Mera ve Yayla genelgesi yayımlandı

Toplam 430 yaylasıyla Karadeniz’de en fazla yaylaya sahip olan Gümüşhane’de Yayla ve Mera Genelgesi, Vali Kamuran Taşbilek imzasıyla yayımlandı. 

Mera ve Yayla genelgesi yayımlandı

Toplam 430 yaylasıyla Karadeniz’de en fazla yaylaya sahip olan Gümüşhane’de Yayla ve Mera Genelgesi, Vali Kamuran Taşbilek imzasıyla yayımlandı. 

Genelgeye göre mera ve yaylaklarda otlatma mevsimi 10 Mayıs tarihinde başlayıp 31 Ekim tarihinde sona erecek. Mera Komisyonu'nun kararı gereği de 2019 yılı otlatma mevsiminde de Gümüşhane meralarının, tahsis yapılanlar içerisinde ihtiyaç fazlası olduğu belirlenen yerler öncelikle il içinde ihtiyacı bulunan sürü sahiplerine, daha sonra il dışından gelen göçer hayvan sürü sahiplerine kiralanacak.

Genelgede Gümüşhane’nin en büyük hayvan varlığına sahip ilçesi olan Kelkit’te, mera ve yaylaların mevcut hayvan carlığının ihtiyacını karşılayamaması nedeniyle 2019 yılında il dışından gelmek isteyen hayvan sahiplerine kiraya verilemeyeceği yer aldı.

İhtiyaç fazlası olduğu tespit edilen mera ve yaylak alanları 4342 sayılı Mera Kanunu'nun 12. ve 22. maddeleri çerçevesinde ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 51/g maddesinde belirtilen pazarlık usulü ile ihale edilerek küçükbaş hayvan başına 10 TL, büyükbaş hayvan başına 50 TL olarak belirlendi.

Mera ve yaylakların kiralama bedellerinin yüzde 25'i köy sandığına veya belediyede açılacak olan hesaba, kalan kısım ise kiralama sözleşmesinin yapılması sırasında mera gelirleri hesabına yatırılacak. Köy sandığına veya belediyede açılacak hesaba yatırılan tutarlar mera ıslah ve geliştirme işleri haricinde kullanılamayacak.

Otlatma hakkı olmadığı halde otlatma yapmak, Valilik genel emri kapsamında yasaklanmış yerlerde hayvanlarını otlatmak, mera yaylak ve kışlak arazisini sürmek suretiyle tahrip edenler ve izinsiz inşaat yapmak suretiyle işgalde bulunanların tespit işlemleri ‘Mera/Yaylaklarda Kaçak Yapılaşma ve İzinsiz Otlatma Tespit Ekibi’ tarafından yürütülecek, kiralama işlemine kapalı yerlerde otlatma yaptıkları tespit edilenler, otlatma mevsimi dışında hayvan otlatanlar, mera yaylak ve kışlak arazisini sürmek suretiyle tahrip edenler ve izinsiz inşaat yapmak suretiyle işgalde bulunanlar hakkında, 4342 sayılı Mera Kanunu'nun 19, 26 ve 27. maddesi gereği 3091 sayılı taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkındaki Kanun ile Türk Ceza Kanunu'nun 513. ve devamı maddelerine göre gerekli kanuni işlem yapılacak.

Genelgede mera ve yaylakların hiçbir şekilde belediye başkanları, köy muhtarları ve diğer şahıslar tarafından kiraya verilmeyeceği, İl Mera Komisyonu dışında kiralama yapıldığının tespiti halinde 3091 sayılı Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun veya 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 75. Maddesine göre sorumlular hakkında yasal işlem yapılacağı vurgulandı.
 

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner406