sanat duyarlılıklarını artırmak.

·        İnsanımızın beğeni kültürünü geliştirmek.

·        Öğrencilerimizin sanat eğitimlerini desteklemek.

·        Sanat ve edebiyat alanında eser vermiş Gümüşhaneli kültür-sanat adamlarını tanıtmak, bu yolla, sanata, bilime ve edebiyata karşı ilgi duyulmasını sağlamak.

 

b)  Uzun Vadede ;

 

·        İnsanımızın duygu dünyasını zenginleştirerek ufuklarını geliştirmek

·        Kültür ve Sanata duyarlı bireylerden meydana gelen bir toplum oluşturmak.

 

09- TANITIMI YAPILACAK KÜLTÜR-SANAT VE EDEBİYET

      İNSANLARININ TESPİTİ :

 

·        Tanıtımı yapılacak olan kültür-sanat ve edebiyat insanlarımızın seçiminde ilimizde ve ülkemizde genel kabul görmüş olmaları şartı aranacaktır.

 

·        Bu konuda yapılacak öneriler değerlendirilecektir.

 

10- PROJENİN HEDEF KİTLESİ:

 

       İlimizde bulunan öğrencilerimiz, halkımız ve her kademedeki kamu görev-

       lileri.

 

11- PROJE FAALİYETLERİ:

 

a)     Proje tanıtımını yapmak :

 

·        Projenin tanıtımı için kamuoyu basın yolu ile bilgilendirilecek.

·        Afiş, pankart, duyuru ve ilan yolu ile görsel tanıtım yapılacak.

 

b)    Konferanslar düzenlemek

 

·        Eğitici, tanıtıcı ve bilgilendirirci konferanslar vererek İlimizin kültür ve sanat insanları ile öğrencilerimizin, halkımızın ve her kademedeki kamu görevlilerinin buluşması sağlanacak.

 

c)  Yarışmalar Yapmak :

 

·        İlimizde ilk ve orta dereceli okullar arasında ödüllü hikâye-öykü yarışmaları yapılacak.

 

d) Kitap yapımı

 

·        Projenin bitiminde tanıtıma konu olan Gümüşhaneli kültür-sanat insanlarımızla ilgili  bir eser hazırlanacak. Basımı ve yayını gerçekleştirilecektir.

 

12-FAALİYET TAKVİMİ:

 

     2007 Aralık - 2008 Aralık tarihleri arasında her ay bir kültür-sanat insanının tanıtımı yapılacak.

 

13- PROJE FİNANSMAN KAYNAKLARI:

 

 Projenin maliyeti Valilik, İl Özel İdaresi tarafından karşılanacaktır.

 

 

14- PROJENİN TAHMİNİ MALİYETİ :

 

      a) Tanıtım dökümanı giderleri           : 2.000,00 YTL

      b) Yol giderleri                                   : 2.500,00 YTL

      c)  Ağırlama                                        : 1.000,00 YTL

     d)   Ödül giderleri                                : 2.000,00 YTL

     e)   Kitap basımı                                  : 6.000,000YTL

 

                                         ----------------------------------------------

                       T O P L A M                      : 13.500,00 YTL

 


MKPortal M1.1.1 ©2003-2006 mkportal.it
Bu safya 1.3523 saniyede 7 sorguyla oluşturuldu