Son mesaj - Gönderen: Recep Ergin - Salı, 01 Kasım 2011 23:40
Sitemizin yeni hali www.gumushane.gen.tr/v2 adresinde test edilmektedir. Lütfen belirli aralıklarla ziyaret ederek, yaşadığınız aksaklıkları ve önerilerinizi admin@gumushane.gen.tr adresinden veya buradaki formdan bize bildirin.
GÜMÜŞHANE’NİN KALKINMA PLANLARI (I) - 10
 Tablo  9   : Yaşanan  Çevrenin  İyileştirilmesi   Programı

PROJE/PROGRAM

AÇIKLAMA

1   Kırsal Hizmet Merkezlerinin Desteklenmesi

Kentsel hizmet merkezlerinin temel işlevlerini kendilerine bağlı kırsal alanlarda etkili olacak şekilde güçlendirmek

Halk Katılımının Sağlandığı Kırsal Altyapı Geliştirme Programı

Kırsal halka basit ekipman ve eğitim sağlanarak halkın katkılarıyla kırsal altyapı hizmetlerinin iyileştirilmesi.

9.3    Sosyal   Telekomünikasyon   Ağının Geliştirilmesi

Kırsal ve kentsel alanlar arasında, çeşitli toplumsal hizmetler, sosyo-kültürel olaylar ve fırsatlarla ilgili bilgi alışverişini ve paylaşımını sağlamak için telekomünikasyon bağlantılarının kurulması

9.4   Halk Katılımıyla Orman Geliştirme ve Yönetim Çalışması

Orman köylerinin, orman kaynaklarını sürdürülebilir bir şekilde kullanması ve işletmesi için mevcut orman alanlarında, arazi mülkiyeti ve toprak kullanım haklarının belirlenmesi

 

Tablo   10  :     DOKAP Kimliğini Oluşturmak için Özel Program

Proje/program

Açıklama

Karadeniz Teknoloji Merkezi

 

 Küçük ve orta ölçekli sanayilere teknoloji seçimi, uygulaması ve danışmanlığı hizmeti vermek üzere "KOSGEB, KTÜ ve DOKAP Bölgesel Kurumu tarafından ortak hazırlanan proje, ticari bazda geniş çaplı bir test ve sertifıkasyon hizmeti sağlayacaktır

DOKAP Ticaret Fuarı

 Bölgedeki Endüstri ve Ticaret Odaları ve DOKAP kalkınma birimi tarafından ortaklaşa yürütülecek, devamlı bir ticaret fuarının Trabzon'da kurulması.

DOKAP  Turizm Ürünlerinin Geliştirilmesi

Daha büyük pazarlara hitap edecek ve mevcut ürün yelpazesini genişletecek yeni bir turizm ürün zincirinin oluşturulması; bu programa Zigana-Hamsiköy, Sümela-Altındere, Uzungöl ve Ayder-Kackar'daki mevcut kaynakların toplu bir şekilde geliştirilmesi de dahildir.

 DOKAP Profesyonel Turizm Ortaklığı Programı

 Etkin pazarlama ve bölgenin dünyaya açılması için bölge dışından  profesyonel ortakların aranması.

Genetik Kaynak Merkezi

DOKAP  Bölgesine  özgü bitki tohumlarının korunması için bir merkezin kurulması; bu bitkilerin geleneksel kullanımı ve dağıtımı için veri tabanı oluşturulması.

Bilgi Teknolojileri Oluşturma Merkezi

 Bilgi Teknolojisi Döner Sermayesinin, yüksek teknoloji kullanan sanayi dallarında çalışan girişimcileri teşvik amacıyla, KTÜ'nün tüm imkanlarını kullanarak kurulması


GÜMÜŞHANE’NİN KALKINMA PLANLARI (I)

1. GİRİŞ
2. BÖLGESEL KALKINMA
3. BÖLGESEL PLANLAMA

4. DOĞU  KARADENİZ BÖLGESİ   BÖLGESEL  KALKINMA  PLANI  (  DOKAP )
5. DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ  BÖLGESEL  KALKINMA  PLANI   HAZIRLAMA   ORGANİZASYON   YAPISI  ve ÇALIŞMANIN   TEMELİ
5.1. Planın Hazırlanmasında Organizasyon Yapısı
5.2. Çalışmanın Temeli
6. DOKAP BÖLGESİNİN ÖNEMLİ ÖZELLİKLERİ
6.1. Sosyal ve Ekonomik Gelişme
6.2. Doğu Karadeniz Bölgesinin Mekansal Yapısı
6.3. Bölge Kaynakları

7. DOKAP ANA PLANI'NIN AMAÇLARI ve STRATEJİSİ
7.1. Amaçlar
7.2. Kalkınma Stratejisi
8. KALKINMA ÇERÇEVELERİ ve SENARYOLAR
8.1. Sosyal ve Ekonomik Göstergeler
8.2. Mekansal Yapı ve Arazi Kullanımı
8.3. Gelişme Senaryosu


9. SEKTÖREL  GELİŞME  STRATEJİLERİ
9.1. Ekonomik Gelişme Stratejisi
9.1.1. Tarım
9.1.2. Sanayi
DOKAP Gelişme Senaryoları
9.1.3. Hizmetler
9.2. Sosyal Gelişme Stratejisi
9.3. Çevre
9.4. Mekansal Düzenleme ve Altyapı Geliştirme Stratejisi

10. DOKAP KALKINMA PROGRAM ve PROJELERİ
10.1. DOKAP ANA PLANI
10.2.DOKAP PROGRAM VE PROJELERİ
10.2.1. Mekansal yapıyı düzenleyen projeler
10.2.2. Ekonomik yapıyı güçlendirme programlan
10.2.3. İdari ve sosyal yapının güçlendirilmesi programı
10.2.4. Özel programlar
10.3. ÖNERİLEN PROJELERİN KAMU YATIRIM GEREKLERİ

Tablo 1 : Mekansal  Yapının  Güçlendirilmesi   Programı

Tablo 2 : Yerel  Yönetimlerin   İşbirliği  Proğramı

Tablo 3 : Kapsamlı Toprak ve Su Kaynakları Yönetim Programı

Tablo 4 : Sanayi ve Ticaretin Desteklenmesi Programı
Tablo 5 : Kırsal Ekonominin Çeşitlendirilmesi ve Yoğunlaştırılması Programı
Tablo 6 : Uygulamalı Araştırma Programı
Tablo 7 : Yerel Yönetimlerin Güçlendirilmesi Programı
Tablo 8 : Sürdürülebilir İnsan Kaynakları Geliştirme Programı

Tablo 9 : Yaşanan  Çevrenin  İyileştirilmesi   Programı
Tablo 10 : DOKAP Kimliğini Oluşturmak için Özel Program

Tablo 11 : Önerilen 10 Program için Yatırım Gereksinimleri ve Tahsisler

Veysel  BAŞER
İl Planlama  ve Koordinasyon Müdürü  - TRABZON

Kaynak
-Doğu  Karadeniz  Bölgesel   gelişme  Planı  Taslak  ve  Nihai   Raporu

©Bu yazının  tüm  telif  hakları  5846 sayılı  FSEK tarafından  sağlanan  tüm  haklar  saklıdır. İzin  almak  koşuluyla  normal  ölçüde  alıntı  yapılabilir.
İzin almadan  yazının   tamamı veya  bir  bölümü  fotokopi,faksimile, veya   başka  bir  araçla  çogaltılamaz,dağıtılamaz, elektironik  ortamda  ticari veya  başka  bir  amaçla    kullanılamaz.

 


MKPortal M1.1.1 ©2003-2006 mkportal.it
Bu safya 1.4766 saniyede 7 sorguyla oluşturuldu