Aslan: Adalet göğün direğidir, yıkılırsa gökyüzü yerinde durmaz

Gümüşhane Barosu Başkanı Av. Metin Aslan, Yargıtay 3. Ceza Dairesinin ihlal kararının gereğinin Anayasal zorunluluğa karşın yerine getirilmemesi ve kararın uygulanmaması adına Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmasıyla hukuk devleti ilkesine telafisi imkânsız bir zarar verdiğini ve bizatihi kendisinin suç işlediğini söyledi.

Aslan: Adalet göğün direğidir, yıkılırsa gökyüzü yerinde durmaz

Yaptığı açıklamada 1982 Anayasasının 153/6 maddesi Anayasa Mahkemesi kararlarının yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlayacağını düzenlediğini hatırlatan Aslan, “6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 48. Maddesinde belirtildiği üzere, Anayasa Mahkemesince verilen hak ihlali neticesinde öngörülen yol yeniden yargılamadır. 6216 sayılı Kanun gereğince verilen “yeniden yargılama” kararı, taleple bağlı olmaksızın, derece mahkemelerince re’sen başlatılması zorunlu olan bir giderim yoludur. Yeniden yargılama kararı kendisine gönderilen derece mahkemesi, kabul edebilirlik incelemesi yapmaksızın yargılamayı yeniler ve bu halde derece mahkemesinin gösterilen sebebin varlığı hususunda herhangi bir takdir yetkisi de bulunmamaktadır” dedi.

6216 sayılı kanun uyarınca Anayasa Mahkemesi yeniden yargılamaya karar vermişse derece mahkemesi doğrudan yeniden yargılama işlemlerini başlatmak zorunda olduğunu ifade eden Aslan, “6216 sayılı Kanun m.50/2’nin 3. cümlesine göre, yeniden yargılama yapmakla yükümlü mahkeme, Anayasa Mahkemesi’nin ihlal kararında açıkladığı ihlali ve sonuçlarını ortadan kaldıracak şekilde karar vermek zorundadır. Anayasa Mahkemesinin ihlal kararı sonrasında yargı mercilerinin bariz şekilde Anayasa ve kanunlara aykırı olarak verdikleri kararlarla ihlalin giderilmesini sürüncemede bıraktıkları ve temel hak ve hürriyetleri ihlal edici uygulamaya devam edildiği görülmektedir. Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nce ihlal kararının gereğinin Anayasal zorunluluğa karşın yerine getirilmemesi ve kararın uygulanmaması adına Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunularak hukuk devleti ilkesine telafisi imkânsız bir zarar vermiş ve bizatihi kendisi suç işlemiştir” diye konuştu.

Adaletin bir gün herkese lazım olacağından yola çıkınca herkesin her an karşı karşıya kalacağı bir durum karşısında sessiz kalmanın dilsiz şeytanlık olacağı, Adaletin mülkün temeli olduğu hususunu ve devletin dininin adalet olduğu hususlarını dile getiren Aslan, tüm kurum, kuruluş ve ilgilileri mevcut Anayasaya kanunun emrettiği gibi uymaya davet etti.

YORUM EKLE
YORUMLAR
Ozan
Ozan - 9 ay Önce

AYM nin verdiği kararların gönlü hoş edeni de olur etmeyenide. Kişiye göre kararı olamaz. Verdiği karar kesin ve tartışmasızdır. Gücünü T.C. Anayasası ndan alıp her birey o anayasayı bayrak gibi en üst noktada taşımalı. En öncede yemininde anayasaya sadakattan ayrılmayacağım diyen vekiller, bakanlar ve Cumhurbaşkanı na en üst görev düşmektedir.

SIRADAKİ HABER