Daltaban’dan yapılandırma açıklaması

Kelkit Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Servet Daltaban, oda üyelerinin aidat borçlarına faiz affı ve yapılandırma imkanı geldiğini belirterek 31 Mayıs’a kadar başvuruda bulunabileceğini söyledi.

Daltaban’dan yapılandırma açıklaması

Yaptığı açıklamada 7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanunun 12 Mart 2023 tarihli Resmî gazetede yayımlandığını kaydeden Daltaban, “İlgili kanunun 10.maddesinin 11. fıkrası uyarınca 31.12.2022 tarihi (bu tarih dâhil) itibariyle ödenmesi gerektiği hâlde bu Kanunun yayım tarihine kadar ödenmemiş olan, Üyelerimizin oda ve borsalara olan aidat, navlun hasılatından alınacak oda payları ve borsa tescil ücreti borç asılları Kanun kapsamında yapılandırmaya tabi tutulabilecektir. Bu çerçevede üyelerimizin odaya olan 2022 yılı ve öncesi dönemlere ait aidat ödemeleri yapılandırma kapsamına alınmıştır. Vergi mükellefiyeti sona erdiği hâlde oda ve borsa kayıtları devam eden üyelerimizin, vergi mükellefiyetinin sona erdiği tarihe kadar ödenmeyen borçları için de yukarıda belirtilen çerçevede yapılandırma başvurusunda bulunulması mümkündür” dedi.

Yapılandırma kapsamındaki borç asıllarına ait faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçileceğini kaydeden Daltaban, “Kanun kapsamındaki borçlar için yapılandırmaya başvuranların, borç taksitlerinin birincisini Kanunun yayımlandığı tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna kadar (30/06/2023), kalanını ise aylık dönemler hâlinde ve azami toplam dokuz eşit taksitte (son taksit tarihi 28.02.2024) ödemesi gerekmektedir. Azami dokuz taksite kadar olan yapılandırma hakkının ne şekilde kullanılacağını üyemiz başvurusunda belli edecektir. Üyelerimiz tarafından belirlenecek olan taksit adedi, ödenecek toplam borç tutarını değiştirmeyecektir. Üyelerimiz, Kanunun yayımlandığı tarihi takip eden ikinci ayin sonuna kadar (31/05/2023) başvuruda bulunabileceklerdir. Başvuru fiziksel olarak yapılabileceği gibi, 31/03/2023 tarihinden itibaren "https://ebelge.tobb.org.tr" adresinden veya E-devlet kapısı (https://www.turkiye.gov.tr) üzerinden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği-Kimlik Doğrulama Hizmetleri-TOBB Oda/Borsa Üye Bilgi Sistemi linkini kullanılarak yapılabilecektir. İlk taksitin süresinde tam ödenmemesi ya da bir takvim yılında birden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya süresinde ödenmeye ya da eksik ödenen herhangi bir taksitin vade sonuna kadar ödenmemesi halinde yapılandırma bozulacaktır. Bu durumda, ödenmemiş alacak asılları ile bunlara ilişkin faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi Fer’i alacaklar mevzuat hükümlerine göre tahsil edilecektir” diye konuştu.
 

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER