08
Nis 2024
KARADENİZ HAVZASINDA SINIR ÖTESİ İŞBİRLİĞİ PROGRAMI

Avrupa Birliği'nin 2007-2013 bütçeleme döneminden beri ülkemizin katılım sağladığı Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı, AB'nin Doğu Avrupa, Güney Kafkaslar ve Akdeniz havzasındaki komşu devletler ve toplumlar...

MAKALEYİ OKU
05
Mar 2024
BÖLGE VE İL KALKINMA PLANLARINDA YEREL KALKINMA STRATEJİLERİ EKO TURİZM KÖYLERİ

EKO TURİZM NEDİR? Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Komisyonu tarafından 2002 yılı ‘Uluslararası Eko Turizm Yılı' olarak ilan edilmiş ve bir de zirve toplantısı düzenlenmiştir. Düzenlenen zirvede, eko turizm etkinliklerinin...

MAKALEYİ OKU
13
Ara 2023
SEKTÖRLERE GÖRE KAMU YATIRIMLARI

Sektörlere Göre Kamu Yatırımlarının Sınıflandırması; bir ilin ya da bölgenin sosyo-ekonomik kalkınmasını desteklemek amacıyla yapılan kamu yatırımlarının sektörlere göre sınıflandırılmasını ifade eder. Bu sınıflandırma, ilin...

MAKALEYİ OKU
06
Ara 2023
İL TURİZMİNİN GELİŞİMİ VE TURİZM KONSEYLERİ

İl turizminin gelişimi, ilin turizm potansiyelini artırmak ve turizm sektörünü büyütmek amacıyla alınan önlemleri ifade eder. Bu önlemler; ildeki turistik bölgelerin tanıtımı, turizm altyapısının geliştirilmesi, turizm eğitimi ve kalifiye...

MAKALEYİ OKU
23
Kas 2023
BÖLGE VE İL KALKINMA PLANLARI

Sürdürülebilir Kalkınma İçin Stratejik Adımlar Dünyada bölgesel gelişme politikaları giderek daha fazla önem kazanarak köklü bir değişim sürecine girmiştir. Ülkemizde bugüne kadar bölgesel politikalar ağırlıklı olarak görece az gelişmiş...

MAKALEYİ OKU