Daldaban: Gümüşhane insanı ikinci bir Gümüşhane Devlet Hastanesi vakasına tahammül edemez

Gümüşhane’de yeni yapılacak olan karma sanayi sitesinin planlandığı alanda yaşayan Daldaban ailesi “Maalesef son yıllarda güzide şehrimiz Gümüşhane’de etüt ve analizden yoksun, plansız yer seçimi yapılarak hayata geçirilen projeler kaynaklı sorunların bedelini yine Gümüşhane halkı ödemektedir” diyerek projeye karşı çıktıklarını açıkladı.

Daldaban: Gümüşhane insanı ikinci bir Gümüşhane Devlet Hastanesi vakasına tahammül edemez

Harmancık köyü Muharrem Bey mahallesi sakinleri ve Daldaban ailesi adına açıklama yapan Ertuğrul Daldaban, milyonlarca liralık kamu zararına engel olmak ve yeni sanayi sitesi için doğru yer seçimi konusunda yetkililerin konuyu tekrar düşünüp değerlendirmesini teşvik etmek amacıyla internet üzerinden başlattıkları “Dağ başında sanayi sitesi mi olur?” isimli kampanyasına destek istedi.

Yeni Karma Sanayi Sitesinin Harmancık Köyü, Pirahmet kavşağı yakınlarındaki 107 ada 56 parsele yapılacağı konusunda beyanatlar verildiğini kaydeden Daldaban, bu arazinin bölge halkının mera ve diğer mera alanlarına geçiş yolu olduğunu söyledi.

Gümüşhane’de son yıllarda etüt ve analizden yoksun, plansız yer seçimi yapılarak hayata geçirilen projeler kaynaklı sorunların bedelinin yine Gümüşhane halkı tarafından ödendiğini belirten Daldaban, “Bu arazinin bir karma sanayi sitesi için uygun olmadığını dört başlık altında kamuoyu ile paylaşmak isteriz. 1-Coğrafi şartlar ve yapılabilirlik. Bahse konu olan bu yer; küçük sanayi sitesi kuruluş yeri seçiminde aranan şartları karşılamamaktadır. Ayrıca hem yapım öncesi hem de fizibilite ve yapılabilirlik etütleri açısından da olumlu sonuçlanması zor görünmektedir. Yasal süreçlerin hukuki açıdan nasıl çözüleceği belli değilken, inşaat sonrasında işletmelerin kurulması, faaliyete geçmesi ve işletilmesi ciddi sorunları beraberinde getireceği ortadadır. Bu kadar önemli ve yüksek montanlı yatırımda yapılacak faaliyetlerde ilk maliyetin hesap edilmemesi varsayımların dikkate alınmaması kamu zararı oluşmasına fırsat verme ve yeni bir âtıl yatırım potansiyeli taşımaktadır. Bu şartlarda il ve bölge ekonomisine katkısı, kurumsal kapasite gelişimi mümkün olmayacaktır. Şüphesiz ki bu proje için girişimlerde bulunan kooperatif yönetimi şehrimize modern bir sanayi sitesi kazandırma çabasındadır. Lakin aşağıdaki soruların cevaplandırılması hem Gümüşhane kamuoyu hem de bölgede yaşayan bizler tarafından önem arz etmektedir. 1. “S.S Yeni Gümüşhane modern Karma Sanayi Sitesi” Facebook grup sayfası görselinden anlaşılacağı üzere projenin tek kod üzerinde düz bir alanda konuşlandırılmasının planlandığı anlaşılmaktadır. Bu düz alan yol kodundan ne kadar yükseklikte yer alacaktır? Zira projenin bizim yerleşim alanımızın arka tarafında konumlandırılması düşünülmektedir biz bölge halkı yerleşimi 1269m ile 1311m arasındadır. 1311 kodundan en yüksek nokta olan yaklaşık 1390m koduna kadar olan alan düzenlenmesinde (160.000 m2 alan üzerindeki kaya tabanlı dağın komple ortadan kaldırılması söz konusu) kaç milyon metreküp kazı çalışması yapılması ve bu hafriyatın nereye boşaltılması planlanmaktadır? Güncel kazı çalışma fiyatları göz önüne alındığında, sadece hafriyat çalışması kaç milyon Türk lirasına mal olacaktır? 2. Proje sahası olarak düşünülen yerin arkasındaki dağların yüksekliği proje alanından yaklaşık 80-90 metre yüksekte kalacaktır. Burada herhangi bir heyelan durumunun oluşmaması için kaç metre istinat duvarı yapılması ön görülmektedir ve kaç milyon Türk lirasına mal olacaktır? 3. Söz konusu sanayi sitesine kaç adet giriş ve çıkış planlanmaktadır? Söz konusu alanın iki cephesi mera, bir cephesi ise ana yol ile, mevcut yerleşimimiz Muharrem Bey mevkidir. Ana yol cephesinde yaklaşık 50 metrelik yükseklik bulunmaktadır. Burası için planlanan girişe ve dükkanlara kaç metre yokuştan sonra ulaşılacaktır? Diğer cephedeki mera alanı ile söz konusu alanın kesişimi mevcut dağ kodunun en yüksek zirve noktasıdır. Bu alandan giriş yapılacaksa kaç metre yokuş yapılacaktır? Görüldüğü üzere herhangi bir yokuş yapılmadan inşaatı yapılamayacak sanayi sitesinde ağır tonajlı, arıza yapmış araçların ve müşteri olan Gümüşhane halkının mecburi olarak çıkması gereken bir yokuş yapılmak zorundadır. Bu yokuşun uzunluğu ve yüksekliği ne kadar olacaktır? Eğer Organize Sanayi tarafından bir giriş yapılacaksa, bu durumda ana yoldan organize sanayiye kadar (2,5 mm eğimli yol) çıkılıp o koddan aşağıya iniş yapılacaktır. Yol için herhangi bir yer çalışması yapılmış mıdır? Bu sorular cevaplanmadan yer bulduk mantığı ile bir yatırım yapılamaz. Aksi durumda kamunun milyonlarca lira zarara uğratılması söz konusu olacaktır” dedi.

Yeni yapılan Zigana Tüneli ve gelişen ulaşım sistemi sayesinde Trabzon ile Gümüşhane arası araçla 1,5 saat olan ulaşımın 40 dakikaya düşeceğini dile getiren Daldaban, “Geniş imkanlara sahip Trabzon ilimiz, halkımızın sanayi yönündeki bütün ihtiyaçlarını karşılayabilecek durumdayken, şehrin 16 km uzağındaki Harmancık Köyüne gelip aradığını bulamayacağını bilerek geri dönmeyi kimse göz önüne almayacaktır. Bunun yanı sıra İkisu-Şiran yolundaki tünellerin açılması sonrasında bahsi geçen güzergâh Kelkit, Şiran ve Erzincan istikametine giden araçlar tarafından da artık kullanılmamaya başlanacaktır. Torul ve Kürtün ilçemizde yaşayan vatandaşlarımız söz konusu sanayi sitesine ulaşım sağlayamayacağından Sanayi hizmeti için Trabzon'a mahkûm kalacaklardır. Şu an sanayi sitesinde faaliyet gösteren esnafın büyük bir kısmı bu projeye karşı olduklarını ifade etmekte ve böyle bir proje hayata geçirilmesi durumunda dahi hali hazırda hizmet verdikleri dükkanlarından kesinlikle çıkmayacaklarını beyan etmekten çekinmemektedir. Ayrıca Gümüşhane'de yapılan kamuoyu araştırmaları da sanayi esnafının, Gümüşhane halkının ve bölgede yaşayan insanların bu yatırımın kamu zararına neden olacağı ve zaman içinde âtıl duruma düşeceği konusunda hemfikir olduğunu göstermektedir” diye konuştu.

