HAYAT BOYU ÖĞRENME

Yaz tatili dolayısıyla Trabzon’dayım.

Duvarda bir afiş gördüm. Afişte 01 – 07 Haziran Hayat Boyu Öğrenme Haftası yazılıdır.

Afişte devamla:  “Hayatın her anı öğrenme zamanıdır,” diyor.

Bir eğitimci olarak bu konu ister istemez dikkatimi çekti.

Hemen konuyu araştırmaya başladım.

Bir de gördüm ki Milli Eğitim Bakanlığı, 11 Nisan 2018 tarihinde “Hayat Boyu Öğrenme” kavramını bir yönetmelikle yasal bir konuma kavuşturmuş. Daha önceden var olan yaygın eğitim yerini hayat boyu öğrenmeye bırakıyor. Bu durum çok güzel, alkışlanacak ve desteklenecek bir durumdur.

Yönetmelik hayat boyu öğretimi şöyle tanımlıyor:

“Hayat boyu öğrenme: Bireysel, toplumsal ve istihdam ile ilgili bir yaklaşımla bireyin bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirmek amacıyla örgün eğitimin dışında hayatı boyunca katıldığı her türlü öğrenme etkinliklerini kapsıyor.

Hayat boyu öğrenme; bilimsellik, bütünlük, gönüllülük temelinde her yerde eğitim verilmesidir.”

Ayrıca bu HAYAT BOYU ÖĞRENME YÖNETMELİĞİNDE eğitim verilen kurumlarda ATATÜRK köşesi hazırlanmasını, Atatürk fotoğrafını, Türk Bayrağı, İstiklal Marşı ve Atatürk’ün Gençliğe hitabesinin uygun biçimde asılmasını da emrediyor.

Bu konudaki çalışmaları başlatan ve hayata geçiren başta Milli Eğitim Bakanımız olmak üzere tüm yetkili, görevli ve öğretmenlerimizi candan kutluyor ve başarılar diliyorum. Gerçekten gelişen çağa ve teknolojiye çok uygun düşen bu hayat boyu öğrenme yürekten desteklenmelidir. Ve bu konuda açılan kurslara giderek kendimizi yenilemeliyiz, geliştirmeliyiz. Böylece yetişkinlerimiz de bu eğitim ve öğretim çalışmalarına sahip çıkmalıdırlar diye düşünüyorum.

HOLLANDA’DA HAYAT BOYU ÖĞRENME

Hollanda’da Jo Ritzen (1989 -1998) yılları arasında Eğitim Bakanlığı yaptı. Onun döneminde de Hollanda Hayat Boyu öğrenme ilkesini hayata geçirdi ve bütün Avrupa’ya bu projeyi ihraç etti.

Hollanda Eğitim Bakanı Ritzen, benim de hazır bulunduğum bir toplantıda bu projeyi tanıtmak için şöyle bir konuşma yaptı: 

 “Biz Hollanda olarak hayat boyu eğitim ilkesini bulduk. Bunu hayata geçireceğiz ve bütün Avrupa’ya da ihraç edeceğiz.”

Konuşması bitince ben de söz alıp şöyle demiştim:

“Sayın Bakanım,  sizi candan tebrik ediyorum. Bu gerçekten çok anlamlı ve büyük bir projedir. Ancak Hayat boyu eğitim ilkesini bundan 1400 yıl önce İslam Dini Peygamberi Hz. Muhammed buldu. O bir Hadisinde şöyle buyuruyor: “Beşikten mezara kadar ilim öğrenin.” İşte bu tam da bir hayat boyu eğitim ilkesidir.

Bakan Ritzen, bana teşekkür edep yerine oturdu.

Gönül ister ki İslam dünyası da bu “Hayat Boyu Öğrenme Projesini” bizden alıp uygulasınlar.

Bu konuyu Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle açıklıyor:

“İnancımız bize beşikten mezara kadar ilim öğrenmeyi, ilim tahsil etmeyi emrediyor. İlim yolculuğu sadece okulla sınırlı olmayan, son nefesimize kadar süren uzun bir yolculuktur. Modern dünyada buna hayat boyu öğrenme diyorlar.”

Öyleyse, hayat boyu öğrenmeye devam etmeliyiz.

En derin saygılarımla.

Bekir Cebeci

(Eğitimci Araştırmacı Yazar)

Trabzon, 13 Haziran 2022

E-mail: info@bekircebeci.com

YORUM EKLE