Gergin: Seçmeli derslerle toplumda açılan yaralar sarılabilir

Televizyon dizileri ve gündüz kuşağı programlarının toplum hafızasında derin yaralar oluşturduğuna dikkat çeken Gümüşhane Diyanet-Sen Başkanı Mürsel Gergin, açılan bu yaraların seçmeli derslerle bir nebze de olsa sarılabileceğinin altını çizdi. 

Gergin: Seçmeli derslerle toplumda açılan yaralar sarılabilir

Ortaokul ve liselerde seçmeli derslerin seçme zamanı 7 Şubat’a kadar uzatıldığını, bu derslerin içinde Kur’an-ı Kerim, Peygamberimizin hayatı ve temel dini bilgiler dersleri olduğunu kaydeden Gergin, “Peygamberimiz hepiniz çobansınız, her çoban sürüsünden mesuldür. Yani her ana ile baba çocuğundan onun dininden mesuldür. Toplumun değerlerine aykırı olan dizi ve gündüz kuşağı programlarında sahnelenen rezaletler ahlaki yozlaşmaya yol açarken, Müslüman bir topluma batının ahlakı ve değerlerinin benimsetilmeye çalışılması kamuoyunda tepkilere neden oluyor” dedi.

Televizyonlardaki ahlaksız programların önüne geçilmesi gerektiğinin ve yüzde 99'u Müslüman olduğu iddia edilen bir toplumun çocuklarına ve gençlerine İslami eğitimin verilmesi gerektiğini belirten Gümüşhane Diyanet-Sen Başkanı Mürsel Gergin, konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Müslüman halkın örf ve adetlerine uymayan dizi ve programların toplumu değerlerinden uzaklaştırdığını belirten Gergin, “Özellikle televizyon yayınları ve dizileri daha önemlidir. Televizyon dizileri istikbalimizi inşa noktasındaki gençlerimizin kişiliklerini geliştirme şekillendirme noktasında önemli görevler ifa etmektedir çünkü gençler dizilerde filmlerde gördükleri şahsiyetleri kendilerine rol model olarak alabiliyorlar. Dolayısıyla bu dizilerin içeriği eğer bizim Müslüman milletimizin örfüne adetine geleneklerine dini yapısına aykırı söylem ve eylemlerden oluşuyorsa bu anlamda rol model olarak bu dizilerdeki şahsiyetleri örnek alan gençlerimiz de aynı şekilde yanlış istikamette yol alabiliyorlar. Ahlaki yönden bozulabiliyorlar. Ama bunun tam tersine bizim tarihimizi, kültürümüzü, şahsiyetimizi ve değerlerimizi yansıtan diziler olur ve bu şahsiyetleri gençlerimiz rol model olarak alırlarsa tamamen bizi yansıtan ahlaklı gençlik yetiştiririz. Dolayısıyla geleceğimiz de bu anlamda garanti altında olmuş olur” diye konuştu.

“Algılara bakılmamalı gençlerimiz büyük bir üstün ahlaka sahiptir”

Son zamanlarda dine, diyanete, Peygamberlere, Kur’an kurslarına, manevi değerlere hakaret edildiğini, saldırı yapıldığını belirten Gerbin, “Bunları şiddetle kınıyoruz. Ancak bunlardan kurtulmanın yolu çoluk çocuğumuza Allah’ı, dinini, Peygamberini, kitabını, bayrağını, vatanını, maneviyatına öğreterek, onlara bağlılığını öğreterek ona göre yetiştirerek sağlamış olacağız. Özellikle televizyon dizilerindeki gayri ahlaki durumların yanında televizyonların gündüz kuşaklarında konuşulan konuların da çok yanlış olduğunu düşünüyorum. Türkiye’nin dört bir yanından çeşitli yapıdaki insanlar var. Çeşitli düşüncedeki insanlar var. Bunlardan belki istisnai olarak bir tane aile içi sapık ilişki, bir taciz ve bir takım sapık ilişkilerin oluştuğu bir ağ bir televizyon programına getirip günlerce haftalarca orada yaygara yapılması bizim milletimizin evine ocağına empoze edilmesi çok yanlış bir durumdur. Çünkü bu insanlar arasında şöyle bir algı oluşturuyor. ‘İnsanlarda artık ahlak kalmamış, gençliğimiz bitmiş’ algısı oluşturuluyor. Bu algı da bizleri güvensizliğe götürüyor. İnsanlarımızın performansını düşürüyor. Artık insanlar birbirine kuşku ile bakmaya başlıyor. Arkadaşlar, akrabalar ve komşular hep birbirine kuşku ile bakmaya başlıyor. Sapık ilişkiler sanki her yerde böyleymiş gibi yapılıyor. Aksine milletimizin büyük bir çoğunluğu kesinlikle bu düşünceyi benimsemeyen sağlam dini değerlerimize bezenmiş aile yapısına sahip. Gençlerimiz de hakeza öyle mesela ben şuna katılmıyorum: ‘Gençlikte ahlak gitmiş, gençlik kötü bir pozisyonda ve geleceğimiz ne olacak?’ gibi insanlar algı içerisinde güven kaybettiklerini görüyoruz. Dolayısıyla bu şekilde değildir. İstisnai kötü davranış içerisinde olan gençlerimiz olur. Yanlış davranışlara sapmış gençlerimiz olabilir. Ama kesinlikle insanlarımızda toplumumuzda olduğu gibi gençlerimiz de büyük bir üstün ahlaka sahiptir. Dolayısıyla çok güzel özelliklere sahiptir. Bunları biz günlük yaşantımızda görüyoruz” ifadelerini kullandı.

