Son mesaj - Gönderen: Recep Ergin - Salı, 01 Kasım 2011 23:40
Sitemizin yeni hali www.gumushane.gen.tr/v2 adresinde test edilmektedir. Lütfen belirli aralıklarla ziyaret ederek, yaşadığınız aksaklıkları ve önerilerinizi admin@gumushane.gen.tr adresinden veya buradaki formdan bize bildirin.
HALİDİYYE


HALİDİYYE

Halidiyye Tarikatı Ebu’l-Baha Ziyaüddin Mevlana Halid b. Ahmed b. Hüseyin’e nisbet edilir. Karadağ kasabasında takriben 1190 h/ 1776 m da doğmuş ve Şam’da 1242 h/1826 m yılında vefat etmiştir.

Şeyh Mevlana Halid, doğduğu kasabadaki bazı hocalardan Kur’an-ı Kerim okumuş, sonra Bağdat’a gidip iki kardeş olan Abdulkerim Berzenci ile Abdurrahim el-Berzenciden dini ilimleri tahsil etmiştir. Şeyh Mustafa el-Kürdî’den Kadiriye icazetini almış, oradan Mekke ve Medine’ye giderek Mirza Rahimullah ile tanıştıktan sonra Şeyh Abdullah ed-Dehlevî ile 1224 tarihinde buluşup ondan Nakşibendiyye tarikatını almıştır.

Ayrıca şeyhi ona irşad icazetinden sonra Nakşibendiyye, Kadiriyye, Suhreverdiyye, Kübreviyye ve Çiştiyye tarikatlarının hilafetini de vermiştir. Hadis, tefsir, tasavvuf, ahzap ve evrad rivayetinde de onu mezun kılmıştır.

 


MKPortal M1.1.1 ©2003-2006 mkportal.it
Bu safya 1.44338 saniyede 7 sorguyla oluşturuldu