Dünya Engelliler Günü mesajları

Gümüşhane'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle yayımlanan mesajlar.

Dünya Engelliler Günü mesajları

VALİ KAMURAN TAŞBİLEK

“Tüm dünyada engelli insanların sorunlarına dikkat çekmek ve toplumsal farkındalığın oluşturulması amacıyla, Birleşmiş Milletler tarafından 3 Aralık, Dünya Engelliler Günü olarak kabul edilmiştir.

Huzurlu ve güvenli bir toplum olmanın yolu, engelli insanlarımızın toplumun ayrılmaz birer parçası haline getirilmesi ile mümkündür. Engellilik, sadece engellilerin ve ailelerinin maruz kaldığı bir sağlık sorunu olmaktan ziyade, sosyal boyutlarıyla her birimizi yakından ilgilendiren, olumsuz etkilerini asgariye indirmek için herkesin katkı ve ortak çabasına ihtiyaç duyan toplumsal bir husustur.

Sosyal Devlet olma anlamında dünyanın en önde gelen ülkelerinden olan Türkiye Cumhuriyeti, engellilerin hayat şartlarının iyileştirilmesi, sosyal ve ekonomik olarak desteklenmesi konusunda örnek gösterilecek bir konuma ulaşmış, engelli vatandaşlarımıza sunulan eğitim, sağlık, kültür ve rehabilitasyon hizmetlerinde büyük ilerlemeler sağlamıştır. Engelli vatandaşlarımızın sosyal yaşama aktif olarak katılma konusundaki sıkıntılarını ortadan kaldırmaya ve tüm vatandaşlarımıza sunulan kamusal hizmetlerden sorunsuz bir şekilde yararlanabilmelerine yönelik çalışmalar artarak devam etmektedir.

Bu duygu ve düşüncelerle her sağlıklı insanın da bir engelli adayı olduğu gerçeğinin unutulmaması temennisiyle tüm engelli kardeşlerimizin Dünya Engelliler Günü’nü kutluyor, en içten saygı, sevgi ve selamlarımı sunuyorum.”

BELEDİYE BAŞKANI ERCAN ÇİMEN

Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayınladı.

Başkan Çimen, engelli bireylerin yaşamını kolaylaştırmak için herkesin üzerine sorumluluk düştüğünü belirterek, “Engelli vatandaşlarımızın sosyal hayata uyum sağlamaları ve yaşam kalitelerinin yükseltilmesi hepimizin ortak görevidir. Engellilik, sadece engellilerin ve ailelerinin maruz kaldığı bir sağlık sorunu değildir. Hepimizin birere engelli adayı olduğumuzu bilmemiz ve buna göre hareket etmemiz gerekmektedir” dedi. 

Engelli kişilerin mutlu bir yaşam sürmeleri için çaba gösterdiklerini ifade eden Başkan Çimen, “Önlerine çekilen engeller ortadan kaldırıldıkça spordan eğitime, sanattan siyasete kadar, hemen her alanda önemli başarılara imza atan engelli kardeşlerimizin bu azimleri her türlü takdiri hak etmektedir. Engelli kişilerin yaşama sevincini yitirmeden mutlu bir yaşam sürmeleri için çaba göstermek, devlet ve toplum olarak en önemli sorumluluklarımızdan biridir. Hiçbir engelin seçim olmadığını hatırlatıp, her sağlıklı insanın da bir engelli adayı olduğu gerçeğinin unutulmamasını temenni ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle tüm engelli vatandaşlarımızın 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü kutluyorum. Devletimizin sunduğu bütün imkanlarla yanlarında olduğumuzu ifade ediyor, kendilerine saygı ve muhabbetlerimi sunuyorum” diye konuştu.

REKTÖR PROF.DR. HALİL İBRAHİM ZEYBEK

“Birleşmiş Milletler, engellilerin topluma kazandırılması ve haklarının diğer bireylerle eşit ölçüde kullanılması amacıyla 3 Aralık gününü “Dünya Engelliler Günü” olarak kabul etmiştir. Gümüşhane Üniversitesi olarak bizler, her birimizin potansiyel engelli adayı olabileceğimiz bilinciyle hareket ediyor ve çalışmalarımızda bu durumu da daima göz önünde bulunduruyoruz. Bu doğrultuda engelli öğrencilerimizi topluma kazandırmak, onların eğitim hayatlarını kolaylaştırmak ve meslek sahibi olmalarında onlara yol gösterici olmak gibi bir misyonu azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu düşüncelerden yola çıkarak engelli öğrencilerimizin kampüs içerisinde yaşayabilecekleri problemlerin tespitini yaparak, söz konusu sorunları ortadan kaldırmaya yönelik proaktif bir süreç yürütüyoruz.

Engelliliğin sadece engellilerin ve ailelerinin maruz kaldığı bir sağlık sorunu olmadığının farkındayız. Engelli olma durumunun sosyal boyutlarıyla her birimizi yakından ilgilendiren, olumsuz etkilerini asgariye indirmek için herkesin katkı ve ortak çabasına ihtiyaç duyan toplumsal bir husus olduğuna olan inancımız tamdır. Bu inançla engelli öğrencilerimizin eğitim-öğretim faaliyetleri sürecinde umutlarını yitirmeden mutlu bir eğitim-öğretim sürmeleri için çaba sarf diyor ve onlar için çözümler üretmeye gayret ediyoruz. 

Bu duygu ve düşüncelerle, engelli öğrencilerimize ve ailelerine 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle yanlarında olduğumuzu ve her türlü desteği kendilerine vermeye çalıştığımızı bir kez daha hatırlatmak isterim. Öğrencilerimize ve ailelerine sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yaşam dilerim.”
 

İYİ PARTİ İL BAŞKANI ALİ ATEŞ

“Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybeden kardeşlerimizin toplumsal hayata uyum sağlamalarını ve günlük ihtiyaçlarını gidermelerini temin etmek hepimizin insanlık görevidir.

Engellilere; korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetleri sunmak sosyal devlet olmanın da bir gereği ve yükümlülüğüdür. İnsan onur ve haysiyetinin dokunulmazlığı temelinde, engellilerin ve engelliliğin her türlü istismarına karşı politikalar geliştirmek, önlemler almak devlet ve hükümetlerin asli vazifeleri arasındadır.

Bize göre engelli olmak kusur, acizlik ve acınacak bir durum değildir. Engelli olmayı; ayıplanacak, horlanacak, suçlanacak, eksiklik olarak tasvir edilecek bir insanlık hali şeklinde değerlendirmemek hepimize düşen bir sorumluluktur. Her ne olursa olsun, engelliliği kader olarak görüp de duyarsız ve hareketsiz kalmak doğru, ahlaki ve insani bir tutum da olmayacaktır.

Engelli kardeşlerimizin, hayatlarını huzur ve güven içinde sürdürmeleri, toplum içinde kendi kendilerine yetebilecek beceri ve imkânlara sahip olmaları lazımdır. Engellilerin önündeki tüm sanal veya somut engelleri kaldırmak başta siyasi iktidar olmak kaydıyla herkesin hedefi olmalıdır. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın şiarından hareketle, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nün tüm engelli vatandaşlarımıza aradıkları, bekledikleri ve özledikleri ortamlara ulaşmaları için bir dönüm olmasını temenni ediyorum. Biz her zaman engelli kardeşlerimizin yanındayız ve her fırsatta da haklarını savunmayı inançla sürdürmekten vazgeçmeyeceğiz.” 

GTSO BAŞKANI İSMAİL AKÇAY

“Engelli vatandaşlarımızın toplumun vazgeçilmez ve ihmal edilmez bir parçası olduğunu ve her birimizin de bir engelli adayı olduğunu unutmamalıyız. Onları hayatın her alanına dahil etmek, desteklemek ve sorunlarını çözüme kavuşturup ihtiyaç duydukları hizmetleri en hızlı şekilde gerçekleştirmek her vatandaşın görevidir.

Engellilerimizin çağdaş bir toplumda, ayrım yapılmadan, toplumun diğer bireyleriyle eşit pozisyonda yer alabilmeleri için her alanda desteklenmeleri gerekmektedir. Onların yaşamdan mutlu olmaları, geleceğe güvenle bakabilmeleri ve üreten bireyler olarak kendi kendilerine yeter duruma gelmeleri için kamu kurumları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve tüm vatandaşlarımız işbirliği içinde olmalıdır. En büyük engel, empati yapmamaktır. Sorumluluk taşıyan her vatandaş engellilerimizi sevgi ve anlayışla kucaklamalı ve onların sorunlarına ilgiyle yaklaşmalıdır.

Bu vesile ile şehrimizde, ülkemizde ve dünyada yaşayan tüm engellilerin “3 Aralık Dünya Engelliler Günü”nü tebrik ediyor, sağlık, mutluluk ve esenlikler diliyorum.”
 

GÜMÜŞHANE ENGELLİLER SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ BAŞKANI MÜRSEL ERYILMAZ 
 

“Ey kendisinden dolayı Rabbimin beni azarladığı zat, merhaba!” diyerek Peygamber efendimizin hitap ettiği; gözleri ama Abdullah Bin Ümmi Mektûm, peygamber efendimize gelerek evinde namaz kılmak için müsaade ister. Peygamber efendimiz…

Sen namaz için ezan okunduğunu işitiyor musun? diye sordu. O. Evet cevabını verdi. Hz. Peygamber ;

O halde davete icabet et cemaate gel diye buyurdu. Peygamberimiz burada ama bir zatı toplumdan tecrit etmeyerek onu cemaatin içinde bulunmaya teşvik ettiğini göstermektedir. Ayrıca Peygamber efendimiz Medine dışına çıktığında onu cemaate namaz kıldırması için vekil tayin ettiği de nakledilmektedir.

Bu hadiseyi anlatmamızdaki sebep bakış açısı oluşturmaktır. İmkan verildiğinde de daha güzel işlerin olabileceğini göstermektir. Bu manada değişen dönüşen çok önemli girişimlerin engelliler adına genel manada yapıldığı aşikardır… İstihdamın artırılması, Erişilebilirliğin sağlanması adına resmiyetin oluşturulması, Girişimci engelliler için kendi işini yapmak üzere projeler oluşturulması ve desteklenmesi, Eğitim ve öğretimde yapabilirlik düzeyinin de oluşturulması, iş gücü kaybı nedeniyle yapa bilirliği olmayan engelli kardeşlerimizin de ücretlerle desteklenmesi ve Ağır bakım şartlarında yaşayan engelli kardeşlerimizin de ailelerinin de desteklenmesi gibi başlıklar altında ele almak mümkün. Bu manada çok güzel işlere imza atıldı. Bundan dolayı başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçen bütün yetkililere teşekkür ediyoruz. 

Daha önceki yazılarımızda da belirttiğimiz gibi Hayatta mücadeleyi asla elden bırakmadan bize sevgi ile bakan her gönülle engel tanımadan yoldaş olmayı kendimize ilke edindik.

Bu manada yerelde gördüğümüz birçok eksikliği bildirmenin de elzem olduğunu düşündük…
-    Özellikle bazı kurum ve kuruluş yöneticilerini aradığımızda telefonumuza cevap verilmemesini dönülmemesini bir türlü anlamlandıramadık.
-    Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışıp kendini ifade etmeye çalışan bazı engelli kardeşlerimizin dinlenilmemesini bazılarının istemsiz davranışlarından dolayı hor görülmesini bir türlü anlamlandıramadık.
-    Bazı kamu kurumlarında veya bazı özel kuruluşlarda engelli istihdam açığı bulunduğu halde bunu sonuna kadar oyalama girişiminde bulunmasını bir türlü anlamlandıramadık.
-    Sağlık kuruluşlarına gidildiğinde öncelikli hakka sahip olması gerekirken bu hakkı bir türlü kullanamamasını bir türlü anlayamadık
-    Görme engelli ve yürüme engelli kardeşlerimizin sokağa çıktığında erişile bilirliğin çözümü noktasında yığınlarca sorunla karşılaşmasını bir türlü anlamlandıramadık.
-    Kamu kurum ve kuruluşlarının onca toplantı yapılıp kararlar alınmasına rağmen eksikliklerini giderememesini bir türlü anlamlandıramadık.
-    Hepsinden öte ihtiyaç sahibi engelli kardeşlerimiz tespit edilirken bazı noktalarda siyasi davranılmasını bir türlü anlamlandıramadık.
-    Defalarca dile getirmemize rağmen ulaşamadığımız ve en kısa sürede çözümünü bulacağız sabredin sözü verildiği halde çözüm noktasında hiçbir adım atılmayan ucube kurum Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü binasının o alanda hala faaliyet göstermesini bir türlü anlamlandıramadık. 
-    Bu ve buna benzer birçok sorunun giderilesi adına 3 Aralık engelliler gününü saymasak dinleme zahmetinde bulunulmamasını bir türlü anlamlandıramadık.
Aslında bakıldığında bu konuların giderilmesiyle alakalı bütün resmiyet oluşturulmuş ancak bakış açısıyla alakalı bol problem yaşamamız nedeniyle bu sorunlar hep ötelenmiş. 
3 Aralık dünya engelliler günü özveriyle çalışan basın mensupları kardeşlerimize de bize sorunlarımızı duyurmamız açısından yardımcı oldukları için teşekkür ediyoruz.
İnşallah realiteler üzerinden bu meselelere bakılarak bir an önce çözüme kavuşturulur. Evet biz engelli olabiliriz fakat bunu asla bir engel olarak görmüyoruz diyor. Yeter ki önümüze engeller dizilmesin diye bekliyor. 3 Aralık dünya Engelliler Gününde değil bütün zamanlarda tüm kardeşlerime huzur güven ve mutluluk içinde yaşamalarını temenni ediyor. 3 Aralık Dünya Engelliler Gününü kutluyorum.”

