Maden şehrinde madencilik programı açıldı

Binlerce yıldır madencilik yapılan ve Türkiye'de adını değerli bir madenden alan tek şehir olan Gümüşhane'deki Meslek Yüksek okulda Madencilik Teknolojisi programı açıldı. Programla maden sektörünün Maden Teknikeri ihtiyacı giderilecek.

Maden şehrinde madencilik programı açıldı

Gümüşhane Üniversitesi, Gümüşhane Meslek Yüksekokulu'nda aktif programlara bir yenisi daha eklendi. 

Madencilik ve Maden Çıkarma Bölümü'nde bulunan Madencilik Teknolojisi programına 2021-2022 akademik yılından itibaren öğrenci alımına Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı'nca onay verildi. 

Program bu yıl 25 kişi kontenjanla ÖSYM tercih kılavuzunda yer alarak eğitim öğretim vermeye başlayacak. Madencilik Teknolojisi programı özel sektör, kamu kurum ve kuruluşlarının her türlü çalışma alanlarında sorumluluk üstlenebilecek ve yasal şartları sağladıktan sonra kendi adına işyeri açıp çalıştırabilecek nitelikli insan gücü yetiştirmeyi amaçlıyor.

Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğü ile Gümüştaş Madencilik A.Ş., Aşkale Çimento Sanayii T.A.Ş. ve Yıldız Bakır Madencilik şirketleri arasında yapılan işbirliği kapsamında, Gümüşhane Meslek Yüksekokulu, Madencilik Teknolojisi Programı öğrencilerine verilecek olan destek sayesinde yetişecek olan kalifiye elemanların istihdamına da katkı sağlanacak.

Gümüşhane MYO Müdürü ve Türkiye’nin alanında en önemli bilim insanlarından Doç.Dr. Selçuk Alemdağ, açılacak yeni bölümle donanımlı akademik kadrosu ile Gümüşhane’de Doğu Karadeniz Bölgesinin ihtiyacını karşılayacak teknik elemanların yetiştirilmesinin amaçlandığını söyledi.

“Programla sektördeki mühendis ile işçi arasındaki mesleki boşluğu doldurabilecek eğitimli eleman ihtiyacı giderilecek”

Gümüşhane’nin bir maden şehri olması ve büyük ölçekli işletilen maden firmalarını bulundurması sebebiyle yetiştirilecek teknikerlerin şehrin ihtiyacını karşılayacak donanıma sahip olacaklarını kaydeden Alemdağ, “Madencilik Teknolojisi Programı ile madencilik konusunda yeterli bilgiye sahip kalifiye eleman yetiştirilerek hem madenciliğin gelişmesi hem de şehrin ve bölgenin dışardan eleman arayışına girmeden bölge insanın işsizliğini bir nebze azaltmayı ve ekonomiye katkı sağlanması hedeflenilmiştir. Madenlerimizin ekonomik ve verimli şekilde, çevre bilinciyle işletip, dünya ve ülke ekonomisine kazandırılması günümüzde büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle, madenlerin bulunup, uygun teknolojik yöntemlerle işletilip, cevher hazırlama ve zenginleştirme yöntemleri kullanarak endüstrinin ihtiyacı olan hale getirilmesi son derece önemlidir. Dolayısıyla madencilik sektörünün, nitelikli, gelişmelere uyum sağlayabilen, iş disiplinine sahip, ilgili araç, gereç ve malzemeyi kullanabilen, mühendis ile işçi arasındaki mesleki boşluğu doldurabilecek eğitimli ara elemanlara ihtiyacı vardır. Bu nedenlerle, Gümüşhane Üniversitesi Gümüşhane Meslek Yüksekokulunda “Madencilik Teknolojisi” programı 2021 yılında 25 öğrenci ile eğitime başlamayı ve öğrencilerimiz mezun olduklarında “Maden Teknikeri” unvanını verilmesi amaçlanmaktadır” dedi.