“Halk ahlaksız yayın yapan TV kanallarını açmayarak tepkisini vermelidir”

Gergin, “18-20 yaşlarında gençlerimiz ellerinde bütün günahları işleme imkanları varken maddi olarak veya fiziksel olarak bütün imkanlar varken üniversite camilerinde gençlerimizin namaz kıldığını görünce, camilerin doluluğunu görünce ve kendi aralarındaki sohbet grupları görünce de güzel oluyor. Bu yönde gençlerimiz bizim sevinç kaynağımız oluyor. Kötü örnekler toplumda güvensizlik meydana getiriyor. Bu konuda milletimize düşen görevler vardır. Bu tür şeylere tepki verilmiyor. Bu televizyon kanallarını en azından açmayarak da bunlara tepkisini vermelidir. RTÜK’e de şikayetlerini yapmaları lazımdır. Eğer RTÜK’te burada görevini yapmıyorsa bu anlamda halkımız daha gerekli mercilere siyaseti ve iktidarı bu anlamda daha kuvvetli ve tedbir alıcı mekanizmalar kurması yönünde yönlendirmesi lazım. Bizler de STK’lar olarak bu anlamda toplumumuzun ahlakını bozan bir takım yayınlar konusunda üzerimize düşen ne varsa şimdiye kadar yaptık bundan sonra da yaparız. Esas cevap bulunması gereken konular şunlardır, bu yayın organları bu milletten besleniyor. Bu yayınları yapan insanlar hayatlarını bu milletin vermiş oldukları vergilerle kendilerine sunmuş oldukları imkanlarla devam ettiriyorlar. Bu coğrafyanın hassasiyetlerine göre hareket etmeleri gerekirken tamamen değerlerimizi dinamitleyici ve toplumun ahlakını bozucu yayınlara yönlendirmesi de düşündürücüdür. Dolayısıyla bizden beslenen bu basın yayın organları sahipleri kimlerdir kimleri sözcülüğünü yapıyor buna dönük düşünüp buna göre de kararlarımızı vermemiz lazım” dedi.
 

“Camilerde Kur'an öğretirken müfettiş baskınlarına uğradık”

Kur’an öğretenlerin baskınlara uğradıkları dönemleri geçtiklerini dile getiren Gergin, “Bir dönem de Kur'an kurslarına gitmek ve öğrenmek belli yaş gruplarına bağlıydı. Yani yasaktı. Çok arkadaşlarımız ve biz camilerde Kur'an öğretirken müfettiş baskınlarına uğradık. Kur'an öğretiliyor diye sorgulamalar geçirdik. Bu milletin yüzde 99'u Müslüman olduğu iddia edilen bir toplumun çocuklarına ve gençlerine Kur'an, değerlerimizi ile örf ve adetini öğretiyorsunuz diye soruşturmalar gerçekleştirildi. Dolayısıyla bu sıkıntılı dönemlerde hakikaten millet olarak bir toplu mücadele verdik. Bunlara karşı refleks gösterdik. Gereken eylemler yapıldı. Özelde de biz Memur-Sen yani Diyanet-Sen olarak bu Kur-an kurslarına yaş sınırlarının getirilmesi ve peygamberimizin hayatinin öğretilmesi konusundaki yasaklarının kalkması gerektiği ile ilgili imza kampanyaları yaparak bunların kaldırılmasına bir vesile ile destek olduk. Dolayısıyla bu dediğimiz değerlerle beslenmiş bir Cumhurbaşkanımız var. Onun tasarrufları ile idari yetkileri ile de şu anda bu pozisyona geldi. Tabiri caizse Cumhurbaşkanımızın dedi ki bu milletimize 'Değerli Türkiye Cumhuriyeti halkı istiyordunuz bütün baskılar, defanslar ve setler kaldırıldı. Alan sizin denildi.' İşte burada millet olarak görevimizi yapmamız lazım. Eğer kimse yok mu diye bir ses duyduğu zaman sağına soluna bakmadan ben varım diyebilen bir gençlik istiyorsak. Gencin süsü güzel ahlaktır anlayışıyla yetişen bir gençlik istiyorsak bu anlamda inancı ve ideali uğruna her anlamda şart ve koşulda fedakârlık yapan bir nesil istiyorsak siyer ve Kur'an derslerimizi yani seçmeli ders pozisyonunda olan derslerimizi çocuklarımıza seçtirmemiz lazım. Dolayısıyla bu değerler üzerine yetiştirilmiş bir gençlik olursa bizim beklediğimiz o Asım'ın nesli dediğimiz fetih şuuruna sahip gençler yetiştirmiş oluruz” diye konuştu.

