ÂŞIK NASUHÎ (Muhlis Aydın) KİMDİR?

Bu köşe yazımda sizlere Âşık Nasuhî’yi tanıtmayı amaçladım. Bayburt’un ve Gümüşhane’nin yetiştirdiği seçkin bir ozandan söz edeceğim. Kendilerini bizzat tanımış olmanın onurunu taşıyorum. Kendilerinin bilgi, görgü ve deneyimini gözlemlemiş olmaktan duyduğum haklı kıvancı yüreğimde hissediyorum.

Aydın Benim

“Muğla’dayım Aydın benim

Garip ismim Muhlis’tir.

Soyadım Aydın benim.”

Asıl adı Muhlis AYDIN’dır. Her ozan gibi o da kendisine bir mahlas belirlemiş ve “NASUHΔ mahlasını kullanmıştır. Her ne kadar nüfus kayıtlarında 01.01.1945’te doğduğu yazsa da; Aşık Nasuhî yapmış olduğu araştırmalar sonucu bu tarihin Anadolu’da pek çok insan gibi nüfusa sonradan kaydolmanın vermiş olduğu durumdan kaynaklandığını tesbit etmiştir. Ozan Aşık Nasuhî, Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinde 06.09.1945 yılında dünyaya gelmiştir.

İlkokulu Kelkit’te, Ortaokulu Bayburt’ta okumuştur. Lise yılları onun Anadolu’nun çeşitli illerini gezmekle geçmiştir. 1971 yılında Polis memuru olarak Ankara’da göreve başlamıştır. Sırasıyla Muş, Çanakkale, Sarıkamış, Sivas, Samsun illerinde görev yaptı. Uşak ili Banaz ilçesinde Başkomiser iken emekli olmuştur. Emekli olduktan sonra Hoca Ahmet Yesevî Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanlığı’ında koruma görevlisi olarak çalışmıştır.

Ozanın Türkiye genelinde düzenlenen yarışmalarda çeşitli dereceleri bulunmaktadır. “Bosna Unutulmasın, Çeçen Destanı” gibi eserleriyle ödül kazanan ozanın Edebiyat Dergisi Ayyıldız ve Avrasya Dergisi’nde şiirleri yayınlanmıştır. Çeşitli gazetede de şiirleri yayınlanmıştır. Işık TV, TGRT, Mesaj ve Atv gibi televizyonlarda şiirleri okunmuştur. Bayburt Postası yazarlarından olan Muhlis AYDIN, 2009 yılında kendi imkânlarıyla okuyucularla buluşturduğu Bayburtlu Kara Yusuf Pehlivan (Abustalı Bekir) adlı romanı, Babıali Kültür Yayıncılık tarafından “Yamalı Dağın Aslanı” adıyla ikinci baskısını yapmıştır.

Muhlis Aydın’ın daha önce Bayburt Belediyesi tarafından bastırılan “Bayburt Sancak Beyi Nasuh” isimli tarihî bir romanı ve “Türkiye’m” adlı bir de şiir kitabı bulunmaktadır. Aşık Nasuhî, evli ve iki erkek; üç kız çocuğu babasıdır.

Ozan Âşık Nasuhî, şiirlerinde millî, manevî değerlere sıkı sıkıya bağlıdır. Genel anlamda şiirlerine baktığımızda yaşadığı toplumu çok iyi gözlemleyebilmiş, ülke siyasilerini eleştirel gözle ele alabilmiş ve tarafsız bir şekilde değerlendirebilmiştir.

BÜYÜK DEVLET ADAMINA

Kahraman ismini yazan harflerin

A’sına L’sine P’sine gurban

Onu sessiz beşi sesli hecenin

A’sına R’sine S’sine gurban.

Hilalisin her karanlık gecenin

Önderisin ülkü denen yücenin

Maocu, Lelinci en son hecenin

L’sine A’sına N’sine kurban.

Kim ki düşmanıdır din ile örfün

Temsili onlardır vatanda küfrün

İşte bütün bunlar son altı harfin

T’sine Ü’süne R’sine kurban.

Sevgimiz kaynıyor derinden derin

Lenin tırnağıdır böyle önderin

Velhasıl solcular en son heceli

K’sine E’sine Ş’sine kurban.

                                    

Birliği önderdir Türk milletinin

Kurulu dermanıdır derdimin

Deli ozan böyle yüce partinin

M’sine H’sine P’sine kurban.

Türkiyenin maddî ve manevî zenginliklerinin bilincinde olan Âşık Nasuhî, heceyi kültürel olgunluğuyla ele alabilmiş modern bir ozandır. Şiirleri ve sanata bakış açısını ele aldığım derleme kitap çalışmamda gördüğüm şu ki; Âşık Nasuhî, Gümüşhane’nin, Bayburt’un ve genel anlamda Türkiye’nin seçkin bir şairidir.

Aklınız ve gönlünüzle yolunuz açık; alnınız ak olsun.

  Muzaffer ARSLAN

(muzafferarslan.tr@gmail.com)

YORUM EKLE