ESKİMEZ DEĞERLER 5: SABIR

Milli Eğitim Bakanlığı, okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise müfredatının düzeltilmesi işlemleri kapsamında, öğretim programlarının ana felsefesini içeren metni 2018 yılında güncelledi. Eğitim sisteminin, sadece akademik açıdan başarılı, belirlenmiş bazı bilgi, beceri ve davranışları kazandıran bir yapı olmadığı belirtilen metinde, "kök değerlere" vurgu yapılmaktadır. "Kök değerler" ise müfredatta "adalet, dostluk, dürüstlük, öz denetim, sabır, saygı, sevgi, sorumluluk, vatanseverlik, yardımseverlik" olarak belirlendi.

Sabır sözlükte,

-olacak ya da gelecek bir durumu telaş göstermeden bekleme,

-öfkeye neden olacak bir durumda bile öfkelenmeme,

-ölüm, acı, haksızlık, yoksulluk gibi haller karşısında tahammülle bekleme erdemi anlamlarına gelmektedir.

Sabrın fazileti ve önemi sebebiyle Kur'an-ı kerimde yetmişten fazla yerde sabır ve sabredenlere verilecek mükâfatlar bildiriliyor. Bir ayet-i kerimede mealen buyuruluyor ki:

Sabredenlerin mükâfatını, yapmakta olduklarının daha güzeliyle vereceğiz (Nahl 96).

Nerede sabretmeliyiz?

Otobüste,

Hastane sırasında,

Çarşı pazarda,

Trafikte,

Hastalandığımızda,

………………………

Kimlere sabretmeliyiz?

Ailemize,

Öğrencimize,

Komşumuza,

Mesai arkadaşımıza,

Çocuklara,

……………………

Hayatın her safhasında ve herkese karşı sabır ilacını istimal etmeliyiz. Yoksa bir anlık öfkeyle yapılan hataların acı sonuçlarıyla karşılaşmak kaçınılmaz olacaktır.

Bir Reçete: Cenab-ı Hak, Hakîm ismi muktezası olarak, vücud-u eşyada bir merdivenin basamakları gibi bir tertib vaz'etmiş. Sabırsız adam teenni ile hareket etmediği için, basamakları ya atlar düşer veya noksan bırakır; maksud damına çıkamaz. Onun için hırs mahrumiyete sebebdir. Sabır ise müşkilâtın anahtarıdır. Demek Cenab-ı Hakk'ın inayet ve tevfiki, sabırlı adamlarla beraberdir. Çünki sabır üçtür:

Biri: Masiyetten kendini çekip sabretmektir. Şu sabır takvadır.

İkincisi: Musibetlere karşı sabırdır ki, tevekkül ve teslimdir.

Üçüncü Sabır: İbadet üzerine sabırdır ki, şu sabır onu makam-ı mahbubiyete kadar çıkarıyor. En büyük makam olan ubudiyet-i kâmile canibine sevkediyor.

YORUM EKLE