“Seçmeli ders seçiminde yüzde 20’leri getiremedik hala”

Seçmeli derslerin yeterince seçilmediğine dikkat çeken Gergin, “Söylediğimiz televizyon kanallarının sapık dizilerinin etkisinde kalarak sosyal medyada bir takım yanlış yönlendirmelere giderek Allah korusun bizlerin de ahiretini tehlikeye sokabilecek davranışta ve özellikte olan gençlerin yetişmesine veya gençlerin oraya sürüklenmesine sebep olursak bu da bizim için vebaldir. Özellikle ebeveynlere çok önemli görevler düşüyor. Evlatlarımızı yönlendirelim. Önce onları sevdirelim. Gerekliliğini onlara anlatalım. Dolayısıyla onların severek o dersleri seçmelerini sağlayalım. Tabi bunların istatistiksel sonuçlarına da bakıyoruz. Hani bir dönem de sokakta yürüyordunuz Kur'an yasaktı, din öğretilmiyor diye eylemler yapıyorduk ama aynı camianın insanları şu anda dersler kendilerine imkân verildiği zaman bu özeleştiriyi de Müslüman bir insan olarak yapıyoruz. Seçmeli ders seçiminde yüzde 20’leri getiremedik hala. Seçmeli ders pozisyonunda Türkiye'de ki eğitim öğretim gören öğrencilerin toplamına baktığımız zaman yüzde 20'yi geçmedi. Millet olarak böyle de bir özeleştiri yapmamız lazım” dedi.

YORUM EKLE
YORUMLAR
Seçmeli dersler nitelikli mi?
Seçmeli dersler nitelikli mi? - 6 ay Önce

Seçmeli derslerin ne kadar nitelikli yürütüldüğü önemli. Günümüz eğitim sistemi sınav odaklı olduğu için maalesef seçmeli ders saatleri soru çözümü için değerlendirilmektedir. Bu durum da seçmeli derslerden alınabilecek verimi yok etmektedir. Çocuklara yarış atı muamelesi yapılmasına son verilmelidir öncelikle. Diğer yandan TV dizilerinin ne olduğu da ortada. TRT gibi kaliteli kanallar var Allah'tan. Öğretmen seçmeli derslerde ne anlatırsa anlatsın akşam çocuk dizideki sahneyi gördükten sonra öğretmenin anlattığı da uçup gidiyor. Bunun için öncelikle RTÜK devreye girmelidir. Bir dizi bu kadar çok açık saçıklığı, örf ve adetlerimize uygun olmayan bir sürü uygulamayı özendirdikçe insanın RTÜK ne iş yapar bu ülkede diye kendi kendine bir soru sormaması içten bile değil. Ezcümle günümüzde eğitim mi medya mı etkili diye düşünürsek sanırım herkes medya diyecektir. Medya okuryazarlığı diye seçmeli bir ders de var ama gelin görün ki ne kadar etkili yürütülmektedir! Medyanın değil de eğitimin çocuklarımızı olması gereken noktaya getirebilmesi için çalışmaların yapılması gerekmektedir.

İbrahim TAŞ
İbrahim TAŞ - 6 ay Önce

Mürsel Gergin beyi hassasiyeti ve yaklaşımı, farkındalığı, gayretleri nedeniyle takdir ve tebrik ediyorum. İnsani ve ahlakı değerlere her geçen gün ihtiyaç ve önceliğimiz daha bariz olarak ortaya çıkmaktadır. Bunun ihmali ilerde telafisi imkansız sonuçların ortaya çıkmasına neden oluşturacaktır. Tedbiri şimdiden almak gerekiyor. Çare ise bellidir. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi Milli ve manevi değerlere sahip bir nesil olarak yetişmesini sağlamaktır. Bunun yolu da milli ve manevi değerlerin öğrenilmesi i sağlayacak imkan ve ortamların sağlanmasıdır.
Bu her anne ve babanın, her vatandaşın gayretleri ile olacaktır.

SIRADAKİ HABER