Son mesaj - Gönderen: Recep Ergin - Salı, 01 Kasım 2011 23:40
Sitemizin yeni hali www.gumushane.gen.tr/v2 adresinde test edilmektedir. Lütfen belirli aralıklarla ziyaret ederek, yaşadığınız aksaklıkları ve önerilerinizi admin@gumushane.gen.tr adresinden veya buradaki formdan bize bildirin.
GÜMÜŞHANE’NİN KALKINMA PLANLARI (I) - 6

Tablo . 1  :  Mekansal  Yapının  Güçlendirilmesi   Programı

PROJE/PROGRAM

AÇIKLAMA

Trabzon-Rize  Koridor   gelişimi

 Sanayi  ve  hizmetlerin   bir şeri,t  oluşturmak  üzere   çeşitli  alt yapı projeleri   ile  entegre  bir  şekilde    geliştirilmesi

İç  kesimlerde  kentsel  merkezlerin  gelişimi

Gümüşhane,  Bayburt  ve  Artvin   İllerinde   yeni   hizmet  ve  imalat  faaliyetlerinin  yogunlaştırılması  yoluyla   ölçek  ekonomisine  ulaşılması  ve  büyümeye    yeni   bir   ivme    kazandırılması

Karadeniz sahil  yolu

 Büyük  kent  merkezlerinde    trafiğin  rahatlatılması    bazı  bölümlerin    genişletilmesi    çalışmalarından  başlamak  üzere    kademeli  bir  iyileştirme

Karayolu  ağının  iyileştirilmesi

Gidiş- Gelişli  yol  ağı  kurma  ve  işletme-bakım  faaliyetlerini  iyileştirme  yoluyla   DOKAP   karayolu  ağının   ana  ulaşım   biçimi  olarak  güçlendirilmesi

Entegre  bir   liman  ağının  geliştirilmesi

İlk  etapta  yurt   içi ticaret  ve  yolcu  taşımacılığı için, daha sonrasında  ise  uluslar arası    ticaret  ve  turizm  amacıyla  DOKAP   bölgesinde    önemli  limanların  entegre   bir şekilde     işletilmesi  yöntemi

Telekomünikasyonda  gelişme

Bölgede  tüm  dünya  ile   bağlantı  kurmak  amacıyla  yüksek  dereceli, çok amaçlı,  multimedia  telekomünikasyon  sisteminin  kurulması

Yüksek    voltajlı  elektirik   hatlarının  yaygınlaştırılması

Bölgedeki  elektirik   üretiminin   ve  komşu  ülkelerden  yapılan  ithalatın  artırılmasına  paralel  olarak    yüksek  voltajlı  elektirik  hatlarının  yaygınlaştırılması

DOKAP-GAP- DAP  Arasında   Ulaşımın  iyileştirilmesi

Türkiyenin   doğusundaki   yol  ağı  sistemini;Karayollarına,Demiryollarına  Liman  ve   boru  hatlarına   ağırlık  vermek   yoluyla uluslar arası  ve  bölgeler   arası    ulaşım  ihtiyaçlarına   cevap   verecek  şekilde  planlamak.


GÜMÜŞHANE’NİN KALKINMA PLANLARI (I)

1. GİRİŞ
2. BÖLGESEL KALKINMA
3. BÖLGESEL PLANLAMA

4. DOĞU  KARADENİZ BÖLGESİ   BÖLGESEL  KALKINMA  PLANI  (  DOKAP )
5. DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ  BÖLGESEL  KALKINMA  PLANI   HAZIRLAMA   ORGANİZASYON   YAPISI  ve ÇALIŞMANIN   TEMELİ
5.1. Planın Hazırlanmasında Organizasyon Yapısı
5.2. Çalışmanın Temeli
6. DOKAP BÖLGESİNİN ÖNEMLİ ÖZELLİKLERİ
6.1. Sosyal ve Ekonomik Gelişme
6.2. Doğu Karadeniz Bölgesinin Mekansal Yapısı
6.3. Bölge Kaynakları

7. DOKAP ANA PLANI'NIN AMAÇLARI ve STRATEJİSİ
7.1. Amaçlar
7.2. Kalkınma Stratejisi
8. KALKINMA ÇERÇEVELERİ ve SENARYOLAR
8.1. Sosyal ve Ekonomik Göstergeler
8.2. Mekansal Yapı ve Arazi Kullanımı
8.3. Gelişme Senaryosu


9. SEKTÖREL  GELİŞME  STRATEJİLERİ
9.1. Ekonomik Gelişme Stratejisi
9.1.1. Tarım
9.1.2. Sanayi
DOKAP Gelişme Senaryoları
9.1.3. Hizmetler
9.2. Sosyal Gelişme Stratejisi
9.3. Çevre
9.4. Mekansal Düzenleme ve Altyapı Geliştirme Stratejisi

10. DOKAP KALKINMA PROGRAM ve PROJELERİ
10.1. DOKAP ANA PLANI
10.2.DOKAP PROGRAM VE PROJELERİ
10.2.1. Mekansal yapıyı düzenleyen projeler
10.2.2. Ekonomik yapıyı güçlendirme programlan
10.2.3. İdari ve sosyal yapının güçlendirilmesi programı
10.2.4. Özel programlar
10.3. ÖNERİLEN PROJELERİN KAMU YATIRIM GEREKLERİ

Tablo 1 : Mekansal  Yapının  Güçlendirilmesi   Programı

Tablo 2 : Yerel  Yönetimlerin   İşbirliği  Proğramı

Tablo 3 : Kapsamlı Toprak ve Su Kaynakları Yönetim Programı

Tablo 4 : Sanayi ve Ticaretin Desteklenmesi Programı
Tablo 5 : Kırsal Ekonominin Çeşitlendirilmesi ve Yoğunlaştırılması Programı
Tablo 6 : Uygulamalı Araştırma Programı
Tablo 7 : Yerel Yönetimlerin Güçlendirilmesi Programı
Tablo 8 : Sürdürülebilir İnsan Kaynakları Geliştirme Programı

Tablo 9 : Yaşanan  Çevrenin  İyileştirilmesi   Programı
Tablo 10 : DOKAP Kimliğini Oluşturmak için Özel Program

Tablo 11 : Önerilen 10 Program için Yatırım Gereksinimleri ve Tahsisler

Veysel  BAŞER
İl Planlama  ve Koordinasyon Müdürü  - TRABZON

Kaynak
-Doğu  Karadeniz  Bölgesel   gelişme  Planı  Taslak  ve  Nihai   Raporu

©Bu yazının  tüm  telif  hakları  5846 sayılı  FSEK tarafından  sağlanan  tüm  haklar  saklıdır. İzin  almak  koşuluyla  normal  ölçüde  alıntı  yapılabilir.
İzin almadan  yazının   tamamı veya  bir  bölümü  fotokopi,faksimile, veya   başka  bir  araçla  çogaltılamaz,dağıtılamaz, elektironik  ortamda  ticari veya  başka  bir  amaçla    kullanılamaz.

 


MKPortal M1.1.1 ©2003-2006 mkportal.it
Bu safya 1.43702 saniyede 7 sorguyla oluşturuldu