COVID-19’UN ÇOCUKLAR VE OKULLARA ETKİSİ

Çocuklarda enfeksiyon genellikle hafif hastalığa neden olur ve COVID-19’a bağlı ciddi hastalık nadiren görülür. Ancak kritik hastalık vakaları bildirilmiştir. Yetişkinlerde olduğu gibi, önceden var olan tıbbi durumlar, çocuklarda şiddetli hastalık ve yoğun bakım ünitelerine yatış için bir risk faktörü olarak düşünülmektedir. Çoğu araştırmadan elde edilen veriler, 18 yaşın altındaki çocukların rapor edilen vakaların yaklaşık %8.5’ini temsil ettiğini, diğer yaş gruplarına kıyasla nispeten daha az ölümle seyrettiğini göstermektedir.

Çocukların koronavirüse bulaşmasına ne ölçüde katkıda bulundukları tam olarak anlaşılamamıştır. Küçük çocukların enfeksiyona yatkınlığı yetişkinlere göre daha düşük gibi görünmektedir ve duyarlılık genellikle yaşla birlikte artmaktadır. 10 yaşın altındaki çocuklar yetişkinlere ve ergenlere göre daha az enfekte olurken, ergenler arasındaki epidemiyoloji genç yetişkinlerinkine daha çok benzemektedir. Temaslı izleme ve küme araştırmalarından elde edilen mevcut kanıtlar, çocukların enfeksiyonun ana taşıyıcıları olma olasılıklarının yetişkinlerden daha düşük olduğunu göstermektedir. Örneğin, Kore Cumhuriyeti’nde hem hane halkı hem de hane dışı kişilerle yapılan yakın tarihli bir araştırma, 10 yaşın altındaki enfekte çocukların enfekte yetişkinlerden daha az bulaşıcı olduğunu göstermektedir.

Eğitim ortamlarında çocuklar ve personel arasında belgelenmiş aktarım sınırlıdır, çünkü pek çok ülke okulları kapatmıştır ve çocuklar büyük ölçüde toplum bulaşının yoğun dönemlerinde evde kalmıştır. Eğitim ortamlarındaki araştırmalar, virüsün ortaya çıkmasının genellikle enfekte yetişkinlerde başladığını göstermektedir. Personelden personele aktarım, personelden öğrenciye aktarımdan daha yaygın ve öğrencilerden öğrenciye aktarım nadir olarak gösterilmiştir. Genel olarak, okulları yeniden açan veya hiç kapatmayan ülkelerden elde edilen çoğu kanıt, okulların toplum aktarımında önemli artışlarla ilişkilendirilmediğini göstermektedir. Gelişmiş önleme tedbirlerine bağlılık ve vakaların ve temaslarının zamanında tespiti ve izolasyonu, çoğu durumda daha büyük salgınlara ilerlemeyi önlemede şimdiye kadar başarılı olmuştur. Bir istisna olarak, okulun yeniden açılmasından 10 gün sonra büyük bir okul salgınının ortaya çıktığı bir ülke, sınırlı tedbirler olduğunda kalabalık lise ortamlarında yayılma potansiyeli olduğunu vurgulamaktadır. Ancak, toplumun yeniden hareketlenmesinde okullar için net bir nedensel rol şu anda gösterilmemiştir.

Okullarda ve gençlerin bir araya geldiği diğer ortamlarda salgın riski, büyük ölçüde arka plandaki genel bulaşma ve ortamlarla bağlantılı risk yükselticiler tarafından belirlenir. Georgia, Amerika Birleşik Devletleri’nde meydana gelen bir salgın, koronavirüsün genç merkezli gece ortamlarında etkili bir şekilde yayılabildiğini ve tüm yaş gruplarında (ortalama yaş 12) yüksek atak oranlarına yol açtığını göstermiştir. Koronavirüsün kolayca yayıldığı yüksek riskli ortamları anlamak, politika yapıcılara müdahale önlemlerine öncelik verme konusunda rehberlik edecektir. Japonya’dan gelen verilerin analizi, vakaların küçük bir oranının (% 20) virüsü diğer birçok kişiye yayarak kümeler oluşturduğunu göstermektedir. Kümelerin ortak özelliklerinin analizine dayanarak, Japon yetkililer yüksek riskli yerleri ve durumları belirtmek için “Üç Cs” adlı bir kavram geliştirdiler:

1) Yetersiz havalandırmalı kapalı alanlar,

2) Birçok insanın bulunduğu kalabalık alanlar ve

3) Yakın görüşmeler, yüksek sesle tezahürat, şarkı söyleme veya diğer insanlardan kısa bir mesafede egzersiz yapma gibi yakın temas.

Japonya’da halktan ve ziyaretçilerden “Üç C” den kaçınmalarını isteyen kitlesel bir halk bilinci başlatıldı ve bazı durumlarda yerel yargı bölgeleri kendileriyle ilgili ortamlarla kapalı mekanlar oluşturdu. Bir okulun açılmasından 10 gün sonra başlayan büyük COVID-19 salgını, “Üç C” kümesinin aşırı kalabalık okul ortamlarında başlayabileceğine dair fikir verebilir.

Çoğu ülkenin faaliyetler ve sosyal toplantılar üzerindeki kısıtlamaları yalnızca yavaşça kaldırdığını düşünürsek, okulları açık tutmanın toplum bulaşması üzerindeki uzun vadeli etkileri henüz değerlendirilmemiştir. Bu, koronavirüs toplumda dolaşırken önleyici tedbirlerin titiz bir şekilde uygulanmasının öneminin altını çizmektedir.

Sağlıklı ve koronasız günlere erişmemiz dileklerimle…

YORUM EKLE