“Mezun olan öğrencilerimiz kazandıkları donanımlı bilgi ile kamu ve özel sektörde madencilik ile ilgili iş bulabilmesi sağlanacaktır”

Öğrencilerin sayısal ve sosyal içerikli temel derslerin yanı sıra madenlerin tanınması, aranması, işletilmesi, hazırlanması ve zenginleştirilmesine yönelik mesleki konuları öğreneceklerini ayrıca laboratuvar ve ilde bulunan büyük maden firmalarında bire bir görebilecekleri arazi uygulamaları ile mesleki becerilerini artırabileceklerini, yılsonu stajlarıyla da öğrendiklerini pratikte uygulama ve inceleme imkânı bulacaklarını vurgulayan Alemdağ, “Mezun olan öğrencilerimiz kazandıkları donanımlı bilgi ile kamu ve özel sektörde madencilik ile ilgili iş bulabilmesi sağlanacaktır. Madencilik ve Maden Çıkarma Bölümü olarak amacımız, ilerleyen teknoloji ile birlikte eğitim-öğretim ilkeleri çerçevesinde, madencilik sektörünün gereksinmelerini gözeterek özellikle Gümüşhane ili ve Doğu Karadeniz Bölgesine eğitim-öğretim hizmeti sunmak, topluma ve insanlığa hizmet etmektir. Önlisans düzeyinde olan Madencilik Teknolojisi Programı, günün gerektirdiği modern imkânlara göre madencilikle ilgili bütün dallarda yeterli teknik eğitim görmüş, mesleki konularda eğitim almış, değerlendirme kabiliyeti kazanmış, sorunları çözümleyici, uygulama becerisi kazanmış, kullanılan üretim tekniklerini uygulatabilen;  mesleki ve etik sorumluluk anlayışına sahip, girişimci, araştıran, teknolojik gelişmelere açık, ülkesine ve insanlığa yararlı,   bilimsel düşünce gücüne ve  geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, yurt kalkınmasına ve ihtiyaçlarına cevap verecek bir maden teknikerliği bilgi, beceri, davranış ve genel kültürüne sahip teknik eleman yetiştirmektir” şeklinde konuştu.

Madencilik Teknolojisi programının Türkiye ölçeğindeki ihtiyaçlarla beraber yöresel ihtiyaçlara da cevap verebilecek nitelikte olduğunu vurgulayan Alemdağ, şunları söyledi: “Ülkemiz için bugün ve gelecekte her zaman önemini koruyacak olan Madencilik Teknolojisi programının üniversitemiz bünyesinde açılmasındaki hedeflerimiz ise bu alanda çalışacak gençlere genel kültür kazandırmak, iletişim ve kitle iletişimi kurumlarındaki çağdaş gelişmeleri aktarmak ve bu bilgiler ışığında öğrencileri uygulamaya sokmak, etkin, sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisini kazandırmak ve mesleğinin küresel ve toplumsal boyutlardaki etkilerini, mesleki ve etik sorumluluklarını kavramasını sağlamak, öğrenim süresi boyunca kazandığı temel bilgileri, uygulama becerisi kazandırmak, öğrencileri başarılı bir madencilik kariyerine hazırlayarak çeşitli iş yerlerinde özellikle Gümüşhane İli içerisinde işletilen büyük ölçekli maden firmalarında görev almalarını sağlamak, çağa uygun teknolojileri kullanabilen ve bu teknolojiden faydalanmasını bilen teknik elemanlar yetiştirmek, madenciliğin çeşitli alanlarında problemleri belirleme ve bu alandaki gelişmeleri takip etme ve araştırma yapmak için
Gümüşhane Üniversitesinde Gümüşhane iline hizmet sunması için açılmıştır.”

Doç.Dr. Alemdağ, Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Halil İbrahim Zeybek’e programın açılması noktasında desteği ve katkıları için teşekkür etti.

Güncelleme Tarihi: 24 Haziran 2021, 14:46
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER