15 metruk bina için ilan yayınlandı

Gümüşhane Belediyesi, yıkım kararı alınan 15 metruk yapı sahibi için bir ay süresince yayınlanacak ilanları yayınladı.

15 metruk bina için ilan yayınlandı

Gümüşhane Belediyesi, yıkım kararı alınan 15 metruk yapı sahibi için bir ay süresince yayınlanacak ilanları yayınladı.

Kurumun web sitesinde yer alan listede transit yol kenarında kalan ve daha önce çok çeşitli asayiş olaylarının yaşandığı halı saha yanındaki metruk bina da yer aldı.

Valilik ve Belediye tarafından oluşturulan “Metruk bina yapıların tespiti, yıkılması/yıktırılması, metruk binaların yıkılması zaman alması ihtimaline karşın bu binaların girişini engelleyecek fiziki tedbirlerin biran önce alınması konularıyla ilgili koordinasyon komisyonunca” tespiti yapılan ve mücbir sebeplerle tebligatların yapılamaması nedeni ile işlem yapılamayan binalar hakkında Belediye Encümenince yıkım kararı alındı.

Yıkım kararının gerçekleştirilebilmesi için 3194 sayılı imar kanununun 39.maddesi gereği “tebligat yerine geçerli olmak üzere 30 gün süreyle” Belediye internet sayfasından yayımlandı.

Listede Karşıyaka Mahallesi 500/7, Karşıyaka Mahallesi 679A/17P, İnönü Mahallesi 676/65, İnönü Mahallesi 186A/28P, Bağlarbaşı Mahallesi 286/2, Bağlarbaşı Mahallesi 286/3, Yeni Mahalle 527A/66P, Yeni Mahalle 527/A/49P, Hasanbey Mahallesi 18A/25P, Hasanbey Mahallesi 540A/1P, Hasanbey Mahallesi 533A/1P, Hasanbey Mahallesi 556A/6P, Hasanbey Mahallesi 27A/1P, Hasanbey Mahallesi 18A/16P ve Karaer Mahallesi 245A/36P ada parseldeki bina yer alıyor.

Açıklamada Belediye Encümeninin 12.07.2019 tarih ve 103 numaralı kararında metruk yapıların yıkım kararı ile ilgililerine tebligat yapılamaması nedeniyle 3194 Sayılı İmar Kanununun 39.Maddesi olan “Genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği valilikçe tespit edilen metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye veya valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adreslerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediye veya valilikçe üç gün içinde tebligat yapılır. Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılamaması halinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir. Malik dışında binada ikamet amacıyla oturanlara da ayrıca tahliye için tebligat yapılır. Tebligatı veya ilanı müteakip 30 günü geçmemek üzere ilgili idarece belirlenen süre içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması halinde tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri belediye veya valilikçe yapılır ve masrafı yüzde 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir” ifadelerine atıfta bulunularak ilgili kanunun bu maddesine göre listede tespiti yapılan metruk yapı sahiplerine tebligat yerine geçerli olması için ilan 30 gün boyunca Belediyenin internet sayfasından yayınlanacak.

İlgili ilan şu linkte:

//www.gumushane.bel.tr/2/duyuru/detay/imar-kanunun-39maddesine-gore-metruk-bina-sahipler/
 

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner406