Demir: 20 yıllık kazanımlara göz dikildi

Enerji Bir-Sen İl Başkanı Tarık Demir, yaşanan süreçte son 20 yıllık süreçte demokratikleşme, özgürleşme ve sendikal örgütlenme alanında atılan bütün olumlu adımların bir bir geri alındığını, kazanımlarına göz dikildiğini ve hukuk düzeninin yıkıldığını söyledi.

Demir: 20 yıllık kazanımlara göz dikildi

“Bütün olumlu adımlar bir bir geri alınıyor”

Yaptığı açıklamada zorlu bir sürecin içerisinden geçtiklerini, bir tarafta her yıl yeni rekorların yaşandığı yüksek enflasyon, diğer tarafta ise bütün bu kayıpları daha da büyütecek toplu sözleşme hükümlerinin engellenmesinin yer aldığını belirten Demir, “Biz mevcut sorunların çözülmesini beklerken, bürokratik oligarşi tarafından yeni sorunlar üretilip önümüze koyuluyor. Son 20 yıllık süreçte; demokratikleşme, özgürleşme ve sendikal örgütlenme alanında atılan bütün olumlu adımlar; bir bir geri alınıyor, kazanımlarımıza göz dikiliyor ve hukuk düzeni yıkılıyor” dedi.

“Servis hizmetinin kaldırılmasını kabul etmiyoruz”

Anayasa ile hüküm altına alınan, uluslararası sözleşmeler ile korunan ve 4688 sayılı kanun ile yasal çerçevesi belirlenen toplu sözleşme hükümlerinin uygulanmadığını dile getiren Demir, “Bugün burada bulunmamızın nedeni haklarımıza göz dikilmesidir. Anayasa Mahkemesi tarafından Mart ayında toplu sözleşme ikramiyesi iptal edildi. Kamu Görevlilerinin sendikal örgütlenmesini engellenmek, sendikal pazarlık gücünü etkisizleştirmek için kamu görevlilerimizden aylık 345 TL kesinti yapıldı. Tasarruf tedbirleri ile personel servis hizmetinin kaldırıldığı, koruyucu giyimin engellendiği, fazla çalışma ücretinin kısıtlandığı ve toplu sözleşme hükümlerinin engellendiği görülürken, sosyal hak olan lojman kiralarına ise fahiş artışlar yapılacağı açıklandı. Sosyal hayata etkisi düşünülmeden, toplu sözleşme kazanımı olduğu göz ardı edilerek servis hizmetinin kaldırılmasını kabul etmiyoruz. Kamu hizmetinin devamlılığını sağlama noktasında önemli bir yere sahip olan servis hizmeti genelge ile kaldırılamaz, tasarruf tedbirlerine konu edilemez. Biran önce bu yanlıştan dönülmesini bekliyor, hem kamu görevlilerini hem de esnafımızın olumsuz etkilenmesini istemiyoruz” dedi.

“Kamu görevlilerinin haklarının teslim edilmesini bekliyoruz”

Koruyucu giyim kazanımlarının 2012 yılından bu zamana 12 yıldır sürekli ve sorunsuz uygulandığını kaydeden Demir, “Madde hükmü diyor ki; “Kime verileceğine, nasıl verileceğine, ne zaman verileceğine, nasıl muhafaza edileceğine ilişkin usul ve esaslar yetkili sendika ve ilgili kurum tarafından belirlenir.” Madde hükmü açık ve net olmasına rağmen, bu kazanımımız, bugün ne oldu da önce maliye bürokrasisi tarafından yazıyla daha sonra da genelge ile kısıtlanmaya çalışılıyor. Koruyucu giyim kazanımımızın önündeki tüm haksız, hukuksuz ve yersiz engellemelerin biran önce kaldırılıp, kamu görevlilerinin haklarının teslim edilmesini bekliyoruz” diye konuştu.

Fazla çalışma ücretinin de tüm sendikaların hizmet kolu toplu sözleşmelerinde 2012 yılından bugüne kadar yer alan bir husus olduğunu, toplu sözleşmelerde fiili çalışmaya bağlı olmaksızın ödenmesi öngörülen fazla çalışma ücretlerinin yıllar sonra bir anda fiili çalışma yapılması şartına bağlanmaya çalışıldığını belirten Demir, “Bütçe ile belirlenen ve saat başı 10 lira 10 kuruş olan fazla çalışma ücreti ile bir ekmek bile alınamaz iken; bu rakamın güncellenmesi yerine kaldırılması ya da ödenmemesi talimatlandırılıyor. Buradaki tasarruf nedir? Bütçeye ne kadar getiri sağlayacaktır? Biz diyoruz ki; angarya olmasın, akıttığımız terimizin karşılığı verilsin, toplu sözleşme hükümlerimiz engellenmesin, parasal maliyet için hukuksuzluk ve sosyal maliyet üretilmesin” dedi.

“Ocak ayında Lojman kiralarına %25 zam yapıldı”

Servis, koruyucu giyim ve fazla çalışma ücretinin toplu sözleşme kazanımları olduğunu, Anayasa’da belirtilen haklarının, toplu sözleşme ile koruma altına alınan kazanımlarının hukuk hiyerarşisi içerisinde daha düşük olan Genelge ile engellenemeyeceğinin altını çizen Demir, “Lojman kiralarının rayiç bedeller üzerinden yenilenmesi konusu da tam bir muammadır. Vatandaşlara %25 sınırı getirip, kira artışlarını sınırlamak isteyen devlet, kamu görevlilerine gelince rayiç bedeller üzerinden kira alınsın, sosyal tesis ve kamplar özelleştirilsin diyor. Ocak ayında Lojman kiralarına %25 zam yapıldı. Bunun üzerinde bir daha zam yapalım, kamu görevlilerinin gelir sıkıntısını büyütelim diyorlar. Kamu görevlisi bu gelirle sadece devletin sosyal tesislerine gidebiliyor, sadece lojmanda hayatını ikame ettirebiliyor, sadece kamplarda ailesini tatile çıkarabiliyor. Bunlara müdahale edilmesi anlaşılabilir, hak verilebilir bir durum değildir” diye konuştu.

“3600 ek gösterge çok önemlidir”

Açıklamasında teknik personelin mali ve özlük hakları ile çalışma şartlarına da değinen Demir, “Devletimize ve milletimize yapmış oldukları katkılar herkes tarafından biliniyor. Teknik ve idari personelimizin mali ve mesleki sorumlulukları herkes tarafından görülüyor. Ama teknik personelin mali haklarının yetersizliği, iş sağlığı ve güvenliği noktasındaki eksiklikleri,
Mesleki sorumluluklarının gereği kamu işvereni tarafından görmezden geliniyor. Teknik ve idari personel ilave iyileştirme bekliyor, çalışma barışının sağlanmasını istiyor. Diğer taraftan, kamu işveren tarafından söz verilen ve Memur-Sen tarafından kayıt altına alınan; 1. Dereceye 3600 ek gösterge konusu hala çözüme kavuşmadı. Emekli aylıklarının düşüklüğünü, emeklilerin kırgınlığını herkes biliyor. 2023 Temmuz ayında verilen seyyanen zammın Emekli aylıklarına yansımaması nedeniyle büyük bir adaletsiz ortaya çıktı. Görev aylığı – emekli aylığı arasındaki bağ kopartıldı. Emekli aylıkları pazar, market fiyatlarına yetişemiyor. Emekliler gelir kayıplarını çok derinden hissediyor. Emekli olmayı bekleyen kamu görevlilerimiz ve emekli kamu görevlilerimiz için 1. Dereceye 3600 ek gösterge çok önemlidir. Tazminat yansıtma oranları ve ek göstergelerde adil bir düzenleme yapılmasını bekliyor, 
sürecin zamana yayılmadan çözülmesini istiyoruz” diye konuştu.

Başkan Demir, toplu sözleşme ikramiyesinin kayıplarıyla birlikte iade edilmesini, servis hizmetine dokunulmamasını hatta daha da yaygınlaştırılmasını, koruyucu giyim kazanımının önündeki engellerin kaldırılmasını, fazla çalışma ücretinin yetersizliği dikkate alınarak artırımlı olarak ödenmesini, lojman, sosyal tesis ve kampların faydaları dikkate alınarak yaygınlaştırılmasını, 1. Dereceye 3600 ek göstergenin bir an önce hayata geçirilmesini, emekli aylıklarında hak kayıplarının giderilmesini ve ücretlerin adil bir seviyeye yükseltilmesini, uzun zamandır gündemde olan Mühendislik Meslek Kanununun çıkarılmasını, mühendis, mimar, teknik personel ile idari personelin mali, sosyal ve özlük haklarının iyileştirilmesini istediklerini belirterek sözlerini sonlandırdı.

YORUM EKLE
YORUMLAR
yorum-29
yorum-29 - 1 hafta Önce

Başkanı tebrik ediyorum çok güzel konulara parmak basmış.

Emekli Şef
Emekli Şef - 1 hafta Önce

1.Ci dereceye gelmiş 4.yıllık Fakülte mezunu yönetici konumundaki Kamu Şeflerine ve Kamu Şefi emeklilerine acilen 3600 ek gösterge .

Yasarbalta
Yasarbalta - 1 hafta Önce

Başkanım yapmış olduğun girişimler destekler gumushanemiz için çok güzel bir şey.desteklerinden .dolayı .yolun açık olsun

SIRADAKİ HABER