Köse’de Türkiye’nin Enerji Dağıtım Merkezi Olması ne anlama geliyor semineri

Gümüşhane Üniversitesi Köse İrfan Can Meslek Yüksekokulunda “Türkiye’nin Enerji Dağıtım Merkezi Olması ne anlama geliyor?” konulu seminer düzenlendi.

Köse’de Türkiye’nin Enerji Dağıtım Merkezi Olması ne anlama geliyor semineri

Okulun konferans salonunda düzenlenen ve yüksekokul müdürü Prof. Dr. Hasan Ayaydın tarafından gerçekleştirilen seminere Köse Belediye Başkanı Turgay Kesler, yüksekokul öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.

Türkiye’nin enerjide merkez ülke olma arayışı ve Türkiye’nin neden enerji merkezi olabileceği konularının irdelendiği seminerde enerji arz güvenliğinin sağlanmasında Türkiye’nin rolü, Türkiye’nin jeopolitik ve jeo-stratejik konum avantajı, enerji ekseninde Türkiye’nin Bölgedeki enerji kaynaklarına sahip ülkelerle ilişkilerinin incelenmesi, enerji jeopolitiğinde Türkiye'nin yeri ve önemi, Türkiye’nin petrol ve doğal gaz boru hatları taşımacılığı ve Türkiye’nin enerjide merkez ülke olmasının ekonomik faydaları konuşuldu.

Prof.Dr. Ayaydın’ın sunumunda Türkiye’nin özellikle yüksek büyüme oranlarını yakaladığı dönemlerde ortaya çıkan enerji ihtiyacını karşılamak adına son zamanlarda enerji politikalarında ciddi bir dönüşüm sürecine gidilmesinin yanı sıra Türkiye’nin bulunduğu bölgenin siyasi ve ekonomik karışıklıklarından kaynaklanan maliyetleri yüklenmek yerine, sahip olduğu coğrafi konumun avantajlarını fırsata çevirmeyi amaçlayan Türkiye’nin enerji politikalarının temel eksenini “enerji merkezi” olma hedefi üzerinden inşa etmeye başladığını söyledi.

Bulunduğu coğrafi konum itibariyle Türkiye’nin sosyal, kültürel, iktisadi, jeopolitik ve jeostratejik olarak çeşitli avantaj ve fırsatlara sahip olduğunu ifade eden Ayaydın, Akdeniz, Balkanlar, Hazar havzası, Avrupa ve Orta Doğu’yu birbirine bağlayan hemen hemen bütün kara ve deniz yollarının bir şekilde Türkiye üzerinden geçtiğini, Türkiye’nin zengin petrol ve doğalgaz rezerv alanları ile tüketim bölgeleri arasında önemli bir enerji dağıtım merkezinde yer aldığını belirtti.

Türkiye’nin artık coğrafi konumunun kendisine sunduğu avantajı kullanarak başta doğalgaz olmak üzere enerjide merkez olma konumuna sahip olduğunu söyleyen Ayaydın özellikle Rusya’nın Ukrayna’yı işgaliyle birlikte Avrupa’da yaşanan enerji krizi ve bölgedeki enerji kaynaklarının uluslararası piyasalara taşınması için Türkiye’nin siyasi ve coğrafi konumunun enerjide merkez ülke olma konumunu güçlendirdiğini söyledi.

Sunumunda Türkiye'nin enerjide merkez ülke olması ne anlama geliyor? sorusunu cevaplayan Prof.Dr. Ayaydın, ülke ekonomilerinin kalkınmalarında enerji kaynaklarının temel girdi olarak kabul edildiği günümüzde enerjide transit bir ülke olmanın ötesinde enerjinin merkezi olması Türkiye’nin yararına olacağını, Türkiye’nin sahip olmadığı petrol ve doğalgaz kaynaklarının toplandığı ve dış pazarlara ihraç edildiği bir enerji merkezi olmasının Türkiye’yi enerji piyasasında önemli bir konuma getireceğini, ekonomik açıdan değerlendirdiğinde ise enerji maliyetlerinde düşüş, cari açıkta düşüş, dış kaynak ihtiyacında düşüş, yeni yatırımlarda artış, ihracatta artış, itibar artışı ve diğer makroekonomik dengede iyileşme, enflasyon ve girdi maliyetlerinde düşüş ile katma değer artışı olacağını, Türkiye’nin Enerji merkezi olması, lojistik merkezi olması, finans merkezi olması, coğrafi konumu, jeopolitik konumu ve nitelikli beşeri sermayesi ile gözü pek girişimciler aracılığıyla Türkiye’nin bölgesel ve küresel bir güç olabileceğini söyleyerek bu noktaların önemine vurgu yaptı.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER