Öğrenciler Mastra Altın Madeninde uygulama çalışması düzenledi

Gümüşhane Meslek Yüksekokulu Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü 2.sınıf öğrencileri Koza A.Ş. Mastra Altın Madeni sahasına uygulama çalışması düzenledi. 

Öğrenciler Mastra Altın Madeninde uygulama çalışması düzenledi

Sahaya çıkmadan önce İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Müdürü Gökhan Demir ve İSG teknikeri Zafer Özdemir tarafından öğrencilere, Koza Altın İşletmelerinde İSG uygulamaları konulu bir eğitim verildi. 

Maden sahası işletme müdürü Gökhan Saral ile görüşen öğrenciler burada Mastra Altın Madeni çalışmaları hakkında bilgiler aldı. 

Gerçekleştirilen saha gezisinde yeşil alan olarak nitelendirilen güvenli alanlarda uygulama eğitimlerine devam edildi. 

Maden arama kurtarma uygulamaları hakkında öğrencilere bilgiler aktaran İSG Müdürü Gökhan Demir, kişisel koruyucu kıyafetler ile arama kurtarma çalışmalarından bahsetti. 

Mastra Altın Madeni sahasındaki revir ziyareti sırasında ise işyeri hemşiresi özellikle pandemi sürecindeki uygulamalarından bahsederek, öğrencilerin sorularını cevapladı. 

Teorik açıdan zengin içeriğe sahip İSG program derslerine uygulama etkinlikleri ile destek sağlamak ve öğrencilerimize saha uygulama deneyimleri kazandırmak amacıyla gerçekleştirilen teknik gezide öğrenciler derslerde teorik açıdan anlatılan A-tipi, B-tipi kimyasal koruyucu kıyafetlerini yakından görme şansına sahip oldu.

Gümüşhane Meslek Yüksekokulu Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü yetkilileri, öğrencilerin saha gezisine izin vermelerinden ve sahaya ilişkin detay bilgiler vererek, öğrencilerin ufkunu açmalarından dolayı işletme müdürü Gökhan Saral, İSG Müdürü Gökhan Demir ve İSG teknikeri Zafer Özdemir’e teşekkür etti.

Öğrencilerin bölümlerde elde ettikleri teorik bilgilerin, sahada doğrudan gözlemlenen etkinlikler ve edinilen bilgilerle daha kalıcı hale dönüşeceğini vurgulayan Rektör Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, gerçekleştirilen arazi uygulaması hakkında şunları söyledi: “Elbette ki Üniversitemiz çatısı altında yer alan tüm bölüm ve programlarda verilen teorik bilgiler, çağın gereklerine uygun şekilde öğrencilerimize aktarılmaktadır. Teorik bilgi altyapısını güçlü şekilde alan öğrencilerimiz, söz konusu bilgileri sahada uygulamalı olarak gözlemlediklerinde kalıcı bilgiler ediniyorlar. Saha, her zaman değerli bir bilgi kaynağıdır. Biz de Üniversite olarak zaman zaman öğrencilerimizi teorik bilginin yanı sıra pratik bilginin işlendiği saha ile buluşturma çabası güdüyoruz. Bu çaba aynı zamanda Üniversitemizin içinde bulunduğu şehir ve sanayi ile bütünleşmesi anlamına da gelmektedir. Böylelikle daha katma değerli işler üretilmektedir. Üniversitemizin Mülkiyet Koruma ve Güvenlik bölümünde son yılların önemli başlıklarından birisi olan iş sağlığı ve güvenliği eğitimine yeni bakış açıları kazandırılarak, öğrencilerimize Avrupa standartlarında iyi bir eğitim verilmektedir. Adı geçen bölümümüz, ülkemizin refah düzeyini arttıracak hizmetlerde bulanacak mezunlar yetiştirmeyi kendisine vizyon edinmektedir. Ülkemizin önemli maden sahalarından birisi olan ve ilk altın dökümünü Mart 2009’da gerçekleştiren Mastra Altın Madeni’ndeki teknik gezide öğrencilerimiz değerli bilgiler edindiler. Bu vesile ile söz konusu gezinin gerçekleşmesine katkı sunan, hocalarımıza ve öğrencilerimize zaman ayırıp, yapılan uygulamalar hakkında değerli bilgiler veren işletme müdürü Gökhan Saral, İSG Müdürü Gökhan Demir ve İSG teknikeri Zafer Özdemir’e teşekkür ediyorum.”
 

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER