KORONAVİRÜSLE İLGİLİ YANLIŞ BİLGİLERE KARŞI TUTUMUMUZ NASIL OLMALIDIR?

Koronavirüs hakkındaki doğru ve güncel bilgileri dikkate alınız ve paylaşınız. Çünkü virüs hakkında duyduğunuz her bilgi doğru olmayabilir. Doğru zannederek uyguladığınız her yanlış davranış sağlığınızı tehlikeye sokabileceği gibi ölümle de sonuçlanabilir. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), T.C. Sağlık Bakanlığı, Kızılay, Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER) gibi güvenilir kaynaklardan gelen bilgileri dikkate almalıyız. Birey, aile ve toplum sağlığı için alanında uzman bilim insanlarından bilgi almalı ve bu doğru bilgileri uygulamalıyız.

Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) konusunda toplumda yanlış bilgileri düzeltme de başlı başına bir sorumluluktur. Toplumun doğru bilgiye ulaşması sadece pandemi sırasında değil, sağlık ve/veya hastalık konularında bilgiye ihtiyaç duyulan her zaman bir hak olarak kabul edilmelidir. 

Birleşmiş Milletler’in kullandığı yöntemler genel olarak kabul görmüş yaklaşımlardır. Birleşmiş Milletler; COVID-19 ile ilgili yanlış bilgilerle mücadele için kendisinin uyguladığı beş maddelik yöntemler şunlardır;
 
1.    Doğru bilgi üretmek ve üretilen doğru bilgiyi yaymak  
2.    Ortaklıklar kurmak (sık kullanılan medya platformları, vb.) 
3.    Medya ve gazetecilerle birlikte çalışmak 
4.    Sivil toplum örgütlerini harekete geçirmek
5.    Haklar için konuşmak

Ek olarak aşağıda verilen bazı konulara da dikkat edilmelidir;
•    Doğru bilgi üretilmediği ve doğru kanallarla yayılmadığı zaman toplumda yanlış bilginin yayılma riski bulunduğu unutulmamalıdır.
•    Doğru bilgilerin topluma ulaşmasının sürekliliği sağlanmalıdır. 
•    Bilimsel zeminde üretilen bilgiler güncel olmalıdır. 
•    İçerik toplumun her kesiminin anlayacağı şekilde basit ve sade olarak hazırlanmalıdır. 
•    Paylaşımlar sırasında şeffaflık yaklaşımı benimsenmelidir.
•    Mevcut durum toplumda panik duygusunun yaratmadan ve gerçekçi bir şekilde paylaşılmalıdır.

Bilgi kirliliğinden uzak, sağlıklı yarınlara erişmemiz dileklerimle… 
 

YORUM EKLE