28
Eyl 2023
TURİZMDE YÜKSELEN DEĞER HARŞİT HAVZASI

Ülkemizin yüksek ve çeşitli doğal coğrafya özelliklerine sahip olan İlimiz, jeomorfolojik, klimatik, hidrografik koşullar bakımından zengin bir doğa turizm potansiyeline sahiptir. Bölgenin yükselti kuşakları boyunca değişen klimatik koşullar...

MAKALEYİ OKU
20
Eyl 2023
İNSAN VE ŞEHRİN BİR HİKÂYESİ OLMALI

İnsan varsa hikâye de hep vardır. İnsan bizatihi hikâyenin kendisidir. Hz. Adem'den beri insan nereden, nerede, nereye sorularının cevaplarını kendisine verilen hikayenin içinde bulmaya çalışmıştır. Hikâye dinlemek ve anlatmanın diğer...

MAKALEYİ OKU
08
Eyl 2023
Sikkeler Ne Söylüyor; Canca ve Gümüşhane Adına Basılan Osmanlı Sikkeleri

Osmanlı Devleti'nde hükümranlığın en önemli sembolü olarak kabul edilen sikkelerin basım yeri darphaneler, devlet bürokrasisinin şekillenmesine paralele olarak değişik süreçler yaşamıştır. İstanbul'un fethine kadar geçen sürede...

MAKALEYİ OKU
01
Ağu 2023
Gümüşhane türbeleri

Ülkemizde türbe mimarisinin kökleri, Orta Asya'daki mezar anıtlarının yapım geleneğine uzanır. Türklerin İslamiyet'i kabul edişinden sonra, Karhanlılar döneminde görülen türbeler, diğer İslam uygarlıklarına  örnek olmuş,...

MAKALEYİ OKU
31
Tem 2023
DUT AĞACI DEĞİLEM

Dut ağacı Orta Asya'dan Anadolu'ya özellikle de ipek yoluyla gelen Türklere ait hem kültürel hem de ekonomik bir unsur olduğunu da düşünülür. Selçuklular döneminde yetiştirilen önemli ağaçlardan biri de dut ağacıdır. Tarihî...

MAKALEYİ OKU
24
Oca 2023
Gümüşhane’de Sel Felaketleri

Geçmişten beri doğanın ayrılmaz bir parçası olarak kuraklık, fırtınalar, seller ve benzeri afetler, sürekli can ve mal kayıplarına neden olmaktaydı. Bu afetler neticesinde pek çok kişi hayatını kaybederken, hayvanlar telef olmuş, ev ve...

MAKALEYİ OKU
15
Oca 2023
Gümüşhane’nin Tarihi Yollarında Tacirlerin Ayak İzleri

Anadolu'yu doğu-batı, kuzey-güney yönlerinde birbirine bağlayan yolların kavşağında yer alan Gümüşhane, tarihi geçmişi ve sahip olduğu konumu sayesinde farklı dönemlere ait ticari, askeri ve dini önem taşıyan yollar ile donanmıştır....

MAKALEYİ OKU
09
Oca 2023
Soğuk Kış Günlerinin Enerji Deposu: Kurut

Yazar İtalo Calvino 'Her peynirin ardında farklı bir mera vardır, farklı bir göğün altında ' sözünde peynirlerin iklim, coğrafya, insan ve onun oluşturduğu kültür ile birleştiğinde nasıl farklılaştığını ve çeşitliliğini...

MAKALEYİ OKU
19
Haz 2022
Tarihi İpek Yolu’nun, Kelkit Güzyurdu Köyü Güzergâhı

Yol, insanlar arasında çeşitli mekân saha ilişkilerini temin eden, yine insanların ve ihtiyaç maddelerinin bir yerden başka bir yere taşınmasına imkân sağlayan, hayvanlar ile nakil vasıtalarının hareketine müsait arazi şeritleridir. Tarihin...

MAKALEYİ OKU
23
Mar 2022
“KARDIR YAĞAN ÜSTÜMÜZE GECEDEN”

Yoldaysanız, nereden nereye gittiğiniz kadar, hangi mevsimde, kiminle nasıl yolculuk ettiğiniz de önemlidir. Mevsim kış ve her yeri kar örtmüşse, ister istemez bu uçsuz bucaksız beyazlığın çağrıştırdığı sesler, görüntüler, belki...

MAKALEYİ OKU
01
Mar 2022
Geçmişin Kayıp Mirası, Daltaban Çarşısı

Çarşılarının şekillenmesi ve gelişiminde İslam ve Türk şehircilik anlayışının önemli bir rolü vardır. İslam dininin ticarete ve hayır yapmaya verdiği önem, ekonomik ve sosyal amaçlı yapıların oluşturulmasında önemli bir rol oynamıştır....

MAKALEYİ OKU
28
Şub 2022
Zamanın İzleri

Tarihin belirli dönemlerinde insanlar içinde yaşadıkları coğrafyalardan zaman zaman başka yerlere sürüklenmişlerdir. Ülkemizde dün olduğu gibi bugünde göçlerin kalpğahı konumundadır. Göçlerle birlikte oluşan muhacirlikler zaman içinde...

MAKALEYİ OKU
27
Şub 2022
Birinci Dünya savaşında İşgal ve Muhacirlik

'Gurbet eli bizim için yapmışlar, Çatısını çok muntazam çatmışlar, Ölüm ile ayrılığı tartmışlar, Elli dirhem fazla gelmiş ayrılık”  ** 'Üç derdim var birbirinden geçilmez, Bir ayrılık, bir yoksulluk, bir ölüm”...

MAKALEYİ OKU
26
Şub 2022
GÜMÜŞHANE’NİN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN 104.YILI

Kuruluşu M.Ö 5000 yıllarına dayanan Gümüşhane' de hiç kuşkusuz tarihi süreç içerisinde yukarıdaki unsurların etkilemesiyle günümüze dek önemini kaybetmemiş yerleşim yerlerimizden birisidir. Gümüşhane ilk defa, günümüzde Canca...

MAKALEYİ OKU
03
Kas 2021
Süleymaniye Hamamları

Eski Gümüşhane'de (Süleymaniye) günümüze ulaşan biri konak hamamı olmak üzere beş hamam bulunmaktadır. Cami-i Kebir Mahallesinde Kadirbeyzade Zeki Bey Konağının doğusunda Paşa Hamamı, Süleymaniye Caminin kuzeybatısında Cami-i Kebir...

MAKALEYİ OKU
10
Eki 2021
BİR ELMA BAHÇESİYDİ GÜMÜŞHANE...

Gümüşhane tarih boyunca Harşit Çayının her iki yakasında oluşturulan elma bahçelerinde yetiştirilen elmalar ile ülkede nam salmıştı. Seyyahların notlarında, vadi tabanını kaplayan meyve bahçelerinden, bu bahçelerdeki meyvelerin çeşitliliğinden...

MAKALEYİ OKU
28
Haz 2021
İpek Yolunun Durağı Süleymaniye

İpek Yolu üzerinde bulunması ve maden ocaklarına sahip olması nedeniyle 15. Yüzyıldan itibaren Avrupalı tüccarların önemli uğrak yeri olan, Eski Gümüşhane (Süleymaniye) çok sayıda kale ve manastırla tarih turizmi yönünden cazibe noktasıdır....

MAKALEYİ OKU
03
Mayıs 2021
ELMA DERSEN ÇIKMAM

Elma, M.Ö aşağı yukarı 6000 yılından beri Anadolu'da mevcut. Çatalhöyük kazılarında yaban elmasının çekirdeklerine rastlanıyor. Yani prehistorik dönem insanı yaban elmasını biliyor ve yiyor. Romalılar ise elmaya meraklı. Elmanın...

MAKALEYİ OKU
03
Nis 2021
Kızılay Arşivi Belgelerinde Gümüşhaneli Savaş Esirleri

Savaşlar, doğal afetler, salgın hastalıklar ve bunların bıraktığı derin izler tarih sayfalarında yerlerini almıştır. Bu felaketlerin asıl ana başlıkları ise savaşlardır; çünkü savaşlar insan tarafından yapılan afetlerdir ve tüm diğer...

MAKALEYİ OKU
26
Mar 2021
Gümüşhane Lisesinin İlk Dergileri

Büyük Roma İmparatorluğu'nda halkı bilgilendirmek için hazırlanan, taş veya metalden duvar gazeteleri olan Acta Popidi, Acta Puplica veya Acta Diurna ilk süreli yayın olarak kabul edilmektedir.  Kâğıt ve matbaanın Avrupa'ya taşınmasıyla...

MAKALEYİ OKU
24
Oca 2021
Düşlerin Şehirleri

Yaklaşık yüzyıl öncesi Süleymaniye ve Daltaban sokakları ile uyumlu görünümünde eski Türk evleri birer çiçek gibiydiler. Zamanın yutup yok ettiği bu ahşap ev ve konaklar mimarimizin özelliklerini taşıyordu. O kendine has özelliklerle...

MAKALEYİ OKU
04
Oca 2021
Bir Öyküdür Şehir...

Kuruluş tarihi eski şehirlerin temelinde öyküler vardır. Çarşısı, dükkânı, kalesi, kalesinde burçları, ırmaklarını besleyen dağları, bitmek bilmeyen kışları, yazları hikâyelerle ve masallarla yoğrulmuştur. Dokunan kilimlerinin ilmiklerine,...

MAKALEYİ OKU
28
Ara 2020
Firak...

Göze kaçan toz zerresi gibi, sızıyı kalpte hissettiren alev alev yakan ayrılık acılarının hikâyeleri çoktur. Eskiler ayrılığa firak derler, büyük bir dert olan ayrılık hasreti bağırda kışlatır, alevi ise lambada titredir. Ayrılık...

MAKALEYİ OKU
23
Ara 2020
Ziganalar

Zigana Vadisi, Doğu Karadeniz sıradağlarını kuzey-güney istikametinde kesen geçitlerdendir. Sahildeki dar kıyı şeridini dağların güneyindeki bölgeye bağlayan en önemli geçiş noktalarından birisidir. Vadinin her iki yakasında farklı iklim,...

MAKALEYİ OKU