MEMUR- SEN GÜMÜŞHANE ENGELLİ KOMİSYONU BAŞKANI COŞKUN TUNCER

“Ülkemizde toplam nüfusun iş gücüne katılım oranı yüzde 50.3 iken, engelli nüfusun işgücüne katılım oranı yüzde 22 civarındadır. Kamuda yaklaşık 60 bin engelli personelimiz memur kadrosunda çalışmaktadır.
Engellilerin sosyal, kültürel, ekonomik, çalışma başta olmak üzere hayatın her alanında ayrımcılığa uğramadan var olabileceği; engellerle karşılaşmadan, daha erişilebilir ve daha saygın şartlarda yaşayacağı bir düzeni sağlamak hepimizin asli görevidir.
Çünkü engelliliği ortadan kaldırmak mümkün olmazsa da; engelleyici bakışı, engelleyici mevzuatı, fiziki ve psikolojik bariyerleri ortadan kaldırmak mümkündür. Hayattan soyutlayan değil hayatın içine katan yaklaşımları bir “ihsan” olarak değil insanı önceleyen bir “irfan” olarak değerlendirmek gerekmektedir.
Engelliliği, atıl kalmanın kaderi olmaktan çıkarıp; üreten, kendine ve içinde bulunduğu topluma değer katan bir zemine kavuşturmak gerekmektedir. 
Bu şuur; engellilerimizin kendilerini toplumdan soyutlamanın aksine toplumun merkezinde olmak için çalışmasını; toplum, devlet ve Sivil Toplum Kuruluşlarının da engellilerin hayatını kolaylaştırmak için daha kapsamlı ve kararlı bir tutum içerisinde olmasını gerektirmektedir.
60 bin engelli kamu görevlisinin 40 bini konfederasyonumuzun üyesi durumundadır. Engelleri aşmak, engelsiz bir yaşamı kurmak için başlattığımız sendikal yolculuğumuz boyunca engelli kamu görevlilerimizin gerek kazanımları noktasında gerekse de sendikal örgütlenme noktasında önemli katkılarda bulunduk. Hâlihazırda 60 bin engelli kamu görevlisinin 40 bini konfederasyonumuzun üyesi durumundadır.
Konfederasyonumuzun insan merkezli sendikacılık anlayışı neticesinde; 
Engelliler Adına Tarihi Kazanımlar Elde Ettik
Engellilerin kamuya atanırken genel hükümlerin dışında tutularak bağımsız bir merkezi sınavla atama yapılmasını sağladık.
Kendisi veya bakmakla yükümlü olduğu aile bireylerinden birisi engelli olan personele tayin kolaylığını, mesai saatlerinde saatlik izin verilmesini, gece vardiyası ve nöbetlerden muaf tutulmasını sağladık.
Engelli ve engelli yakını olan memurlara kamu konutlarından yararlanmak için pozitif ayrımcılık sağladık.
Engelli memurların mesai saatlerini özür durumlarını da dikkate alınarak diğer memurlardan farklı şekilde düzenlenmesini sağladık.
Aile yardımı ödeneğinin engelli çocuklar için yüzde 50 artırımlı ödenmesini sağladık.
Engelli çocuğu olan kamu görevlilerine; 0-6 yaş için 189 TL, 6 yaş üstü çocukları için 95 TL çocuk yardımı ödenmesini sağladık.
Engelli kamu görevlilerinin; mesleki uyum eğitimlerinin ve fiziki çalışma koşullarının iyileştirilmesini, görevlendirilmeleri halinde refakatçilerin kendilerine eşlik etmesi uygulamasını sağladık.
En son kazanım olarak da engellilerin hâkim ve savcı olmasını engelleyen ayrımcı hükümleri ortadan kaldıran yasa değişikliği geçen gün Meclis’te kabul edildi. 
Saydığım maddeler dışında engelli kamu görevlilerine daha birçok sosyal ve mali kazanım sağladık. Engelliliğimizi artıran, bizleri atıl bırakan engelleyici bakışı aşmaya yönelik olumlu adımların atılmasını sağladık.
Memur-Sen Engelliler Komisyonu olarak bu kazanımları artırmanın, engellilerin insan onuruna yaraşır bir yaşam sürdürmelerini sağlamanın gayreti içinde olmaya, engellilerin taleplerini dile getirmeye devam edeceğiz.
Bu minvalde;
Engelli kadroları üzerinden yapılan atamalarda ek ödemelerin 20 puan artırımlı olmasını,
Ailesinde bakıma muhtaç engelli bulunan çalışanlarımıza istemeleri halinde günlük ve haftalık çalışma sürelerinin yarısında görev yapmama hakkı verilmesini,
Engelli kamu görevlilerinin TOKİ konutlarından satın almaları halinde (tek konut için) faizsiz kredi kullandırılmasını,
Engelli kamu görevlilerinin derece artışının 2 yılda bir yapılmasını, ilaveten her 5 yılda ilave bir derece verilmesini,
Engeli nedeniyle erken veyahut malulen emekli olan kamu görevlilerine bağlanacak emekli aylığı tutarı ile emekli ikramiyesi, en az 25 yıl üzerinden esas alınarak hesaplanmasını ve ödenmesini,
Engelli kamu görevlilerine bağlanacak emekli aylığının en son almakta olduğu maaşın yüzde 85’inden az olmamasını,
Kamu görevlilerinin merakla beklediği ek gösterge konusunun kapsamına engelli kamu görevlilerimizin de özel olarak dahil edilmesini,
Engelli kamu personelinin yeşil pasaport hakkından daha erken faydalanmasını,
Engelli kamu görevlilerinin, ulaşımlarını sağladıkları motorlu taşıt alımlarında KDV’den muaf tutulmasını,
Hac ve umre kontenjanları içerisinde, tıpkı şehit yakınları ve gaziler için ayrıldığı gibi,  Engelliler için de özel kontenjan ayrılmasını, Engelliler ve refakatçilerinin hac ve umre farizalarından % 50 indirimli olarak faydalandırılmasını,
Eğitim durumu uygun olan engelli kamu çalışanlarının görevde yükselme sınavından muaf tutularak istemeleri halinde eğitimin gerektirdiği kadrolara atamasının yapılmasını,
Engelli kamu görevlileri, yıllık izin haklarından %25, mazeret izninden %50, süt ve doğum izinlerinden %100 artırımlı yararlanmasını,
Engelli personele ihtiyaç duyacağı donanıma sahip araçların olduğu bir servis hizmetinin sağlanmasını talep ediyoruz.
Ayrıca, kamuya atanmayı bekleyen binlerce engelli vatandaşımız için de ivedilikle kontenjan açılmasını istiyoruz.
Bu vesileyle 3 Aralık Dünya Engelliler Farkındalık Gününün, engelli bireylerin ve engelli kamu çalışanlarının daha iyi şartlarda yaşaması, insan onuruna uygun çalışma şartlarına sahip olması, pozitif ayrımcılık zemininde beklentilerinin karşılanması noktasında yeni bir milat olmasına kapı aralamasını temenni ediyoruz.”

