02
Tem 2019
SÛRET-İ HAKTAN GÖRÜNEN BÂTIL-II

Önceki yazıyı okuyup değerlendiren bir kardeşim, 'Kur'âncı” iddiaların aslında ciddiye alınacak hiçbir ilmî tarafının olmadığını söyledi. Dolayısıyla onlara verilecek cevaplar, kendilerini meşrulaştırabilir, söylediklerini...

MAKALEYİ OKU
28
Mayıs 2019
KUR’ÂN’LA MI MÜKELLEFİZ YOKSA MEZHEPLE Mİ? YAHUT SÛRET-İ HAKKA BÜRÜNMÜŞ BÂTIL!

Son günlerde, kıyamet yaklaştığından olsa gerek, birçok müslüman dinin yegâne kaynağının Kur'ân olduğunu, Allah Teâlâ'nın bize onu gönderdiğini, mezheplere değil, O'nun kitabına uymakla mükellef olduğumuzu büyük cesaret...

MAKALEYİ OKU
03
Tem 2018
Meşruiyet Anlayışımız

Önceleri şöyle bir anlayış vardı: 'Aslında biz/herkes doğruları biliyoruz, doğru inanıyor ve düşünüyoruz ama doğru yaşamıyoruz.” Belki hâlâ bu düşüncede olanlarımız vardır. Doğruyu kabul etmek işin en temel ve en önemli...

MAKALEYİ OKU
12
Ara 2017
DÜŞÜŞ

Düşmek her türlü türeviyle insan hayatının bir resmi olarak düşüyor önümüze ve ardımıza… Önce 'Kün (Ol!)” emriyle düşüyoruz varlık alemine… oradan devam ediyor emir ve yeryüzüne düşüyoruz… Yine kün emriyle gerçekleşiyor...

MAKALEYİ OKU
26
Tem 2017
KONUŞMA

Başlık hem 'konuşmak” anlamında 'masdar” olarak kullanılabiliyor hem de 'konuşmak” fiilini yasaklamayı ifade edebiliyor. Peki, bu başlıkla neyi kastediyoruz? İki anlamı da kastettiğimizi söyleyebiliriz. İnsanoğlu tarih...

MAKALEYİ OKU
06
Haz 2017
GÖSTERİ(Ş) TOPLUMU VS.

Kutlu (mukaddes) değerlerin söndürülmeye veya kutlu olmaktan çıkarılıp dünyevîleştirilmeye çalışıldığı bir zamanda, dünyevî ve ne kadar –seviyesine göre- boş ve faydasız şey varsa, onlar kutlanmaya başlandı. Kutlama günleri öyle...

MAKALEYİ OKU
25
Nis 2017
EMANET DİNDARLIK

İnanan insanlar olarak ilginç bir din anlayışımız ve bunun hayata yansıyan daha ilginç tezahürleri var. Sanki atalarımızdan aldığımız dinî mirası bir türlü benimseyememiş, sahiplenememişiz. Başkasından ödünç aldığı bir elbiseyi...

MAKALEYİ OKU
14
Şub 2017
İlim ve Şükür

Yaşadığımız şu çağda bilgi adına pek çok şey gözümüzün, zihnimizin önünden kayıp gidiyor. Bunların arasında en çok ilgimizi çeken, bir ihtiyacımıza derman olduğunu düşündüğümüz şeyler aklımızda biraz yer ediyor. Daha sonra...

MAKALEYİ OKU
30
Kas 2016
HÂLİMİZ BİLGİSİ

İlmihal, temelde iki kelimeden oluşan bir isimdir: İlim ve hal= ilm-i hal. Bu da 'halin, durumun ilmi” demek olup akıllı ve ergen olan her müslümanın bilmesi gereken bilgileri ifade etmek üzere kullanılır. Yani bir müslüman Allah'a...

MAKALEYİ OKU
01
Kas 2016
FELAKETLERİ SIRADANLAŞTIRMAK

Bugün karşı karşıya olduğumuz meselelerin başında sıradanlaştırma hastalığı var desek, her halde yanlış söylemiş olmayız. İnsana varlık amacını unutturan, etrafında ibret almasını bekleyen yüzlerce harika varlık ve olayları 'adi”...

MAKALEYİ OKU
25
Eki 2016
SELAMET VE İSLAM

İslam'da barış konusunu iki kavram ekseninde ele almak mümkündür. Birisi, 'İslam” kelimesinin de kökü olan 'selm/selam/selamet”, diğer ise, 'sulh”tür. Biz burada birinci kavram üzerinden konuya yaklaşacağız. Selamet,...

MAKALEYİ OKU

banner406