Gümüşhane insanının ikinci bir Gümüşhane Devlet Hastanesi vakasına tahammül edecek gücünün kalmadığını belirten Daldaban, belirlenen bölgenin 1999 depreminden sonra AFAD tarafından afet toplanma alanı olarak tanımlandığını belirterek, “Afet İl Müdürlüğü elindeki bu alandan neden feragat etmektedir? Şu an için bakanlık tarafından rezerv konut alanı olup olamayacağı konusunda İl Müdürlüğüne görüş sorulmuştur. Eğer rezerv yapı alanı olursa kooperatife nasıl devredilecektir? Bu kararlar alınırken yaşanabilecek herhangi bir doğal afet ve insanların barınma ihtiyaçları göz önüne alınmış mıdır ve hangi yasal çalışmanın sonucunda böyle bir alana ihtiyaç olmadığı kanaatine varılmıştır? STK'lar ile istişare edilmeden, toprak yapısı ve köy yaşam koşulları dikkate alınmadan, otlak veya mera alanlarının önemi düşünülmeden, dağın başında yapılması planlanan bir modern sanayi sitesinden söz ediliyor. Seçilen bölgede yaşayan insanların, hiçbir hukuku yokmuş gibi davranılarak, maddi veya manevi yaşayacağı sorunlar düşünülmeden, ölü bir yatırım için vatandaş hakları ihlâl edilmektedir. Proje alanının hemen ön tarafı bir yerleşim bölgesidir ve yüzyıllardan beri hayvancılık faaliyeti yürütülmektedir. Proje alanı olarak düşünülen alan, hayvancılıkla ilgili yatırımlar planlanırken mera alanı ve diğer mera alanlarına geçiş güzergahı olduğu göz önüne alınmalıdır. Projeyle birlikte gelinecek noktada mera alanlarına geçiş alanları yok olacak ve bu bölgede hayvancılık faaliyetlerinin yürütülmesi söz konusu olamayacaktır. Bu durum bölge halkı için çok büyük maddi kayıplar ortaya çıkaracaktır. Tarım ve hayvancılığın bu denli önem kazandığı bir dönemde var olan mera bölgelerinin betona teslim edilmesi kabul edilemez bir sorumsuzluk örneğidir. Hal böyleyken bölge insanına ve köy muhtarına danışmaya bile gerek görmeyen Tarım Müdürlüğü ot parası karşılığı bütün haklarından vazgeçeceğini taahhüt ediyor (Yerel basın haberi). Bölge halkı olarak bu işi araştırmak üzere çeşitli girişimlerde bulunduk. Konuştuğumuz bütün bürokrat ve STK yöneticileri, yeni sanayi sitesinin gelişen ulaşım şartları ve yeni tünel ağlarının hizmete girmesi göz önüne alındığında aşağıda bir yere yapılması gerektiği konusunda hemfikir. Yukarıda bahsettiğimiz nedenlerden dolayı Gümüşhane İkisu bölgesinde daha önce yeni sanayi sitesi için önerilen alan çok değerli bir arazi konumuna gelecektir. Burada akıllara şu soru gelmektedir: “Acaba bu arazi sanayi esnafına layık görülmediğinden mi dağın başına (Harmancık Köyü) taşınmak isteniyor?. Lakin bu işin üzerinde duran kişilerin kamu zararına neden olacağını, çok büyük hafriyat maliyetlerinin oluşacağını ve gelişme potansiyelinin kesinlikle olmadığını bildikleri halde ısrarla bu bölge üzerinde durduklarına şahit oluyoruz. Kamuoyuna yanlış bilgiler verilerek sanayi esnafının gözü boyanıyor. Kapalı kapılar ardında birtakım hesaplar döndüğünden de şüpheleniyoruz.  Vatanını, milletini, şehrini ve insanını seven mahalle halkı olarak doğamızın ve şehrimizin kimseye peşkeş çekilmemesi adına bütün imkanlarımızı her platformda yargı yolu dahil olmak üzere, seferber edip mücadelemizi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

ilgili haber/ler:

YORUM EKLE
YORUMLAR
Zeynep Sena Meydan
Zeynep Sena Meydan - 10 ay Önce

Yıllar önce mahallede yaşayan bizi önemsemeyip, organize sanayiyi yanı başımıza koyup siyanür havuzları yapıp ne içme suyu bıraktınız ne temiz hava. Şimdi de yine yanımıza oto sanayi kurmak için geldiniz. Her zamanki usulünüzle etütsüz, plansız iş yapıyorsunuz. Hastaneyi yapıp yıllar sonra hizmete açtığınız gibi yine tamamen kaya zemine aylarca sürecek boş bir yatırım yapılmak üzere bizim paralarımız yok ediliyor. Bu durumu hiçbir şekilde kabul etmeyip sonuna kadar her hakkımızı savunacağız.

Ayşe Erbaş
Ayşe Erbaş - 10 ay Önce

Bu kadar yetişmiş insanımız varken cahilce işler can yakıyor.Allah rızası için günlük menfaatlere değil,vatana millete uzun vadeli menfaati olacak işler,etraflıca düşünülmüş projeler üretelim

Misafir
Misafir - 10 ay Önce

Dunyanin her yerinde sehirler doguya degil, batiya dogru gelisir ve genisler ( yani deniz yonunde) siz hanki dunyadasiniz...

Daldaban
Daldaban - 10 ay Önce

Şu an için bakanlık tarafından rezerv konut alanı olup olamayacağı konusunda il Müdürlüğüne bir görüş sorulmuştur. Rezerv konut alanı ile sanayi sitesinin ne alakası var. Sanayi sitesi yapacağız diyerek, devlete ait bu yerin üzerine çökme amacı olabilirmi? Bu inadın başka bir şekilde izahı mümkün değildir.
Esnaf istemiyor, Gümüşhaneli istemiyor, Bölge halkı istemiyor, sadece birkaç kişi istiyor.
Bölge halkı olarak bu işin yakın takipçisi olacağız. Devletin malı kimseye peşkeş çekilemez. Böyle bişey olursa bütün Gümüşhane halkı bundan sorumludur.

karadeniz
karadeniz - 10 ay Önce

sayın daltaban gümüşhaneyi konya ovası mı sandın. bu kadar düz yer güümşhanede nerde var.güümşhane kendi kendine yetmeli. yok trabzona uzakmış yok kim gidecekmiş.iyi esnaf iyi usta varsa müşteriside vardır.yoksa kimseyi zorla sanayde tutamazsınız.istereniz torula yapın trabzonada daha yakın.

Hakan Musluoğlu
Hakan Musluoğlu - 10 ay Önce

Kesinlikle haklı, halihazırda çok az kamu yatırımı alabilen Gümüşhane"miz aldığı yatırımı da akılcı, rantabl kullanmalı.

ZALIM GARDİYAN
ZALIM GARDİYAN - 10 ay Önce

Sayın Saraç sizde bu zeka oldukça bu milleti hep Trabzonlular yönetir. Sayın Daltaban çok doğru konuşmuş, ağzına sağlık. sanayiyi ıssız bir yere taşımak isteyenlerin dertleri esnafı bitirmek. Trabzon 40 dk olacak sizin yapacağınız sanayi 30 dk. aklı olan Trabzon'a gider işini yapar. o kadar özel hastaneden yararlanır AVM'leri gezer gelir. Bizim Gümüşhane esnafı da dağ başında sinek avlar.

dağ başını duman almış
paralar Trabzona akar

Zöhre daldaban
Zöhre daldaban - 10 ay Önce

Sayın Karadeniz
Yeni yapılacak sanayi sitesinin yerini tanıyarak mı yorum yapıyorsunuz, ana karayoluna ve şehre uzak eğimi fazla yüksek bir dağ vasfı taşıyan bu alan, yapım maliyeti aşamasında bile ülke ekonomisine büyük zarar vereceği düşünüldüğünde yanlış ve geri dönülmesi zor bir karara imza atıldığını bilmelisiniz. Şehrimizde kaçıncı değişen sanayi sitesi yeri olduğunu biliyorsunuz her on yılda bir yeni sanayi sitesine yer aranıyor, yazık değil mi?
Destek verdiginiz projelerin alt yapısını incelemenizi istirham ediyoruz.


SIRADAKİ HABER