GÜMÜŞHANE İŞİTME ENGELLİLER DERNEĞİ BAŞKANI NURETTİN KÖKSAL 

“İnancımız imanımızdan gelmektedir. İman varsa imkan da vardır. Özveriyle her zorluğun üstesinden gelmeyi başardık. Zaman zaman birçok güçlükle karşılaşmış olsak da kendimizi ifade etmekte zorlansak da her zaman bunu engel olarak değil aşılması gereken bir sorun olarak gördük.

Biz birilerinin bize acıma duygusundan yana asla olmadık. Hep anlayış bekledik bu doğrultuda hep imkan verilmesini istedik. İmkan verildiğinde de nasıl başarılır bunu gayretimizle gösterdik.

Dünya bir sınanma dünyasından ibarettir. Dünya da bu bakımdan birçok yıkıcı olaylar olmuş bunlar neticesinde birçok insan engelli yaşamak durumunda kalmıştır. Engelli olmak bir tercih meselesi değildir. Ve yarın hepimiz bir engelli adayı olduğumuzu unutmamız gerekir.  Bu bakımdan geleceğimizi inşa ederken; Dinlemek, Anlamak, İmkan vermek, Güvenmek ve Başarı elde edilmesini beklemek gerekir. Bu bakış açısının dışında sorunlarımız yok mu? var ama hepsini aşıla bilir sorun olarak görüyor. Gayret bekliyor.. “Engellilikten kurtulmanın yolu engelleri aşacağına inanmakla başlar” diyor. Tüm engelli kardeşlerimin 3 Aralık Dünya Engelliler Gününü kutluyorum.”
 

Güncelleme Tarihi: 02 Aralık 2021, 16:58
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER